Ewch i’r prif gynnwys
Stephanie Smits

Dr Stephanie Smits

Cymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
SmitsSE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87156
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Gymrawd Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Ym mis Hydref 2018 dechreuais fy nghymrodoriaeth sy'n caniatáu imi barhau â'm hymchwil bwysig mewn sgrinio coluddion. Yn ystod y gymrodoriaeth, byddaf yn cymhwyso fy arbenigedd ym maes gwyddor ymddygiad i archwilio sut beth yw sgrinio canser y coluddyn i bobl ag aml-forbidrwydd.

Trwy fy swydd rwy'n chwarae rhan flaenllaw wrth ddatblygu rhaglen ymchwil gwyddor ymddygiad mewn sgrinio, atal a diagnosis cynnar. Yn y swydd hon rwy'n cyfrannu at gofnod ymchwil cyffredinol yr Ysgol a'r Brifysgol, gan wneud ymchwil sy'n arwain at gyhoeddiadau mewn cyfnodolion academaidd o ansawdd uchel, dilyn rhagoriaeth mewn ymchwil ac ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.

Cyhoeddiad

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2012

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy mhrofiad ymchwil ym maes gwyddor ymddygiad yng nghyd-destun diagnosis cynnar canser. Rwyf wedi datblygu gwybodaeth mewn meysydd fel ymwybyddiaeth o ganser, newid ymddygiad, theori seicolegol ac ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd mewn ymchwil. Mae gen i brofiad mewn dulliau meintiol ac ansoddol.

Roedd y gwaith a gynhaliwyd yn ystod fy PhD yn canolbwyntio ar ddiagnosis cynnar o ganser yr ofari yn absenoldeb sgrinio arferol i fenywod sydd â risg uchel. Yn ystod fy PhD, datblygais sgiliau mewn chwiliadau systematig, gwerthuso beirniadol, dylunio holiaduron, dulliau dadansoddi ystadegol uwch, dulliau cyfweld, profi defnyddwyr, a datblygu ymyrraeth.

Fel Cydymaith Ymchwil ar y prosiect ABACus (Ymwybyddiaeth a Chredoau am Ganser) a ariennir gan NAEDI, fe wnes i wella fy sgiliau ansoddol trwy gynnal grwpiau ffocws a chyfweliadau profi gwybyddol. Roedd y prosiect hwn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o symptomau canser cyffredin mewn cymunedau difreintiedig a rhoddodd brofiad pellach i mi o wyddor ymddygiadol, yn enwedig methodoleg newid ymddygiad. Yn benodol, datblygodd y prosiect hwn fy nealltwriaeth a darparodd brofiad ymarferol o gymhwyso'r Olwyn Newid Ymddygiad i gynorthwyo datblygiad ymyrraeth.

Roedd fy rôl flaenorol fel Cydymaith Ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys Cymru (PRIME) a Chanolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC) yn canolbwyntio ar atgyfnerthu gallu ymchwil ac adeiladu ym maes sgrinio, atal a diagnosis cynnar.

Bywgraffiad

  • PhD: "Datblygu teclyn ymwybyddiaeth o symptomau canser yr ofari gyda chynnwys wedi'i deilwra ar gyfer menywod sydd mewn mwy o berygl o ddatblygu canser yr ofari". Prifysgol Caerdydd, 2014.
  • BSc Seicoleg (Dosbarth 2.1), Prifysgol Caerdydd, 2011.

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • Wedi'i nodi fel Arweinydd Ymchwil Canser y Dyfodol (FLiCR)
  • Bwrsariaeth i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa i fynd i Cancer Research UK, Cynhadledd Menter Diagnosis Cynnar (2017)
  • Bwrsariaeth ymchwilydd ar ddechrau gyrfa i fynychu 3ydd Cynhadledd Menter Ymwybyddiaeth Genedlaethol a Diagnosis Cynnar (NAEDI) (2015)
  • Dyfarnwyd grant lle a theithio i fynychu gweithdy methodoleg ymyrraeth gymhleth NAEDI (2014)

Aelodaethau proffesiynol

  • Seicolegydd Siartredig (CPsychol): Aelod Siartredig o Gymdeithas Seicolegol Prydain, Is-adran Seicoleg Iechyd

  • Aelod graddedig o UK Society of Behavioural Medicine

Safleoedd academaidd blaenorol

Hydref 2015-2018: Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys Cymru (PRIME) a Chydymaith Ymchwil Canolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC)

Hydref 2014-Hydref 2015: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd. Wedi gweithio ar brosiect ABACus (Ymwybyddiaeth a Chredoau am Ganser) a oedd yn cynnwys datblygu a gwerthuso ymyrraeth ymwybyddiaeth canser wedi'i dargedu ar gyfer pobl o gymunedau difreintiedig yng Nghymru.