Ewch i’r prif gynnwys
Allison Wylde BSc (Hons), PhD, FHEA DIC

Dr Allison Wylde BSc (Hons), PhD, FHEA DIC

Tiwtor Busnes

Ysgol Busnes Caerdydd

Trosolwyg

Dr Allison Wylde FRGS FHEA PhD MA DIC (Imperial) BSc Hons.

 • Part-time business tutor with Cardiff University Business School, in the Marketing and Strategy Section
 • Member of the Airbus Centre of Excellence in Cyber Security Analytics - Research - Cardiff University

Cyhoeddiad

2023

2022

 • Wylde, A. 2022. Questions of trust in norms of zero trust. Presented at: Computing Conference, London, UK, 14-15 July 2022 Presented at Arai, K. ed.Intelligent Computing Proceedings of the 2022 Computing Conference, Vol. 3. Lecture Notes in Networks and Systems Vol. 508. Springer Verlag pp. 1-10., (10.1007/978-3-031-10467-1_51)
 • Wylde, A. 2022. ECCWS 22 My Buddy. Presented at: 21st European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS22), Chester, UK, 16-17 June 2022.
 • Wylde, A. 2022. Cyber security norms: trust and cooperation. Presented at: 21st European Conference on Cyber Warfare and Security, 16-17 June 2022Proceedings of the 21st European Conference on Cyber Warfare and Security ECCWS 2022, Vol. 21. Vol. 1. ACI pp. 328-335.

2021

2020

Book sections

Conferences

Websites

Ymchwil

Fel ymchwilydd gyda Chanolfan Ymchwil Seiberddiogelwch Prifysgol Caerdydd (CCSR), mae fy ymchwil yn trosoli theori adeiladu ymddiriedaeth sefydledig sy'n canolbwyntio ar ymddiriedaeth a dim ymddiriedaeth. Mae'r ymchwil gyfredol yn archwilio hyfforddiant deallusrwydd artiffisial ar gyfer cymdeithion digidol ar gyfer seiberddiogelwch, gan helpu i sicrhau cydymffurfiaeth a derbyniad gweithlu mewn systemau AI risg uchel.

Mae Allison yn arweinydd tîm Tîm Compact Digidol Byd-eang y Cenhedloedd Unedig gyda Chlymblaid Dynamic Clymblaid Ddiogelwch a Safonau Deinamig y  Cenhedloedd Unedig (IS3C).  Fel trafodwr gwadd ar y Compact Digidol Byd-eang, cyflwynodd Allison ddadleuon dros gynnwys ymddiriedaeth yn y GDC (UN, 0/3Feb / 2023). Mae Allison hefyd yn astudio normau ymddiriedolaeth ar gyfer seiberddiogelwch gyda fforwm Ymarfer Gorau'r Cenhedloedd Unedig ar seiberddiogelwch.

Mae gwaith Allison yn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig (SDG), mae ei gwaith yn cyd-fynd â SDG16, cyfiawnder heddwch a sefydliadau cryf a SDG17, partneriaethau ar gyfer y nodau.

Cyhoeddiadau a chyflwyniadau diweddar

Yn y wasg

Wylde A.  (2023 yn y wasg). Compact Digidol Byd-eang y Cenhedloedd Unedig (GDC), Sicrhau rhyngrwyd dibynadwy, rhad ac am ddim, agored a diogel trwy drosoli egwyddor trawsbynciol ymddiriedaeth, 22ain Cynhadledd Ewropeaidd ar Ryfela Seiber a Diogelwch (ECCWS 23).

Wylde, A. (2023 yn y wasg). Dilemmas mewn AI: Ymddiriedolaeth mewn AI ar gyfer seiberddiogelwch. Chapter, yn, Diogelwch Deallusrwydd Artiffisial, 2023.

Wylde A.  (2023 yn y wasg). Cynorthwywyr Rhithwir Deallus (IVAs): Ymddiriedolaeth a Zero Trust. Cynhadledd Gyfrifiadura 2023

2022

Wylde A. (2022). Normau Diogelwch Seiber: Ymddiriedaeth a Chydweithrediad 21ain Cynhadledd Ewropeaidd ar Ryfela Seiber a Diogelwch (ECCWS 22). https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/151404/1/WyldeA-CyberNormsTrust&CooperationECCWS2022.pdf

Wylde A. (2022). Cwestiynau am ymddiriedaeth mewn normau o ddiffyg ymddiriedaeth. Cynhadledd Gyfrifiadurol 2022. https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/151405/

Wylde A. (2022). AI: "Diolch yn fawr, a gaf i ofyn cwestiwn i chi..?" Cyflwyniad poster, 21ain Cynhadledd Ewropeaidd ar Ryfela a Diogelwch Seiber (ECCWS 22).

Wylde A. (2022). Fy nghyfaill. Cyflwyniad Chwyddwydr, CyberUK 2022, Cymru, y DU.

2021

Wylde, A. (2021). Dim ymddiriedaeth: Peidiwch byth ag ymddiried ynddo, bob amser yn gwirio. 7fed Cynhadledd Seiberddiogelwch C-MRIC Blynyddol ar Ymwybyddiaeth Seiber-Sefyllfaol, Dadansoddi Data ac Asesu (C-MRIC, CyberSA), ar-lein, 2021, 14-16 Mehefin. https://orca.cardiff.ac.uk /id/eprint/143206/

Salisbury, L., and Wylde, A. (2020). Ardaloedd llwyd: beth os nad yw gofyn i'ch tîm seiberddiogelwch "a ydym yn dda?" yn ddigon da? https://www.linkedin.com/pulse/grey-areas-what-asking-your-cyber-security-team-we-good-salisbury/?trackingId=HWYaotjLRyi98PIhEfG04A%3D%3D

Salisbury, L., and Wylde, A. (2020) . Casgliadau glöynnod byw: beth os na fydd casglu dangosyddion cyfaddawd (IoCs) yn eich amddiffyn rhag seiber-ymosodiadau? https://www.linkedin.com/pulse/butterfly-collections-what-collecting-indicators-iocs-salisbury/

Wylde, A. (2020). Ailystyried Resilience, yn, The Digital Age, Cyber Space a'r Cyfryngau Cymdeithasol, golygwyd gan Syed M. Khasru. Sefydliad Polisi, Eiriolaeth a Llywodraethu, IPAG. https://drive.google.com/file/d/1kAoob3VoLYKAPURClPrYEIjLmqtKgmzR/view 

Mae cyhoeddiadau ar y gweill yn cynnwys papurau ar AI a seiberddiogelwch, ymddiriedaeth a dim ymddiriedaeth a bregusrwydd, a ddatblygwyd o gyflwyniadau cynhadledd adolygu cymheiriaid yn y Grŵp Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Sefydliadol (EGOS).

Diddordebau ymchwil

 • Ymddiriedolaeth, dim ymddiriedaeth, risg a bregusrwydd
 • AI: arloesi, moeseg, safonau a llywodraethu a seiberddiogelwch
 • Normau ar gyfer seiberddiogelwch

Prosiectau cyfredol

 • Safonau seiber (UN, IGF, Clymblaid Ddeinamig IS3C)
 • Normau seiber (UN, IGF, seibernormau)
 • AI ac arloesedd (BBK)
 • AI Digital Companions (Digital Companions)

Cyfraniadau

 • Mewnbwn GDC arweiniol IS3C Gwirfoddol
 • Enillydd y wobr, Cynhadledd Gyfrifiadura, Cynhadledd SAI 2022
 • PI: Y Cenhedloedd Unedig, Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd, Fforwm Arfer Gorau, (UN IGF BPF) ar Normau Diogelwch Seiber:
  Pecyn Gwaith 2, Profi cysyniadau normau yn erbyn digwyddiadau rhyngrwyd: cymeradwywyd SolarWinds SREC; Rhagfyr 2021 Adroddiad drafft
 • Reseacher gyda Chanolfan Ymchwil Seiberddiogelwch Prifysgol Caerdydd (CCSR)
 • Aelod o'r Ganolfan Seiberddiogelwch yn WMG, Prifysgol Warwick
 • Aelod o'r pwyllgor technegol, BSI Societal Security SSM0: safonau diogelwch, canllawiau a llywodraethu,
 • Aelod, Cyngor Diogelwch Seiber y DU, ffrwd waith 7, cod moeseg ar gyfer y proffesiwn seiberddiogelwch
 • Llywodraeth y DU, Swyddfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg, COVID-19, ymgynghoriad arbenigol

Addysgu

Lecturing and teaching

 • MBA Projects and Dissertation supervision
 • BST190 Innovation Management
 • BS3746 Service Marketing
 • BST710 Understanding Organizations and the Business Environment

PARC Award, 2019, news
Very pleased to have supervised Ms Akshita Rangnekar winner of the 2019, DSV-Panalpina:
PARC Award for the best dissertation business project between DSV-Panalpina and the Logistics
and Operations Management section of Cardiff Business School.

The PARC Award is offered to graduates who have demonstrated strategic and innovative thinking throughout their business projects- Akshita’s project focused on identifying opportunities related to the introduction of 5G with a focus on the field of installations services.

Link
https://www.cardiff.ac.uk/parc-institute-manufacturing-logistics-inventory/about-us/panalpina-award

Bywgraffiad

 • Dr Wylde's portfolio includes part-time posts at Edinburgh Napier University and Warwick University, previously she was with Loughborough University

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • In 2012 Dr Wylde was awarded Lord Imbert prize for contributions to security

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow, Royal Geographical Society
 • Fellow, Higher Education Academy
 • Member, British Standards Institute (Cabinet Office) Technical Committee, Societal Security Management SSM/01
 • Member, International Commission, ASIS International Commission on Standards and Guidelines
 • Member, Royal United Services Institute (RUSI)

Safleoedd academaidd blaenorol

Cerrynt

 • Prifysgol Karachi, Pacistan, Arholwr Allanol (PhDs)
 • Prifysgol Caledonian Glasgow, Uwch Ddarlithydd (rhan-amser)
 • Prifysgol Warwick, WMG, MSc Goruchwyliwr (rhan-amser)

Ynghynt

Pwyllgorau ac adolygu

Cyfansoddwyr

Sefydliad Safonau Prydain, arbenigwr cenedlaethol, Diogelwch Cymdeithasol

Y Cenhedloedd Unedig, Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd, Clymblaid Dynamig, IS3C, Cadeirydd GDC 

Y Cenhedloedd Unedig, Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd, Fforwm Arfer Gorau, aelod, seibernormau

 

Adolygwr

AI, Technoleg Cyfrifiadureg a Roboteg, reviewer