Ewch i’r prif gynnwys
Greg Rushby  BSc, MRes, PhD

Greg Rushby

(nhw/eu)

BSc, MRes, PhD

Tiwtor mewn Daearyddiaeth Gorfforol

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
RushbyG@caerdydd.ac.uk
Campuses
Y Prif Adeilad, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Rwy'n ddaearyddwr a geomorffolegydd gydag arbenigedd penodol wrth ailadeiladu amgylcheddau arfordirol Mid- a Late Holocene. Rwyf wedi canolbwyntio ar ail-greu newid cymharol yn lefel y môr a digwyddiadau o lefel eithafol y môr yn y DU gyda'r bwriad o ymestyn hyn ymhellach y tu hwnt. Rwy'n ymwneud yn bennaf â sut y gallwn gyfuno dulliau methodolegol, sydd hyd yma wedi gweld rhyngweithiad lleiaf posibl o fewn astudiaethau unigol, i ailadeiladu systemau arfordirol yn well, eu dylanwadau hinsoddol, a'u newid morffolegol.

Yn ogystal, rwy'n pryderu hefyd sut y gall y dulliau hyn o astudio lleoliadau arfordirol Cwaternaidd alluogi gwell parth arfordirol a rheoli perygl llifogydd. Mae gennyf ddiddordebau hefyd sy'n ymestyn y tu hwnt i leoliadau arfordirol, yn enwedig i systemau afonol a fflwcs gwaddodion mân yn ogystal â sut y gallai technegau newydd OSL sy'n seiliedig ar OSL alluogi gwell cyfyngiadau cronolegol mewn systemau y tu hwnt i barth yr arfordir yn unig.

Mae'r diddordebau yn cynnwys;

 • Geomorffoleg arfordirol a dalgylch
 • Ailadeiladu palaeo-amgylcheddol
 • Geocronoleg
 • Geoffiseg
 • Rheolaeth arfordirol a dalgylch
 • Perygl llifogydd
 • halogiad amgylcheddol

Cyhoeddiad

2019

2018

Articles

Ymchwil

Ffocws fy ngwaith oedd archwilio ailadeiladu morffoleg arfordirol, lefel y môr ac ymchwyddiadau storm gan ddefnyddio cyfuniad o ddata gwaddodol, hanesyddol ac offerynnol. Archwiliwyd hyn yng nghyd-destun perygl llifogydd arfordirol a rheolaeth mewn hinsawdd sy'n newid yn y dyfodol. Yn ddiweddar mae hyn wedi troi at ddatblygu set offer gyfun ar gyfer cysylltu amodau hydrodynamig yn y gorffennol i newid morffolegol ar ddegol i raddfeydd amser canmlwyddiant.

Rwyf wedi cymhwyso ac ennill arbenigedd mewn ystod eang o dechnegau ar gyfer astudio amgylcheddau Cwaternaidd. Mae'r rhain yn cynnwys geocronoleg (OSL, Radiocarbon, Pb-210 / Cs-137), geoffiseg (GPR), GIS ac archaeoleg data gofodol, synhwyro o bell (data LiDAR, Landsat via GEE), dadansoddi gwaddod (geocemeg, maint gronynnau, cymeriadu), a sgiliau maes (arolygu, morffolegol
Mapio, coring).

Addysgu

Rwyf wedi addysgu ar ystod eang o fodiwlau yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd. Yn benodol, rwy'n arwain y modiwl rhagarweiniol EA1300: Amgylcheddau Dynamig ar gyfer ein myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac wedi arwain ac addysgu ar ystod o fodiwlau sy'n ymwneud â geomorffoleg a pheryglon amgylcheddol. Rwyf hefyd wedi goruchwylio llawer o fyfyrwyr traethawd hir rhagorol ar hyd fy mlynyddoedd yma.

 • EA1300: Amgylcheddau Dynamig
 • EA1305: Sgiliau Maes Daearyddiaeth
 • EA2307: Dadansoddi Data Daearyddol, Maes a Sgiliau Proffesiynol
 • EA2311: Y System Arfordirol
 • EA3317: Peryglon, Risg a Gwydnwch
 • EA3319: Geomorffoleg Amgylcheddol
 • EAT402: Peryglon Amgylcheddol mewn Byd sy'n Newid
 • EAT409: Synhwyro Peryglon a Risgiau o Bell

Bywgraffiad

 • Ionawr 2020 - Yn bresennol: Tiwtor mewn Daearyddiaeth Arfordirol, Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2022: PhD mewn dulliau methodolegol o ailadeiladu
  stormydd, lefel gymharol y môr, esblygiad arfordirol, a'u ffactorau gyrru yn y canol i'r Holocene hwyr
 • 2013 - 2014: MRes Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy, Prifysgol Plymouth
 • 2010 - 2013: BSc Daearyddiaeth, Prifysgol Plymouth