Ewch i’r prif gynnwys
Alice Jones

Miss Alice Jones

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Graddiais gyda BSc (Anrh) mewn Bioleg o Brifysgol Bryste yn 2017, ar ôl datblygu diddordeb mewn ecoleg a pharasitoleg. Mae fy PhD, dan oruchwyliaeth yr Athro Jo Cable a Dr Rachel Paterson, yn asesu effeithiau straen lluosog ar ryngweithiadau gwesteiwr-parasitig.

Cyhoeddiad

2022

Erthyglau

Ymchwil

Prif ffocws fy ymchwil fu ar oroesiad ac atgynhyrchu'r symbiont Chaetogaster limnaei limnaei o dan straen cyfunol newid tymheredd a llygredd dŵr. Mae'r llyngyr symbiotig hyn yn byw ar westeion malwod ac yn ôl pob sôn, rhagddyddio ar gyfnodau larfaol llyngyr trematoid parasitig, gan dorri ar draws cylch bywyd lle gallai'r parasitiaid fynd ymlaen fel arall i heintio pysgod neu adar dŵr croyw.

Rwyf hefyd wedi perfformio ymchwil rhagarweiniol i effaith straenwyr lluosog ar oroesi trematode yn Norwy, a thrwy wahanu pysgod rwy'n astudio digonedd ac amrywiaeth parasitiaid mewn morff corrach o siarc yr Arctig, a gollwyd o system Norwyaidd.

Ar y cyfan, trwy well dealltwriaeth o effeithiau straen lluosog ar ecosystemau dŵr croyw, mae fy ngwaith yn berthnasol i gadwraeth a'r diwydiant dyframaethu.

Goruchwylwyr

Joanne Cable

Joanne Cable

Pennaeth yr Is-adran Organisms and Environment, Masters Lead

External profiles