Ewch i’r prif gynnwys
Erin Roberts

Dr Erin Roberts

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
RobertsEM4@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad y Tŵr, Ystafell 8.04, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Un o'm mhrif ddiddordebau yw sut mae lle, diwylliant, hunaniaeth a pholisïau hinsawdd yn rhyngweithio, ac mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar sut mae unigolion a chymunedau yn gwneud synnwyr o berthnasau a newidiadau amgylcheddol-cymdeithasol. Mae'r diddordebau hyn yn deillio o fy nghefndir rhyngddisgyblaethol, a'r amryw o faterion sy'n codi o'r angen i ddatgarboneiddio. Yn fy ngwaith rwy'n defnyddio amryw o ddulliau creadigol a thraddodiadol i ddatblygu dealltwriaeth well o'r cyfleoedd a rhwystrau wynebir gan wahanol gymunedau wrth i'n cymdeithas newid i un carbon isel. 

Hyd yn hyn, rwyf wedi ymchwilio arferion ynni teuluoedd gwledig (mewn cartrefi heb gysylltiad nwy yn bennaf), sut mae pobl sy'n byw ger yr arfordir yn gwerthfawrogi natur er mwyn lles (gwerthoedd perthynol), a sut mae cymunedau yn synhwyro ansawdd yr amgylchedd lleol.

-----------------------------------------

My research interests relate to the ways in which place, culture, identity and climate policies intersect and interact. Specifically, I am interested in how individuals and communities make sense of these issues locally by reflecting on the past and the present, as well as how they relate to future projections, providing insights into opportunities and barriers for change. These interests result from my interdisciplinary background, which has provided me with an in-depth understanding of the social, cultural, environmental and political issues arising from the need to transition to a more sustainable society.

To date, my work has spanned exploring the everyday energy practices of (predominantly off-gas) rural households, valuing (relational values) nature for wellbeing at the coast, and embodied sense-making of environmental quality.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau:

 • 2011 - 2016: PhD (Gwyddorau Cymdeithasol), Prifysgol Caerdydd (DU)
 • 2010 - 2011: MSc Sustainability, Planning and Environmental Policy, School of City and Regional Planning, Prifysgol Caerdydd (DU)
 • 2007 - 2010: BA (Hons) Human Geography, Insitute of Geography and Earth Sciences, Prifysgol Aberystwyth (DU)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd o'r RGS-IBG
  • Energy Geographies Research Group
  • Rural Geographies Research Group

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017 - presenol: Cydymaith Ymchwil, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
  • 2022 - presenol UK Enhanced rock weathering greenhouse gas removal demonstrator [UK ERW GGR-D]
  • 2018 - 2020 - Valuing the contribution which coasts make to human health and wellbeing, with a focus on alleviation of coastal hazards [CoastWEB] 
  • 2017 - presenol - Flexible Integrated Energy Systems [FLEXIS]
 • 2016 - 2017: Cydymaith Ymchwil, Grŵp Ymchwil Deall Risg (Ysgol Seicoleg), Prifysgol Caerdydd
  • Swydd rhan-amser tymor byr a ariennir gan UK Energy Research Centre [UKERC] ac y Centre for Industrial Materials, Energy and Products [CIE-MAP].
 • 2011 - 2016: Ymchwilydd PhD, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
  • Teitl PhD:  "Reducing energy consumption in everyday life: a study of landscapes of energy consumption in rural households and communities in North Wales."
  • Yn ystod y cyfnod yma, roeddwn hefyd ar gyfnodau yn cefnogi casglu data i amryw o brosiectau fel Ymchwilydd Cynorthwyol. Yn bennaf, cynorthwyais â gweithdai cydgynghorol ar gyfer prosiectau canlynol (rhan-amser):
   • ‘Public Perceptions of Unconventional Gas Extraction’ (Ariennir gan NSF- 2015);
   • 'Public perceptions of risk relating to carbon capture and storage' (Ariennir gan EPSRC - 2016);
   • 'Public perceptions of low-carbon futures' (Ariennir gan ESRC - 2016);
  • Hefyd cefais flas ar ddadansoddi data ansoddol (arolygon a chyfweliadau) drwy ddefnyddio SPSS ac NVivo yn y prosiectau canlynol (rhan-amser):

   • ‘Public Perceptions of Ocean Acidification Risks’ (Ariennir gan NERC - 2015);

   • 'Energy Biographies' (Ariennir gan ESRC - 2015). 

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2014 - 2016: Grŵp Ymchwil Cynrychiolydd Ôl-raddedig ar gyfer Daearyddiaeth Ynni
 • 2013: Aelod o'r pwyllgor trefnu - Canolfan Ymchwil Newid Hinsawdd Tyndall Cynhadledd PhD Ryngwladol Flynyddol
 • 2012 - 2013: Aelod o'r pwyllgor trefnu - Caffi Ôl-raddedig, Caerdydd Univeristy