Ewch i’r prif gynnwys
Alice Essam

Miss Alice Essam

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Ar ôl cwblhau gradd Meistr sy'n canolbwyntio ar globaleiddio a'i effeithiau yn America Ladin, ochr yn ochr â gwaith a wnaeth fy amlygu i'r amrywiaeth o ddulliau y mae sefydliadau ac unigolion yn eu cymryd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo 'cynaliadwyedd', penderfynais ganolbwyntio ar adleoleiddio a chynaliadwyedd ymarferol. Dechreuais ar gwrs permaddiwylliant blwyddyn o hyd ym Mryste gyda'r bwriad o arfogi cyfranogwyr â'r offer ymarferol ar gyfer atebion ar lawr gwlad i heriau byd-eang cyfoes. Dechreuais ymddiddori ym mhotensial meddyginiaethau planhigion, yn enwedig planhigion lleol a ystyrid yn chwyn, a cheisiais gyfleoedd dysgu pellach ac achlysuron i gymryd rhan yn rôl cymdeithasol-ecolegol wleidyddol meddygaeth llysieuol. Mae fy ymchwil presennol yn archwilio perthynas rhwng pobl a phlanhigion lleol, ac arferion a gwybodaeth drawsnewidiol sy'n dod i'r amlwg rhyngddynt.

Cymwysterau

 • MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd (2018-2019)
  • Traethawd hir: Meithrin perthynas rhwng bodau dynol-natur drwy ymarfer meddygaeth wyllt
 • MSc Globaleiddio a Datblygu America Ladin, UCL Sefydliad Americas, Rhagoriaeth (2014-2016)
  • Traethawd hir: Syniadau wedi'u profi o gynaliadwyedd yn niwydiant soia yr Ariannin
  • Gwobrau:  Bwrsariaeth Rhagoriaeth UCL; Allende Traethawd Hir Gorau 2016; Rhestr Deon 2016
 • BA Datblygiad Rhyngwladol a Sbaeneg, Prifysgol Leeds, Dosbarth Cyntaf (2008-2012)

Cyhoeddiad

2022

Erthyglau

Ymchwil

 • Ecoleg wleidyddol
 • Planhigion meddyginiaethol
 • Astudiaethau planhigion beirniadol / ethnobotaneg / astudiaeth athronyddol o blanhigion a phobl nad ydynt yn bobl
 • Epistemolegau, ontoleg a gwybodaeth (indigenous) sy'n ffurfio

Gosodiad

(Re) Enchantment in the margins: Meddyginiaethol planhigion ecoleg gymdeithasol ym Mrasil a'r DU (teitl gweithio)