Ewch i’r prif gynnwys
Shannon Costello

Miss Shannon Costello

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD a ariennir gan HCRW sy'n cynnal ymchwil ar sut mae cofnodi arsylwadau cleifion gan ddefnyddio technoleg symudol newydd yng Nghymru yn effeithio ar glinigwyr a'r tîm amlddisgyblaethol.

Cyn y swydd hon, cwblheais BSc mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Northumbria, lle datblygais ddiddordeb mewn gwaith cymdeithasol i oedolion, ac MSc mewn Iechyd a Chlefydau sy'n Heneiddio ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Ymchwil

Trwy fy addysg israddedig ac ôl-raddedig, rwyf wedi datblygu diddordebau mewn addysg a pherthnasoedd proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, profiad byw pobl hŷn a'u rhwydwaith cymorth, a'r 'bwlch' rhwng iechyd a gofal cymdeithasol.

Fel rhan o fy addysg ôl-raddedig, datblygais brofiad o gynnal adolygiad systematig ar gyfer fy nhraethawd hir a oedd yn dangos profiad profedigaeth ar ofalwyr pobl â dementia.

Gosodiad

Defnyddio technoleg symudol i gofnodi arsylwadau cleifion: effaith ar reoli gofal ac ymarfer clinigol.

Goruchwylwyr

Liam Turner

Liam Turner

Senior Lecturer