Ewch i’r prif gynnwys
Ahmad Alhamdan  BASc, MASc

Mr Ahmad Alhamdan BASc, MASc

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
AlhamdanA@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S/0.45, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Mae Ahmad yn Beiriannydd Strwythurol sy'n astudio ar hyn o bryd ar gyfer PhD mewn Peirianneg Sifil/Materol. 

Mae'n rhan o'r grŵp Strwythurau Gwydn a Deunyddiau Adeiladu (RESCOM) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ei ymchwil mewn Peirianneg Deunyddiau yn canolbwyntio ar ddylunio concrid cynaliadwy a gwydnwch concrit carbon isel.  

 

 

 

Ymchwil

Ymchwil blaenorol:

Yn ystod fy ngradd Meistr, gweithiais ar ddeall yn well ymddygiad crebachu rhwymyddion actifedig alcali (geopolymerau) o dan amodau amlygiad gwahanol. Ymchwiliais i effaith dull paratoi (un neu ddwy ran) ar ymddygiad crebachu morter actifedig alcali a gwerthuso effeithlonrwydd technegau lliniaru crebachu confensiynol ar y deunyddiau hynny. Gwerthusois hefyd ddylanwad amodau amlygiad ar effeithlonrwydd a mecanweithiau'r technegau lliniaru crebachu cymhwysol.

 

Ymchwil Cyfredol:

Gan fod gan goncrid sment porthmon cyffredin ôl troed carbon uchel, rwyf ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar greu dyluniad cymysgedd newydd o goncrid sy'n ymgorffori plastigau gwastraff fel amnewid cyfanredol rhannol er mwyn lleihau ei ôl troed carbon dros yr holl ôl-troed carbon. Rwyf hefyd yn canolbwyntio ar brofion gwydnwch i ddeall ymddygiad concerte carbon isel yn well o dan wahanol fathau o gylchoedd diraddio.

 

Addysgu

Tiwtorialau arweiniol, demonstartions labordy, a marcio ar gyfer y cyrsiau llwlio:

Dadansoddiad a Dylunio Strwythurol EN2400

Dadansoddiad Strwythurol EN3302

Deunyddiau a Strwythurau Concrit EN3311

Goruchwylwyr

Riccardo Maddalena

Dr Riccardo Maddalena

Darlithydd mewn Peirianneg Sifil

Diane Gardner

Dr Diane Gardner

Darllenydd - Addysgu ac Ymchwil

Arbenigeddau

  • Dylunio carbon isel
  • Rheoli gwastraff, lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu
  • Polymerau a phlastigau
  • Gwyddoniaeth Sment a Choncrit
  • Asesiad cylch bywyd