Ewch i’r prif gynnwys

Mrs Tracy Rees

MSc, BSc, FHEA RN (Adult)

Darlithydd: Nyrsio Oedolion

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
ReesT15@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14037
Campuses
Tŷ Dewi Sant, Ystafell 2.15, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Trosolwyg

Darlithydd mewn modiwlau israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Gofal Iechyd. Rwyf hefyd yn cynnal rôl glinigol yng Nghanolfan Ganser Felindre yn annibynnol.
Nyrs Gofrestredig i Oedolion gyda dros 25 mlynedd o brofiad nyrsio. Ffocws a diddordeb arbennig yw Gofal Canser, arweinydd modiwl ar gyfer y modiwl gofal canser ôl-raddedig.

Diddordebau

Gwella ansawdd a phrofiad y claf.
Strategaethau lles i wella ansawdd bywyd cleifion sy'n derbyn Triniaethau Gwrth-Ganser Systemig.

Addysg a datblygiad gweithlu canser

Rhaglen Datblygu Addysg Gyrfa Canser Aspirant ACCEND Cyfrannwr Allweddol at Workstream 1 (Cyn-Gofrestru) 


Erthyglau

Watts, T. et al. 2024. Mynediad, derbyn a chadw at adsefydlu canser: adolygiad systematig dulliau cymysg. Journal of Cancer Survivorship (10.1007/s11764-024-01605-3)

Gale, N., Jones, U., Rees, T., Hicks, A., Davies, J., Holliday, S. a Hopkinson, J. 2024. Offeryn gweithgaredd a ffordd o fyw wedi'i bersonoli ar gyfer canser (CAN-PAL): astudiaeth gydgynllunio gyda chleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Journal of Clinical Nursing 33(2), tt. 572-579. (10.1111/jocn.16931)

Datblygu adnoddau canser ar-lein i gefnogi nyrsys cyn-gofrestru a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd
Armoogum, J; Taylor, V ; Cruickshank, S ; Donaldson, J ; Wyatt; Tanay, M ; Holdsworth, F ; Coginiwch, F ; McNamara, J ; Job, C; Rees, T ; Pope, L ; Howell, C ; Sira-Parfitt, L ; Potter, L.
British Journal of Nursing (2023) Vol.32 (17), t.S14-S18

 

Cynadleddau

Rees, T., Keeble, E., Shah, M. a Job, C. 2023. Cynnwys cleifion mewn addysg: sut gall cymryd persbectif arwain at wella gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Cyflwynwyd yn: Cynhadledd Academi Addysgwyr Meddygol (AoME) a'r Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Addysg y Gweithlu Iechyd (INHWE), Caerdydd, 27-29 Mehefin 2023.

Poster: Cyd-ddylunio offeryn Gweithgaredd a Ffordd o Fyw Personol ar gyfer Pobl â Chanser (CAN-PAL) Rees T, Jones U, Madhav M, Qin Y, Holliday S, Gale NS  (Diwrnod Cyfieithu ac Effaith Ymchwil Iechyd y Boblogaeth i ffwrdd Chwefror 2023) 

Poster: Gwella gofal personol: rhoi brysbennu Asesiad Anghenion Holistig ar waith gyda chymorth mordwyo Rees, T (UKONS 2021)

Cyflwyniad: Gwella gofal personol: rhoi brysbennu Asesiad Anghenion Holistig ar waith gyda chymorth  y mordwywr Rees, T (BAUN 2021)

 

Cyhoeddiad

2024

2023

Cynadleddau

Erthyglau

Bywgraffiad

I qualified as a Registered Adult Nurse from Cardiff in 1995 having first completed a BSc in Biology in Swansea University.

I have worked in critical care, clinical trials and cancer care.

I am an Independent Prescriber and have an MSc in Advanced Practice.

In March 2023 I gained Fellowship of the Higher Education Academy (FHEA)

External profiles