Ewch i’r prif gynnwys
Alison Seymour

Ms Alison Seymour

Pennaeth Proffesiynol: Therapi Galwedigaethol

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Research Interests

  • Currently undertaking research into the effects of group dynamics within Problem Based Learning groups.
  • Have presented nationally regarding occupational therapy and forensic psychiatry and occupational therapy and eating disorder services.

Cyhoeddiad

2022

2021

2017

2013

2012

2010

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Ymchwil

I have undertaken research into the effects of group dynamics within PBL groups on the learning experience of the student. This was further developed into looking at how working in PBL groups develops team working skills for professional practice.

I am also co- researcher on an action research project currently working with occupational therapists in Swansea who are introducing a model of practice into their mental health service.

My PhD research will use a constructivist grounded theory methodology to investigate the nature and process of the therapeutic relationship between people with an eating disorder and their therapists. I am also undertaking a small scale evaluation into the role of occupational therapists in Tier 3 eating disorder services in Wales.

Bywgraffiad

Deuthum i fyd addysg yn dilyn gyrfa ugain mlynedd fel therapydd galwedigaethol iechyd meddwl sy'n gweithio yn y GIG a'r gwasanaeth carchardai. Dechreuais fel darlithydd/ymarferydd i ddechrau ond ymunais â'r Adran Therapi Galwedigaethol yn llawn amser ym mis Rhagfyr 2004. Rwy'n gweithio'n llawn amser ar y Diploma Ôl-raddedig mewn Therapi Galwedigaethol yn Nhŷ Dewi Sant a hefyd yn cyfrannu at y rhaglen BSc llawn amser.

Rwyf hefyd yn fyfyriwr PhD rhan amser ym   Mhrifysgol Caerdydd. Bydd fy ymchwil yn defnyddio methodoleg theori adeiladol i ymchwilio i natur a phroses y berthynas therapiwtig rhwng pobl ag anhwylder bwyta a'u therapyddion.

Rwy'n parhau â'm diddordeb mewn iechyd meddwl trwy fod yn aelod o Adran Arbenigol y Coleg Therapyddion Galwedigaethol (Iechyd Meddwl) ac ymgymryd â rôl adolygydd cymheiriaid ar gyfer eu cyhoeddi.