Ewch i’r prif gynnwys
Robert Wilks

Dr Robert Wilks

Darlithydd

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
WilksR2@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.40, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Yn wreiddiol o Gasnewydd, rwy'n ddefnyddiwr Iaith Arwyddion Prydeinig Fyddar (BSL) ac yn dysgu trwy gyfrwng BSL.

Mae gen i radd BA (Anrh) mewn Hanes, a dechreuais fy hyfforddiant cyfreithiol trwy gwblhau'r Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith yn 2002 a'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn 2003. Cymhwysais fel cyfreithiwr yn 2007 yn dilyn secondiad i Ganolfannau Cyfraith De-orllewin Llundain a Chyfreithwyr Hugh James tra'n cael fy nghyflogi gan Gymdeithas Frenhinol Pobl Fyddar.

Ar lefel academaidd, cyflawnais LLM gyda Rhagoriaeth mewn Cyfraith Cysylltiadau Cyflogaeth gyda Phrifysgol Caerlŷr yn 2007 a chefais ddoethuriaeth yn 2020 gan Brifysgol Caerlŷr yn archwilio a yw cyfraith cydraddoldeb yn gweithio i bobl Fyddar ac a fydd adnabod iaith arwyddion yn sicrhau cydraddoldeb trawsnewidiol.

Fy maes cyfreithiol arbenigol yw Cyfraith Cydraddoldeb a Chyfraith Cyflogaeth.

Ymchwil

 • Theori Gyfreithiol Fyddar
 • Addysg fyddar
 • Gwahaniaethu ar sail anabledd
 • Cyfraith cydraddoldeb a gwrth-wahaniaethu
 • Cyfraith iaith
 • Adnabod iaith arwyddion

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu Cyfraith Busnes ac Ymarfer a Chyfraith Cyflogaeth ar y cwrs LLM Ymarfer Cyfreithiol/Ymarfer Cyfreithiol.

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

Ym Mhrifysgol Caerdydd

Yn y Deyrnas Unedig

 • Fforwm Ymchwil Cymdeithas Byddar Prydain
 • Academyddion Deaf UK ac Iwerddon
 • Grŵp Diddordeb Arbennig Polisi Iaith (British Association of Applied Lingusitics (BAAL))

Rhyngwladol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2014-2022: Senior Lecturer, University of South Wales

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 'Addysg Fyddar yng Nghymru a'r Alban: gwersi o ymagweddau Cymru a'r Alban' (Cynhadledd BSL, Llundain, 17 Mawrth 2023) <https://vimeo.com/812811925>
 • 'Dyfodol BSL yn y DU: beth fydd Deddf BSL 2022 yn ei wneud i ni?' (Cynhadledd BSL, Llundain, 17 Mawrth 2023) <https://vimeo.com/812747530>
 • Gyda Rachel O'Neill, 'Betio ar ddyfodol plant byddar: pa mor bell y mae'r dulliau Cymru a'r Alban yn sicrhau cynnwys BSL mewn addysg fyddar?' (Cyfres Darlithoedd EdSign, Gweithredu Byddar, 20 Rhagfyr 2022)
 • 'Datblygu Theori Gyfreithiol Fyddar' (Seminarau Prifysgol Birmingham, Iaith a'r Gyfraith, 10 Tachwedd 2022) (04:00-37:34)
 • Gyda Rachel O'Neill, 'Deddf Addysg Fyddar a Deddf Iaith Arwyddion Prydain (Yr Alban) 2015: cymariaethau â'r dull Cymraeg ' (Cynhadledd Flynyddol WISERD, Prifysgol Abertawe, 6 Gorffennaf 2022)
 • Gyda Wilson McLeod a Rachel O'Neill, 'Cynllunio Iaith yn yr Alban: cynlluniau sefydliadol, cymdeithas sifil ac ymgysylltu â'r llywodraeth' (Iaith(au), Cyfres Gweminar Canolfan Ymchwil Rhyngddiwylliannol a Llythrennedd, 8 Rhagfyr 2021)
 • Gyda Rachel O'Neill, 'Effaith Deddf BSL (Yr Alban) ar addysg plant a phobl ifanc byddar: cydraddoldeb trawsnewidiol?' (Cynhadledd Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain 2021, Prifysgol Northumbria, 9-10 Medi 2021)
 • Gyda Rachel O'Neill, 'Effaith Deddf BSL (Yr Alban) ar addysg plant a phobl ifanc byddar' (Fforwm Polisi Iaith, Prifysgol Bishop Grosseese, 27-28 Mai 2021)
 • Gyda Rachel O'Neill, 'Effaith Deddf BSL (Yr Alban) ar addysg plant a phobl ifanc byddar' (cyfres Seminar Ymchwil Iaith mewn Cyd-destun, Prifysgol Caeredin 7 Mai 2021)
 • 'Gwneud i gyfraith cydraddoldeb weithio i bobl fyddar' (Darlith Agoriadol Doethurol 2021, Coleg y Gwyddorau Cymdeithasol, y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Caerlŷr, 31 Mawrth 2021) (sylwer nad oes gan y ddarlith BSL gan nad oedd fideo Rob wedi'i recordio)
 • 'Gwneud i gyfraith cydraddoldeb weithio i bobl fyddar' (Cynhadledd Ymchwil Busnes De Cymru: Ehangu Eich Gorwelion, Prifysgol De Cymru, 2 Gorffennaf 2020)
 • 'Gwneud i gyfraith cydraddoldeb weithio i bobl fyddar' (Pontio'r Bwlch 6 – Hawliau pobl fyddar: a yw ymchwil yn gweithio i'w datblygu?, Prifysgol De Cymru, Tachwedd 2019)
 • 'Addysgu drwy BSL: ei effaith ar ymarfer addysgu' (Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Prifysgol De Cymru, Mehefin 2019)
 • Gyda Gordon Hay a Rachel O'Neill, 'Yr Alban, BSL, cydnabyddiaeth iaith a'r gyfraith' (Cynhadledd Astudiaethau Byddar, Prifysgol Wolverhampton, Chwefror 2019)
 • 'Pam nad yw cyfraith cydraddoldeb a phobl fyddar yn dod ymlaen' (Cynhadledd Ymchwil Ysgolion Busnes: Ennill Momentwm, Prifysgol De Cymru, 29 Mai 2018)
 • 'Pam nad yw cyfraith cydraddoldeb a phobl Fyddar yn mynd ymlaen: datblygu Theori Gyfreithiol Fyddar' (Cynhadledd Academyddion Byddar, Copenhagen, Awst 2017)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod o Rwydwaith Staff Anabledd Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o'r Panel Amgylchiadau Ehangu ar y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol
 • Aelod o Bwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Addysg fyddar
 • Pobl fyddar a'r system gyfreithiol
 • Pobl fyddar yng Nghymru
 • Y ddeuoliaeth rhwng hawliau pobl sy'n anabl-fyddar ac iaith-leiafrifol
 • Cyfraith cyflogaeth
 • Cyfraith cydraddoldeb a gwrth-wahaniaethu
 • Cyfraith hawliau dynol rhyngwladol gan gynnwys y Confensiwn Hawliau Pobl ag Anableddau
 • Cyfraith Iaith (Siarter Ewropeaidd Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol)
 • Adnabod iaith arwyddion

Arbenigeddau

 • cydraddoldeb
 • anffafriaeth
 • Theori Gyfreithiol Fyddar
 • Addysg Fyddar
 • Hawliau Pobl Fyddar-anabl ac iaith-leiafrifol