Ewch i’r prif gynnwys
Pat Hudson

Professor Pat Hudson

Professor / Sêr Cymru Research Chair in Neurobiology

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Ymchwil

Rwyf wedi datblygu a newid fy maes yn y meysydd canlynol:

 • Ffurfio cyfalaf sefydlog a chylchredol yn ystod y chwyldro diwydiannol a datblygu a rôl y diwydiant tecstilau gwlân yn y broses o ddiwydiannu
 • Proto-ddiwydiannu (natur ac effaith economaidd-gymdeithasol gweithgynhyrchu cyn ffatri), hanes lleol a hanes micro
 • Amrywiaeth profiad rhanbarthol yn ystod diwydiannu a'r deinamig a grëwyd gan arbenigedd a masnach mewnranbarthol a rhyngranbarthol
 • Beirniadu mesurau confensiynol diwydiannu a thwf economaidd cymharol a newid dros amser, yn enwedig cymwysiadau hanesyddol cyfrifo incwm cenedlaethol, GDP, cyfernod Gini
 • Hanesyddiaeth hanes economaidd a chymdeithasol mewn perthynas ag amser a gofod, gan dynnu sylw at ddadansoddiad anachronistaidd ac ethnocentric.

Mae fy ngwaith presennol yn cynnwys:

 • Beirniadu'r diddordeb gyda thwf economaidd mewn hanes economaidd, gan  bwysleisio dosbarthiad (incwm ac anghydraddoldebau cyfalaf) a chynaliadwyedd, yn enwedig mewn perthynas â hanesyddiaeth diwydiannu.
 • Trafod rôl caethwasiaeth yn niwylliant Prydain ac yn natblygiad economi Prydain yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.
 • Hanes newydd diwydiant gwlân Cymru yn cyfuno hanes economaidd a chymdeithasol gyda hanes materol a hanes arteffactau a chymunedau
 • Esblygiad economi Prydain ers y cyfnod canoloesol

Lledaenu ymchwil diweddar (dewiswyd)

 • Caethwasiaeth, cyfalafiaeth a'r chwyldro diwydiannol, Prifysgol Chicago 2021
 • Hanes economaidd a'r anthroposen, Boston (2017)
 • The Piketty Opportunity, International Inequalities Institute, LSE (2017)
 • Hanes micro a hanes byd-eang ym Mhrifysgol Warwick (Fenis a Warwick) (2016, 2018)
 • Newid economaidd mewn hanes byd-eang, Cynhadledd ENIUGH, Budapest (2017)
 • Gwlân Cymru, Darlith Pen-blwydd Pasold, Amgueddfa Llundain (2016)
 • Hanes materol, Cynhadledd Goffa Hobsbawm, Prifysgol Llundain (2014)
 • Diwydiannu, Darlith Goffa Tawney, Cymdeithas Hanes yr Economi, 2014 (podlediad yn ehs.org.uk)
 • Chwyldro Diwydiannol, Melvin Bragg's In Our Time, BBC Radio 4 (2010) (https://www.bbc.co.uk/programmes/b00wqdc7): creu dadl enfawr
 • Diwydiannu Prydeinig ym Mhrifysgol Peking, Beijing (2009)
 • Dewis ac arfer, darlith lawn, Cymdeithas Hanes Economaidd Japan, Tokyo (2005)

Cyfraniadau proffesiynol ehangach

 • Cymdeithas Hanes yr Economi: Is-lywydd Anrhydeddus ers 2004; Llywydd 2001- 2004; Aelod o'r Cyngor 1987-93 ac ers 1995; Ymddiriedolwr ers 1995; Cyd-sylfaenydd Pwyllgor y Merched, 1987
 • Asesydd ar gyfer Cymrodoriaethau Ôl-raddedig y Gymdeithas Hanes Economaidd yn yr IHR (pum achlysur)
 • Adolygiad Hanes Economaidd: Golygydd Adolygiadau Llyfr 2004-7
 • Cronfa Ymchwil Pasold: Cyfarwyddwr 2006-2011; Cadeirydd y Llywodraethwyr 2011-2017. Llywodraethwyr ers 2011. Hanes Tecstilau: Golygydd Adolygiadau Llyfr 2009-11
 • Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol: Academydd Sefydlu 1999-2017
 • HEFCE: Aelod o'r Grŵp Cynghori Arbenigol, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2007-9
 • HEFCE / SHEFC/HEFCW: Ymarfer Asesu Ymchwil 2008, aelod o'r panel dros Hanes; Ymarfer Cydnabyddiaeth Ymchwil 2001, aelod panel dros hanes
 • Sefydliad Ymchwil Hanesyddol: Cyngor Cynghori 2004-9; Panel Cynghori Academaidd 2002-8
 • Amgueddfa Llundain: Panel Cynghori Academaidd 2017-2021
 • ESRC: Panel Pwnc Hanes, Ymarfer Cydnabyddiaeth Ymchwil, 2003; Aelod o Goleg Rhithwir ESRC dros Hanes, Anthropoleg a Chymdeithaseg, 1999-2002; Dyfarnwr cais grant (mwy na 30 achlysur)
 • SHEFC: asesydd ar gyfer cyrsiau hyfforddi ôl-raddedig mewn hanes ym mhrifysgolion yr Alban, 1997
 • Asesydd Allanol ar gyfer Cadeiryddion mewn Hanes Economaidd: Sefydliad Prifysgol Ewropeaidd 2018; Prifysgol Rhydychen 2016; Prifysgol Caerlŷr, 2012; 2015
 • Ysgol Economeg Llundain: Ymgynghorydd ar gyfer adolygiadau TLAC o addysgu a dysgu, 2003-5
 • Ymddiriedolaeth Leverhulme: dyfarnwr cais am grant ymchwil (wyth achlysur)
 • Coleg Crist, Caergrawnt: Asesydd ar gyfer Cystadleuaeth Cymrodoriaeth Ymchwil Iau, 2011
 • Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014: Ymgynghorydd (2011-2014) ar gyfer Ysgol Economeg Llundain (Hanes Economaidd a Chymdeithasol); Goldsmiths (Hanes); Swydd Hertford (Hanes); Hull (Hanes); Prifysgol Metropolitan Manceinion (Hanes); Sheffield Hallam (Hanes); Prifysgol Abertawe (Hanes); Prifysgol De Cymru (Hanes); Prifysgol Warwick (Hanes)
 • REF 2021: Ymgynghorydd ar gyfer Prifysgolion Swydd Hertford, De Cymru, Canolbarth Swydd Gaerhirfryn
 • Sefydliad Wilberforce, Prifysgol Hull, ymgynghorydd 2022-3
 • Arholi Allanol 1989-2010: Prifysgolion Caerlŷr, Efrog, Caerwysg, St Andrews, Bryste, Glasgow, Ysgol Economeg Llundain, Prifysgol Agored, Polytechnig Manceinion. Traethawd hir M.Phil. a Ph.D. Prifysgolion Caerlŷr, Sheffield, Warwick, Lerpwl, Rhydychen, St. Andrews, Caerhirfryn, Manceinion, Caerdydd a Chaergrawnt

Mae grantiau ac anrhydeddau yn cynnwys:

 • Cymrawd yr Academi Brydeinig 2022
 • Darllenwyr Ymchwil yr Academi Brydeinig 1993-95; Uwch Gymrawd Ymchwil ESRC, 2000-03
 • Grantiau Ymchwil gan Gronfa Ymchwil Pasold (4), Sefydliad Nuffield, Academi Brydeinig (3), Ymddiriedolaeth Leverhulme, ESRC (3), Canolfan Brydeinig, Göttingen; Cymdeithas Hanes Economaidd (4) a Phrifysgolion Lerpwl. Caerdydd a Manceinion

Cyhoeddiadau

Llyfrau (*monograffau, + casgliadau wedi'u golygu, # gwerslyfrau)

 • * Caethwasiaeth, Cyfalafiaeth a'r Chwyldro Diwydiannol (Caergrawnt: Gwasg Polity, 2023) ar y cyd â Maxine Berg
 • +Ailddyfeisio Hanes Economaidd y Chwyldro Diwydiannol (Montreal a Kingston: McGill-Queen's University Press, 2020) tt. 328. Golygwyd gyda Kristine Bruland, Anne Gerritsen a Giorgio Riello
 • #Hanes yn ôl Rhifau: cyflwyniad i Ddulliau Meintiol, (Llundain, Bloomsbury 2017) tt. 339. (Mae hwn yn fersiwn wedi'i hailysgrifennu a'i ehangu'n llwyr o lyfr 2000 gyda'r un teitl). Cyfansoddwyd ar y cyd â Mina Ishizu.
 • +The Routledge Handbook of Global Economic History, (Llundain, Routledge 2016) tt. 471. Francesco Boldizzoni.
 • + Y Contradictions of Capital yn yr unfed ganrif ar hugain: y Cyfle Piketty, (Newcastle, Cyhoeddi Agenda 2016) tt. gyda Keith Tribe.
 • +Eheschliebungen im Europa des 18. Und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien , Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen 2003 tt. 330 gol. gyda Christophe Duhamelle a Juergen Schlumbohm.
 • + Hanes Economaidd a Chymdeithasol Byw: Traethodau i nodi 75 mlynedd ers sefydlu'r Gymdeithas Hanes Economaidd (Glasgow, Cymdeithas Hanes yr Economi, 2001) tt. 480.
 • #Hanes yn ôl Rhifau: cyflwyniad i ymagweddau meintiol (Llundain, Edward Arnold, 2000) tt. 278.
 • *Y Chwyldro Diwydiannol (Llundain, Edward Arnold, 1992) tt. 239. Wedi'i gyfieithu i bum iaith.
 • +Gwaith menywod a'r economi deuluol mewn persbectif hanesyddol (Manceinion, Gwasg Prifysgol Manceinion, 1990), tt. 299. gyda W. R. Lee.
 • +Rhanbarthau a diwydiannau: safbwynt ar y chwyldro diwydiannol ym Mhrydain (Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1989) tt. 277.
 • * Genesis of Industrial Capital: astudiaeth o'r diwydiant tecstilau gwlân West Riding , c. 1750-1850 (Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1986) tt. 345. Cyhoeddwyd yn Paperback, 2002.
 • +Gweithgynhyrchu yn y dref a'r wlad cyn y ffatri (Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1983, ailargraffwyd 1986) tt. 213. M. Berg ac M. Sonenscher. Cyhoeddwyd yn Paperback, 2002.
 • Diwydiant tecstilau gwlân West Ride: catalog o gofnodion busnes o'r unfed ganrif ar bymtheg i'r ugeinfed ganrif (Eddington, Pasold, 1975) tt. 560.

Erthyglau cyfnodolion:

 • 'Inégalité et histoire', Revue d'Histoire Moderne &Contemporaine 4,  2021 25-46
 • 'Caethwasiaeth, masnach yr Iwerydd a Sills: ymateb i Wlad Sanctaidd Diwydianiaeth Mokyr', Journal of the British Academy 9, 2021 259-81 (ar y cyd â Maxine Berg)
 • 'Gohebiaeth ac ymrwymiad: llythyrau masnachwyr Prydeinig yn y ddeunawfed ganrif hir', Hanes Diwylliannol a Chymdeithasol 11, 4, 2014, 527-54
 • 'Agosrwydd a Pellter' Hanes diwylliannol a chymdeithasol 7, 3, 2010, 375-385
 • 'Dau drefgordd tecstilau c. 1660-1820: dadansoddiad demograffig cymharol' Adolygiad Hanes Economaidd, LIII, 4, 2000, 706-741, ar y cyd â S. A. King
 • 'Hanes newydd oddi isod: aeddfedu hanes lleol a rhanbarthol' Yr Hanesydd Lleol, 20, 4, 1995, 209-222. ailargraffwyd yn R. C. Richardson gol., Wyneb cyfnewidiol hanes lleol Lloegr (Aldershot, Ashgate, 2000) 162-178
 • 'Twf a newid: ateb i Grefftau a Harley' Adolygiad Hanes Economaidd XLVII, 1, 1994, 147-149. Jointly with Maxine Berg
 • 'Ailsefydlu'r chwyldro diwydiannol' Adolygiad Hanes Economaidd XLV, 1 1991, 24-50. Ar y cyd â Maxine Berg (Mae'r erthygl hon hefyd yn ymddangos mewn cyfieithiad yn Estudis D'historia Economica 2, 1992, 7-36 ac yn Les Cahiers d'Encrages III, 3, 1991, 6-23)
 • 'William Hart, cooper: crefftwr parchus yn y chwyldro diwydiannol' The London Journal 7, 2, 1981, 144-160 ac 8, 1, 1982, 63-75. Y ddau ar y cyd â Lynette Hunter
 • 'Proto-ddiwydiannu: achos diwydiant tecstilau gwlân West Riding ', History Workshop Journal, 12 1981, 34-61 (ailargraffwyd yn D. T. Jenkins ed., Y diwydiannau tecstilau sy'n ffurfio cyfrol 8 o eglwys R. A. ac E. Wrigley eds., The iIndustrial rRevolutions (Rhydychen, Blackwell, 1993. Mae hefyd wedi ymddangos mewn cyfieithiad mewn blodeugerdd Japaneg.)
 • 'Rôl banciau yng nghyllid y diwydiant tecstilau gwlân West Ride, c. 1780-1850', Adolygiad Hanes Busnes LV, 3, 1981, 379-402
 • 'Some aspects of nineteenth century accounting development in the West Riding textile industry', Accounting History, 2, 2, 2, 1977, 4-22 (ailargraffwyd mewn dau gasgliad o erthyglau allweddol ar hanes cyfrifyddu)

Penodau llyfrau

 • 'An Outlook 'wrapped up in flannel': The Wool Textile Industry in Wales in the Early Twentieth Century', yn Kristine Bruland, Anne Gerritsen, Pat Hudson a Giorgio Riello eds., Ailddyfeisio Hanes Economaidd y Chwyldro Diwydiannol, (Montreal a Kingston, Gwasg Prifysgol McGill-Queen,    2020) 87-103
 • 'Ailddyfeisio Hanes Economaidd y Chwyldro Diwydiannol: cyflwyniad'  yn Kristine Bruland, Anne Gerritsen, Pat Hudson a Giorgio Riello eds., Adfywio Hanes Economaidd y Chwyldro Diwydiannol, (Montreal a Kingston, Gwasg Prifysgol McGill-Queen,  2020) 3-22 (ar y cyd â'r golygyddion eraill)
 • 'Hanes Diwydiannol, Bywydau Gweithio, Cenedl ac Ymerodraeth, a welwyd drwy rai Gwrthrychau Gwlanw Cymreig Allweddol' yn John Arnold, Matthew Hilton a Jan Rüger eds., Hanes ar ôl Hobsbawm; yn ysgrifennu'r gorffennol yn yr unfed ganrif ar hugain, Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2017), 160-183.
 • 'Hanes Economaidd ym Mhrydain: y 'genedl ddiwydiannol gyntaf' (unig awdur); 'Hanes economaidd byd-eang: tuag at a thro deongliadol' a 'Diwylliant, pŵer a chystadleuaeth: ffyrdd lluosog o'r gorffennol i'r dyfodol' (ar y cyd â Boldizzoni) yn Pat Hudson a Francesco Boldizzoni eds. The Routledge Handbook of Global Economic History, (Llundain, Routledge 2016), 17-34, 1-14, 431-450 yn y drefn honno.
 • 'Nodau a Mesurau Datblygu: Y Cyfle Piketty' yn Pat Hudson a Keith Tribe eds., Cyd-ddweud cyfalaf yn yr unfed ganrif ar hugain: y Cyfle Piketty, (Newcastle, Cyhoeddi Agenda 2016), 249-282.
 • 'Y chwyldro diwydiannol Prydeinig: golygfa o'r gogledd diwydiannol' yn Chris Wrigley ed., Y Chwyldro Diwydiannol: Cromford, Dyffryn Derwent a'r Byd Ehangach (Cromford, Cymdeithas Arkwright 2015 21-40.
 • 'Caethwasiaeth a'r chwyldro diwydiannol Prydeinig' yn Catherine Hall, Nick Draper a Keith McClelland eds, Emancipation and the Remaking of the British Imperial World (Manceinion, Gwasg Prifysgol Manceinion 2014) 36-59.
 • 'Une nouvelle approche des industries rurales et du processus d'industrialisation en Grande- Bretagne' in J.-M. Minovez, C. Verna et L.Hilaire-Pérez, Les industries rurales dans l'Europe médiéval et modern (Toulouse 2013), 245-64.
 • 'Adeiladwaith hanesyddol rhywedd: myfyrdodau ar hanes rhyw ac economaidd' yn Francesa Bettio ac Alina Verashchagina eds., Frontiers in the Economics of Gender (Llundain, Routledge, 2009), 21-42.
 • 'Rhifau a geiriau: dulliau meintiol ar gyfer ysgolheigion testunau' yn Gabriele Griffin ed., Dulliau Ymchwil ar gyfer Astudiaethau Saesneg (Caeredin: Gwasg Prifysgol Caeredin, 2005, diwygiwyd 2013), 131-155.
 • Sylwebaeth rhagair a llyfryddiaethol ar gyfer argraffiad diwygiedig 1996 o T. S. Ashton, Y Chwyldro Diwydiannol (Gwasg Prifysgol Rhydychen, Rhydychen) i-ix, 130-135.
 • 'A sense of place: industrialising townships in eighteenth century Yorkshire' yn R. Leboutte ed., Proto-ddiwydiannu: ymchwil ddiweddar a safbwyntiau newydd, (Geneva: Librarie Droz, 1996) 181-210 (ar y cyd â S. A. King).
 • 'Proto-diwydiannu yn Lloegr' yn M. Cerman ac S. C. Ogilvie eds., proto-diwydiannu Ewropeaidd (Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1996) 49-56 hefyd yn Almaeneg yn M. Cerman ac S. C. Ogilvie eds, Proto-ddiwydiannol yn Europa: Industrielle Produktion vor dem Fabrikszeitalter (Fienna, 1994) 61-78.
 • 'Economeg a hanes' yn Stefan Berger, Heiko Feldner a Kevin Passmore eds., Ysgrifennu hanes: theori ac ymarfer (Llundain: Arnold, 2003) 223-242 (fersiwn diwygiedig, Llundain: Arnold, 2009). Argraffiad newydd, Bloomsbury 2019. Arfaethedig.
 • 'Priodas mewn dwy drefgordd gweithgynhyrchu tecstilau Saesneg yn y ddeunawfed ganrif' yn Christophe Duhamelle, Juergen Schlumbohn a Pat Hudson eds, Eheschliesbungen im Europa des 18. Und 19. Jahrhunderts (Vandenhoek & Ruprecht, Gottingen, 2003) 157-186.
 • 'Trefniadaeth a strwythur diwydiannol' yn R. Floud a P. A Johnson, Hanes Economaidd Caergrawnt Prydain Fodern cyf. 1 Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt , 2004, 28-56.
 • 'Marchnadoedd tir, credydau a phroto-ddiwydiannu ym Mhrydain ac Ewrop' yn Simon Cavaciocchi ed., Il Mercato della Terra Secc. Xiii-XVIII., (Prato: Istituto Datini, 2003) tt. 721-741.
 • 'Regionalgeschichte in Grosbritannien. Historiographie und Zukunftsaussichten 'in S. Brakensiek und A. Flugel eds., Regionageschichte yn Europa. Methoden und Ertrage der Forschung zum 16. Bis 19. Jahrhundert, (Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2000) 1-16.
 • 'Linghilterra e la prima rivoluzione industriale' in Valerio Castronovo ed., Storia dell'economia mondiale vol 3 L'eta della rivoluzione industriale (Rhufain, Editori Laterza, 1999) 241-265.
 • 'Landholding and the organisation of textile manufacture in Yorkshire rural townships' yn Maxine Berg ed. Marchnadoedd a Gweithgynhyrchu yn Ewrop ddiwydiannol gynnar (Llundain, Routledge, 1990) 89-127.
 • 'Y persbectif rhanbarthol', 1-38 a 'Cyfalaf a chredyd yn niwydiant tecstilau gwlân West Ride, c. 1750-1850', 69-99 yn Pat Hudson ed., Rhanbarthau a diwydiannau: safbwynt ar y chwyldro diwydiannol ym Mhrydain (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1989).
 • 'From manor to mill: the West Riding in transition', yn Maxine Berg, Pat Hudson a Michael Sonenscher eds., Gweithgynhyrchu yn y dref a'r wlad cyn y ffatri (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1983, ailargraffwyd 1986) 124-144.

Bywgraffiad

 • 2009-2014: Athro Ymchwil Anrhydeddus, Ysgol Economeg Llundain
 • 2010-2013: Athro Ymchwil er Anrhydedd, Prifysgol Abertawe
 • 1997-2009: Athro Hanes Economaidd, Prifysgol Caerdydd (Pennaeth Hanes, 2005-8)
 • 1976-1997: Darlithydd, Uwch Ddarlithydd, Darllenydd ac Athro (o 1993) o Hanes Economaidd, Prifysgol Lerpwl
 • 1983-4 Cymrawd Ymchwil Gwâd, Sefydliad Max Planck für Geschichte. Göttingen
 • 1989-1990 Simon Uwch Gymrawd Ymchwil, Prifysgol Manceinion
 • 1975-1976: Darlithydd mewn Hanes Economaidd, Prifysgol Leeds
 • 1971-1973: Cymrawd Ymchwil Pasold, Prifysgol Efrog

Addysg

 • B Sc. (Econ) Ysgol Economeg Llundain 1971
 • D. Phil Prifysgol Efrog 1981 Teitl traethawd ymchwil 'The Genesis of Industrial Capital: astudiaeth o'r diwydiant tecstilau gwlân West Riding , 1750-1850