Skip to main content
Wyn Davies

Mr Wyn Davies

Lecturer

School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Email
DaviesW9@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 29208 75152
Campuses
Redwood Building, Room Room 0.61, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3NB
cymraeg
Welsh speaking

Overview

Ariannir Wyn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu ac i gefnogi dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y rhaglen MPharm. Mae e hefyd yn dysgu cyrsiau ôl-raddedig ac WCPPE sy'n cydfynd gydag apwyntiadau tebyg yn yr Ysgolion Meddygaeth a Gofal Iechyd. Bydd profiad fferyllol sylweddol Wyn o fudd i'n holl fyfyrwyr israddedig ond bydd e'n canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi sgiliau clinigol a chyfathrebu ar gyfer ein myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Ei nod yw i sicrhau bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn rhan annatod o'r system iechyd yng Nghymru.

Graddiodd Wyn o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Brifysgol Caerdydd yn 2007. Wedyn aeth i weithio fel fferyllydd gofal eilaidd yn ei gynefin yn Ysbyty Nedd a Phort Talbot.

Yna aeth ati i weithio fel fferyllydd cymunedol, lle mae'n parhau i weithio hyd heddiw. Yn ogystal mae Wyn wedi derbyn tysysgrif uwch mewn astudiaethau llesiol pellach. Mae'n parhau i weithio fel cerddor hefyd yn recordio ac yn teithio o fewn y DU ac yn rhyngwladol gyda'r grŵp lleisiol enwog Only Men Aloud.