Ewch i’r prif gynnwys
Ruba Kendassa

Mrs Ruba Kendassa

Myfyriwr ymchwil

Email
KendassaR@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell 1.40, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

Enillodd Ruba Kendassa ei Meistr Celfyddydau Cain mewn Dylunio Mewnol o Goleg Celf a Dylunio Savannah (SCAD) 2017. Yn ystod ei hastudiaethau mae hi wedi canolbwyntio ar brofiad dynol gydag amgylcheddau adeiledig a dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Cyn hynny, graddiodd gyda Baglor mewn Dylunio Mewnol o Brifysgol King Abdulaziz, Jeddah (KSA) yn 2013.

Gweithiodd fel cynorthwyydd addysgu yn SCAD, cymerodd ran mewn tiwtora stiwdio a chyfrannu at addysgu sylfaenol cwrs dylunio mewnol. Ar ôl hynny bu'n gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Jeddah yn dysgu amryw o stiwdios dylunio.

O ran anrhydeddau, yn 2017 enillodd wobr SCAD am ei 'Outstanding M.F.A Thesis Project' a gwobr gan y Sefydliad Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Gleifion am ei 'dyluniad mewnol traethawd gofal iechyd rhagorol' yn yr Unol Daleithiau.

Goruchwylwyr