Ewch i’r prif gynnwys
Miltiadis Ionas

Mr Miltiadis Ionas

Research Assistant

Ysgol Bensaernïaeth

Email
IonasM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79314
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell 3.11, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

Cyfrifoldebau

Mae Miltiadis Ionas yn Gymorth Ymchwil. Ei rôl yn y prosiect yw cynorthwyo gydag ymchwil gan gynnwys cynllunio, paratoi, sefydlu, cynnal a chofnodi canlyniad arbrofion/gwaith maes/ymchwil bwrdd gwaith/holiaduron. Hefyd, mae ei ddyletswyddau yn cynnwys casglu, paratoi a dadansoddi data monitro a gafwyd o adeiladau/cymunedau arddangos presennol ac yn y dyfodol lle gosodwyd systemau carbon isel. Yn ogystal, mae'n gweithio gyda'r tîm LCBE i ddatblygu cyfres o brotocolau monitro a fydd yn drosglwyddadwy i brosiectau amgylchedd adeiledig eraill ledled Cymru ac ymhellach i ffwrdd sy'n hanfodol i ddarparu tystiolaeth i gefnogi gweithredu technolegau carbon isel yn y dyfodol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Y maes ymchwil o ddiddordeb yw'r Carbon Isel mewn Amgylchedd Adeiledig ac yn fwy penodol monitro'r perfformiad ynni mewn adeiladau a rhanbarthau lle mae systemau carbon isel wedi'u gosod.

Bywgraffiad

Mae Miltiadis Ionas yn Beiriannydd Mecanyddol (Prifysgol Aristotle Thessaloniki, 2006) ac mae ganddi Radd Meistr mewn Diogelu, Gwarchod ac Adfer Henebion Diwylliannol o'r Ysgol Pensaernïaeth (Prifysgol Aristotle Thessaloniki, 2008). Mae wedi gweithio yn y diwydiant Groeg ers dros ddegawd, ym maes gweithgynhyrchu ac ymgynghori.

Mae ei waith presennol yn cynnwys gweithio gyda'r tîm LCBE ym maes monitro adeiladau a chymunedau lle mae systemau carbon isel wedi'u gosod.