Ewch i’r prif gynnwys
Eilidh Fenner

Dr Eilidh Fenner

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Mae sgitsoffrenia yn anhwylder seiciatrig sy'n effeithio ar tua 1% o'r boblogaeth. Nid oes un achos unigol o sgitsoffrenia, ond gwyddys bod geneteg yn chwarae rhan sylweddol. Yn aml, gwelir mwtaniadau y credir eu bod yn gysylltiedig â sgitsoffrenia mewn unigolion heb ddiagnosis sgitsoffrenia, ac mae fy ymchwil yn ymchwilio i'r effaith y mae'r mwtaniadau hyn yn ei chael ar nodweddion unigolyn gan ddefnyddio data dilyniannu'r genhedlaeth nesaf ar raddfa fawr. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn ymchwilio i gysylltiad mwtaniadau prin, niweidiol sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia a phenoteipiau niwroseiciatrig.

Addysg Israddedig

BSc (Anrh) Gwyddorau Naturiol sy'n arbenigo mewn Niwrowyddoniaeth, Prifysgol Efrog

Addysg Ôl-raddedig

PhD Niwrowyddoniaeth Integreiddiol (cyfredol), Prifysgol Caerdydd

Gwobrau/Pwyllgorau Allanol

Wellcome Trust 4 blynedd PhD Niwrowyddoniaeth Integreiddiol

Ysgoloriaeth Ymchwil ac Arweinyddiaeth Israddedig Laidlaw

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

Articles

Thesis

Ymchwil

Gosodiad

Darganfod ac effaith sgitsoffrenia amrywiad genetig prin gan ddefnyddio dilyniannu'r genhedlaeth nesaf