Ewch i’r prif gynnwys
Jason Elliott MSc (D) FHEA

Mr Jason Elliott MSc (D) FHEA

Darlithydd: Radiograffeg

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
ElliottJ9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87540
Campuses
Tŷ Dewi Sant, Ystafell Ystafell 4.9, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd Academaidd a Chlinigol gyda'r tîm Radiograffeg Diagnostig ym Mhrifysgol Caerdydd, yn arwain ar Dechnoleg Dysgu ac Efelychiad. Rydw i hefyd yn astudio PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Fy rôl glinigol gyda Phrifysgol Caerdydd yw mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a GIG Cymru, gan ddarparu addysg glinigol i radiograffwyr yn rhanbarth Abertawe.

Mae fy addysgu academaidd yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau o fewn y cyrsiau Radiograffeg israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Rwy'n Adolygydd Diagnostig wedi'i achredu gan HCPC, Aelod Cymdeithas y Radiograffwyr, ac yn aelod o Gymdeithas Addysgwyr Radiograffeg.

Cyhoeddiad

2023

2020

Articles

Ymchwil

Rwy'n astudio PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, yn ymchwilio i effeithiau ymarfer gwaith ar Radiograffwyr Diagnostig.

Mae gen i ddiddordeb mewn ymchwilio i wytnwch Radiograffydd a AHP, gwaith shifft a chamgymeriad, ac optimeiddio'r gweithlu. Mae hyn yn cynnwys astudiaeth ehangach o'r Radiograffydd Diagnostig - o safbwynt gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, cleifion a'r cyhoedd yn gyffredinol.

Rwyf hefyd yn angerddol am Ddysgu Technoleg mewn Radiograffeg Ddiagnostig; Meddygaeth Niwclear.

Addysgu

Darlithydd Radiograffeg Ddiagnostig, gan addysgu ar ystod eang o bynciau radiograffeg cyffredinol ac arbenigol, gan gynnwys:

 • Radiograffeg Cyffredinol,
 • Delweddu cardiofasgwlaidd,
 • Meddygaeth Niwclear,
 • Sicrwydd Ansawdd,
 • Technoleg Gwybodeg a Dysgu,
 • Ymarfer proffesiynol.

Ar hyn o bryd mae rôl Darlithyddiaeth Glinigol yn cynnwys cymorth uniongyrchol, goruchwylio ac asesu myfyrwyr Radiograffeg Diagnostig mewn ymarfer clinigol.

Bywgraffiad

Cyn Radiograffydd ac Uwch Radiograffydd yn GIG Cymru 2005-2016 - cylchdroi trwy radiograffeg gyffredinol, fflworosgopeg, theatr, ffonau symudol, cardioleg/ymyriadol a Meddygaeth Niwclear (yn enwedig Cardioleg Niwclear).

Arweiniodd rôl mentor clinigol yn fy Mwrdd Iechyd Lleol (ac achrediad Addysg Ymarfer dilynol gyda'r Gymdeithas a Choleg y Radiograffwyr) at secondiad Tiwtor Clinigol gyda Phrifysgol Caerdydd yng Ngwanwyn 2015, gan oruchwylio addysg glinigol yn yr hyn sydd bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Dechreuodd rôl ddeuol llawn amser (Darlithydd Academaidd a Chlinig) gyda Phrifysgol Caerdydd yn Hydref 2016, gan arwain at gwblhau MSc(D) mewn Radiograffeg yng Nghaerdydd. Cwblheais waith yn llwyddiannus hefyd i gofrestru Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch. Dechreuais fy ymchwil PhD gyda'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ym mis Ionawr 2022.

Rwy'n ymwneud â thechnoleg ac efelychu Radiograffeg Ddiagnostig, gan gynnwys gweithredu Shaderware (meddalwedd efelychu) a MyProgress (portffolio clinigol). Rwy'n addysgu ar amrywiaeth o fodiwlau o fewn rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas y Radiograffwyr; Aelod heb Bortffolio - Cyngor Cymru (dirprwy Addysg)
 • Cofrestrwyd gyda'r Health and Care Professions Council
 • Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch
 • Aelod Cymdeithas Addysgwyr Radiograffeg

Pwyllgorau ac adolygu

 • Pwyllgor Technoleg ac Efelychu
 • eGweithgor Portffolio

Goruchwylwyr

Christine Bundy

Christine Bundy

Athro Meddygaeth Ymddygiadol

Dean Whybrow

Dean Whybrow

Darlithydd: Nyrsio Iechyd Meddwl (Dysgu ac Ymchwil)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Radiograffeg diagnostig
 • Radioleg a delweddu organau
 • Cynllunio'r gweithlu
 • Lles yn y gweithle ac ansawdd bywyd gwaith