Ewch i’r prif gynnwys
Panayiota Georgiou

Miss Panayiota Georgiou

Tiwtor Graddedig

Ysgol Busnes Caerdydd

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD ail flwyddyn mewn Astudiaethau Busnes yn adran Rheoli, Cyflogaeth a Threfniadaeth Ysgol Busnes Caerdydd. Rwy'n Gymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (AFHEA).

Mae fy nghefndir mewn gwleidyddiaeth, economeg a pholisi cyhoeddus, gyda fy PhD yn canolbwyntio ar wytnwch, cymunedau a pholisïau. Cwblheais fy astudiaethau israddedig yn y DU, ar ôl cwblhau gradd anrhydedd ddeuol mewn Economeg a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Lancaster. Ar ôl fy ngradd baglor, cwblheais radd meistr mewn gwrthdaro, datblygu a diogelwch ym Mhrifysgol Lancaster, lle ymchwiliais i am remittances a datblygiad yn Affrica Is-Sahara. Graddiais hefyd o Brifysgol Bryste lle mynychais y meistr polisi cyhoeddus, lle ymchwiliais i gyd-gynhyrchu o ran partneriaethau cydgynhyrchiedig yn Athen, a ddatblygwyd o ganlyniad i fesurau llymder. Cyn dechrau fy astudiaethau doethurol, gweithiais yn sector ynni fy ngwlad enedigol Cyprus (Hellenic Petroleum, BP) a chwblhau interniaethau ymchwil mewn melinau trafod yn Llundain.

Cyhoeddiad

2021

Articles

Ymchwil

  •   Polisi Cyhoeddus
  •  Astudiaethau Polisi Beirniadol
  •  Cyd-gynhyrchu a rhwydweithiau
  •  Gweithredu a datblygu cymunedol
  • · Cynaliadwyedd

Addysgu

Rwy'n Diwtor Ôl-raddedig ar y modiwl di-raddedig canlynol:

  • Cymdeithas a'r Economi 

External profiles