Ewch i’r prif gynnwys
Asteropi Chatzinikola

Asteropi Chatzinikola

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Ymunodd Asteropi ag Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd fel ymchwilydd doethurol yn 2021, ar ôl ei hastudiaethau LLB. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys cyfraith hawliau dynol rhyngwladol, iechyd a hawliau plant, gyda ffocws penodol ar gyfranogiad a'r tueddiadau sy'n dod i'r amlwg o ymgyfreitha newid hinsawdd byd-eang. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ei thraethawd ymchwil PhD o'r enw 'Climate Change and Child Health: Participation, Rhetoric and Human Rights' a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) - Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol De a Gorllewin Cymru (a ddyfarnwyd yn 2022).

Ymchwil

Mae gwaith Asteropi yn cyfuno dadansoddiad athrawiaethol cyfreithiol, athroniaeth wleidyddol, a beirniadaeth rhethregol. Mae ganddi LLB (Anrh; dosbarth cyntaf) o Brifysgol Queen Mary yn Llundain a BA mewn Clasuron a Philoleg o Brifysgol Genedlaethol a Kapodistrian yn Athen. Yn ystod ei hastudiaethau cyfreithiol, dyfarnwyd iddi yr Ysgoloriaeth Statws Uwch, Bwrsariaeth Ymchwil QM, a dwy wobr o gyflawniad academaidd rhagorol (Gwobr Gwasg Prifysgol Rhydychen am Ecwiti ac Ymddiriedolaethau, Gwobr Cyfraith Hawliau Dynol y DU) am y perfformiad uchaf yn Ysgol y Gyfraith yn ei blwyddyn. Mae hi wedi bod yn cynnal ymchwil gymharol ar gyfer sefydliadau rhyngwladol, ymchwilwyr a chyfreithwyr ymarfer ar ddisgyblaethau o ddiddordeb ehangach, gan gynnwys dosbarthu brechlynnau ac ecwiti iechyd, mewnfudo, teulu, morwrol, masnach ryngwladol, ac yswiriant, ar gyfer cyflwyniadau i gyfnodolion cyfraith haen uchaf. Mae hi'n frwd dros ddelweddu data sy'n chwilio am y pwynt lle mae data, cyfraith ac athroniaeth yn cwrdd.

Gosodiad

Newid yn yr Hinsawdd ac Iechyd Plant: Cyfranogiad, Rhethreg a Hawliau Dynol

External profiles