Ewch i’r prif gynnwys
Tony Moses

Yr Athro Tony Moses

Staff Anrhydeddus

Yr Ysgol Peirianneg

Trosolwyg

Ymunais â UWIST ym 1966 i gynnal PhD ar ddatblygu priodweddau magnetig meddal deunyddiau magnetig trwy brosesau sy'n berthnasol i'r diwydiant. Ymunais â staff academaidd Prifysgol Caerdydd a chefais fy nghydnabod yn rhyngwladol fel un o'r arbenigwyr blaenllaw ar briodweddau, nodweddu a chymhwyso deunyddiau magnetig meddal.

Yn y Brifysgol, cynhaliais amrywiaeth eang o rolau uwch reolwyr megis Cadeirydd Bwrdd Astudiaethau Ôl-raddedig mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol (Cydweithio Diwydiannol), Cadeirydd y Pwyllgor Ymchwil a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Gydweithredol. Cynorthwyais i sefydlu'r Ganolfan Technoleg Magneteg Wolfson a gydnabyddir yn rhyngwladol a bu'n Gyfarwyddwr arni rhwng 1992 a 2000.

Y tu allan i'r Brifysgol, rwyf wedi bod yn Llywydd Cymdeithas Metelegol Casnewydd a'r Cylch, yn Gadeirydd y Fforwm Technoleg Deunyddiau yng Nghymru ac yn Gadeirydd Cymdeithas Magneteg y DU.

Ymddeolais yn 2012 ond rwy'n cadw fy niddordeb ar ddeunyddiau magnetig meddal fel Athro Emeritws yn yr Ysgol Peirianneg. Rwy'n brif awdur ar lyfr testun awdurdodol ar Electrical Steels a gyhoeddwyd yn 2019.

Addysgu

 • Datblygu a dysgu modiwlau israddedig ac MSc mewn mathemateg, peiriannau trydanol a gyriannau, deunyddiau magnetig, electromagneteg a theori cylched, dyfeisiau trosi ynni, mesuriadau magnetig, synwyryddion a transducers, profion annistrywiol a theori magnetig.
 • Cychwyn a dysgu cyrsiau cyntaf i Ôl-raddedigion Peirianneg ar fethodoleg a moeseg ymchwil.
 • Goruchwylio dros 70 o ymgeiswyr gradd uwch llwyddiannus ac archwiliwyd dros 30 o fyfyrwyr PhD sydd wedi'u lleoli ym mhrifysgolion y DU ac Ewrop.

Bywgraffiad

Addysg

 • BEng (Technoleg) UWIST (Anrhydedd Dosbarth 1af mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig).
 • PhD (Prifysgol Cymru) o'r enw: Effaith gwahanol driniaethau gwres ac anelio magnetig ar briodweddau magnetig silicon-haearn sy'n canolbwyntio ar rawn.
 • DSc (Prifysgol Cymru) o'r enw: Ymchwilio i eiddo a pherfformiad duroedd trydanol.
 • DSc (Honoris Causa), Prifysgol Technoleg Lublin, Gwlad Pwyl, o'r enw: Lleihau colledion ynni mewn creiddiau magnetig dyfeisiau electromagnetig fel cam pwysig tuag at systemau ynni cynaliadwy.

Arweinyddiaeth Ymchwil

 • Arweinydd grantiau ymchwil gwerth dros £5M yn ystod y 10 mlynedd diwethaf cyn ymddeol. Ariennir gan EPSRC, EU, ERDF a diwydiant.
 • Goruchwylio contractau ymgynghori a gwasanaeth ar gyfer dros 70 o gwmnïau.
 • Llywio Canolfan Magneteg Wolfson i statws ffurfiol Llywodraeth Cymru fel Canolfan Arbenigedd a Chanolfan Ragoriaeth (CETIC).

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Sefydliad Ffiseg
 • Cymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg
 • Aelod Oes o'r Sefydliad Peirianwyr Trydanol ac Electronig
 • Aelod Oes o Gymdeithas Magneteg y Deyrnas Unedig

Pwyllgorau ac adolygu

 • 1991-2016: Aelod Pwyllgor Cyfres Gweithdy Mesur a Phrofi Magnetig 1 a 2D
 • 1991-2001: Ysgrifennydd i Int. Org. Cyfres Cynhadledd Pwyllgor Deunyddiau Magnetig Meddal (SMM)
 • 2001-2008: Cadeirydd Int. Org. Cyfres Cynhadledd Pwyllgor Deunyddiau Magnetig Meddal
 • 2014-2019: Cyd-gadeirydd Gweithdy ar Magnetiaeth a Meteleg Cyfres
 • Gwasanaeth ar Drefnu, Rhaglen neu Bwyllgorau Llywio o tua 50 o gynadleddau rhyngwladol
 • Arwain neu gyd-awdur dros 500 o bapurau cyfnodolion wedi'u canoli.