Ewch i’r prif gynnwys
Gail Thomas

Miss Gail Thomas

Swyddog Gweinyddol

Trosolwyg

Mae Gail yn cefnogi’r Uned DPP gyda'r holl waith gweinyddol, sy'n cynnwys gweithdrefnau, rheoli data, cyllid, cynnwys ar y we a chydlynu rhaglen flynyddol y cwrs byr.

Bywgraffiad

Ymunais â’r tîm yn 2002 ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan cyn hynny.  A minnau’n Swyddog Gweinyddol ar gyfer yr Uned DPP rwy’n cefnogi’r tîm cyfan ar draws ei amryw brosiectau a swyddogaethau.  Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn technoleg ac yn rhinwedd hynny, rwy’n cynorthwyo’r tîm gyda systemau TG a diweddariadau i'r wefan ac yn unrhyw un o'r teclynnau diweddaraf i wella ein gwasanaeth.