Ewch i’r prif gynnwys
Hayley Bassett

Mrs Hayley Bassett

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Rwy'n ymgeisydd PhD sy'n ymchwilio i gyfraith, gwleidyddiaeth a diplomyddiaeth ryngwladol Eingl-Normanaidd a Ffrengig yn yr Oesoedd Canol cynnar. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y defnydd o gynghreiriau priodas gan arweinwyr i danategu cytundebau heddwch. Deuthum i'r brifysgol fel myfyriwr aeddfed, gan symud ymlaen o'r llwybr arobryn Archwilio'r Gorffennol i radd yn 2011 a chwblhau fy BA mewn Hanes Hynafol a Chanoloesol a'm MA mewn Astudiaethau Prydeinig Canoloesol ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Rwy'n gydlynydd prosiect allgymorth cymunedol Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd SHARE with Schools.

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu bydoedd canoloesol AD500-1500 a modiwlau Blwyddyn 1 Hanes Byd-eang.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • 10fed i'r 12fed ganrif pŵer ac awdurdod brenhinol a deuol.
 • Etifeddiaeth Frenhinol ac urddasol, olyniaeth fenywaidd a brenhiniaeth regnant.
 • Diplomyddiaeth a heddychiaeth.
 • cynghreiriau priodas dynastig.

Ymchwil

Prosiectau ymchwil cyfredol:

Melisende Brenhines Jerwsalem, menywod a phwer yn nheyrnas nefoedd. 

Cytundebau Normandi 911 - 1066, ffurfio Dugiaeth.

Hanes 'Y Vexin' rhwng yr Eingl-Normandi a choron Ffrainc, y ddegfed i'r ddeuddegfed ganrif.

Fflandrys, Llydaw a Normandi.

Ysgoloriaethau a Gwobrau

 • Medi 2021 Gwobr Cymdeithas Hanesyddol Sant Ioan am ymchwil wreiddiol 2021             .
 • Gorffennaf 2021 Ysgoloriaeth Ursula Henriques, Prifysgol Caerdydd, 2021-2022 .                          
 • Medi 2016 Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr, Prifysgol Caerdydd, 2016-2019             .

  Cyhoeddiadau

 • "Emma o Normandi: Y Fenyw a osododd aflonyddwch Rhyfel i orffwys" yn Indentities of Noblewomen , eds. Harriet Kersey a Charlotte Pickard (Brepols, sydd i ddod yn 2023)
 • "Wedi'i ddyweddïo a'i fradychu: Bywyd anghonfensiynol y Dywysoges Alys o Ffrainc 1160-1220" yn Queens in Waiting: Potensial a darpar Queens, Ambitions and Expectations, eds. Sarah Betts a Chloe McKenzie (cyfres Queenship and Power , Palgrave Macmillan, sydd ar ddod 2022)
 • "Regnant Queenship and Royal Marriage between the Latin Kingdom of Jerusalem and the Nobility of Western Europe" yn A Companion to Global Queenship, gol. Elena Woodacre (ARC Humanities Press, 2018), tt. 39-52.

Cyhoeddiadau Ar-lein

 • Y Dywysoges Alys o Ffrainc: Nefoedd Patty o'r Deuddegfed Ganrif? mewn Rhyfel, Heddwch a Diplomyddiaeth yn yr Oesoedd Canol, https://jembenham.wordpress.com (Chwefror 2017). 
 • "Empress Matilda - astudiaeth o Olyniaeth, Rhyw a Phŵer yn y Deuddegfed Ganrif", https://www.academia.edu/13540292/ (2016)
 • Adolygiad o "Stephen: The Reign of Anarchy", Carl Watkins, Royal Studies Journal, 2016, cyf. III
 • Adolygiad o "The Daughters of Henry II and Eleanor of Aquitaine", Colette Bowie, Royal Studies Journal, 2015, cyf. II

 Papurau Cynhadledd

 • Gorffennaf 2022: "O Poppa o Bayeux i Gunnor: rôl gwragedd 'mwy Danico' fel mamau uchelwyr i Ddugiaeth Normandi", Cynhadledd Ganoloesol Ryngwladol,  Prifysgol Leeds.
 • Mai 2022: "Diplomyddiaeth Priodas Eingl-Ffrainc: Archwiliad o Gytundeb Gisors 1160", Cyfres Seminarau Ymchwilwyr Cynnar yr Hen Fyd a'r Oesoedd Canol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.
 • Mawrth 2022: "Datrys Gwrthdaro yn Normandi: Cytundeb Saint-Clair-sur-Epte 911", Colocwiwm Gregynog, Prifysgol Abertawe.
 • Chwefror 2022: "Cyd-reol a Gwrthdaro yn Nheyrnas Jeriwsalem: Melisende a Baldwin III", Menywod a Rhyfela yng Nghynhadledd Rithwir y Byd Canoloesol.
 • "Emma o Normandi: Y Frenhines a osododd aflonyddwch rhyfel i orffwys?" Cynhadledd Ganoloesol Ryngwladol, Prifysgol Leeds. 
 • Mehefin 2021: "Menywod a Phwer yn Nheyrnas y Nefoedd: Melisende a Sibyl: Dwy Frenhines Ganoloesol Jeriwsalem", mewn partneriaeth â'r Athro Helen Nicholson. Darlith Goffa Eileen Younghusband, Prifysgol Caerdydd.
 • Chwefror 2021: "Astudiaeth achos o briodas frenhinol: Harri I, brenin Lloegr a'r Frenhines Matilda". Darlith Guest Archwilio'r Gorffennol Queenship,  Canolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd.
 • Medi 2020: "Cynghreiriau Priodas Rhynglinachol – Y Gyfraith, Ymarfer Diplomyddol a Pholisi yn Normandi a Lloegr 911-1204". Cynhadledd Rhwydwaith Noblewomen Agoriadol Rhithwir
 • Mehefin 2019: "Melisende of Jerusalem: A Female King?" Cynhadledd Agoriadol Cymdeithas Menywod Prifysgol Caerdydd.
 • Mawrth 2019: "Ymerodres Matilda c.1102-1167: Heiress to England and Normandi". Hyrwyddo'i stori: Cynhadledd Hanes Menywod, Prifysgol Caerdydd. 
 • Ionawr 2018: "I gael ac i gynnal: archwiliad o briodas frenhinol rhynglinachol yng Ngorllewin Ewrop y 12fed ganrif", Symposiwm Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd. 
 • Ionawr 2017: "Offeryn Diplomyddiaeth? Priodas rhwng Diplomyddiaeth a Chynhadledd Ôl-raddedig Gwneud Heddwch, Prifysgol Caerdydd. 

Aelodaeth Proffesiynol

Aelodaeth Ôl-raddedig y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (2019-presennol)

Aelodaeth Rhwydwaith Astudiaethau Brenhinol (2015-presennol)

Gosodiad

'Cynghreiriau Priodas Rhynglinachol – Y Gyfraith, Ymarfer a Pholisi Diplomyddol yn Normandi a Lloegr 911-1204'

Addysgu

Addysgu:

Tiwtor Graddedigion (2021-2022)

 • HS1112 Bydoedd Canoloesol AD500-1500

Rhannu gydag Ysgolion

Prosiect Ymgysylltu ac Allgymorth y Gymuned. Cydlynydd ers mis Tachwedd 2020.

Cyflwyno gweithdai rhithwir 'Curadur Amgueddfa' i Flwyddyn 7, Ysgol Uwchradd Fitzalan 25ain Mehefin 2021

External profiles