Ewch i’r prif gynnwys

Mr Michael Taylor

Cydymaith Ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
TaylorM33@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Dwyrain, Ystafell Ystafell E/2.20, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Rwy'n beiriannydd sy'n ymchwilio i systemau ynni integredig.

Mae'r ymrwymiad i gyrraedd allyriadau carbon sero-net yn gofyn am newidiadau mawr i'n systemau cyflenwi ynni. Mae fy ymchwil presennol yn edrych ar sut y gallai rhwydweithiau gwresogi ac oeri ardal helpu i ddatgarboneiddio ein defnydd o ynni, drwy leihau gwastraff a darparu hyblygrwydd ochr y galw i'r system drydan. Mae hyn yn rhan o brosiect a ariennir gan EPSRC, ac rwy'n gyfrifol am ddatblygu arfarniadau techno-economaidd o ddyluniadau rhwydwaith arloesol.

Mae gen i dros bedair blynedd o brofiad yn astudio modelu, optimeiddio a rheoli systemau aml-ynni integredig, yn ogystal â phrofiad diwydiannol yn gweithio fel peiriannydd dylunio prosesau. Mae fy nghefndir academaidd yn rhychwantu peirianneg gemegol a thrydanol.

Cyhoeddiad

2021

Articles

Conferences