Skip to main content
Rhiannon Staley

Mrs Rhiannon Staley

School Manager

School of Welsh

Email
StaleyRM@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 29208 70900
Campuses
John Percival Building, Room Room 1.55A, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU
cymraeg
Welsh speaking

Overview

Fel Rheolwr yr Ysgol, rwy'n gyfrifol am sicrhau bod busnes yr Ysgol yn cael ei gefnogi'n effeithiol. Rwy'n goruchwylio llu o weithgareddau megis cynllunio a rheoli cyllideb yr Ysgol, cynrychioli'r Ysgol ar fyrddau a phwyllgorau amrywiol, rheoli prosesau Adnoddau Dynol a sicrhau bod yr Ysgol yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol y Brifysgol a deddfwriaeth allanol. Rwy'n sicrhau bod yr Ysgol yn cyfrannu'n weithredol at brosiectau a mentrau perthnasol ledled y Brifysgol tra'n cefnogi gweithgareddau ar lefel leol fel marchnata, recriwtio ac ymgysylltu.