Ewch i’r prif gynnwys
Matyas Kutnyanszky   BSc (Hons) MSc

Mr Matyas Kutnyanszky

(e/fe)

BSc (Hons) MSc

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Email
KutnyanszkyMB@caerdydd.ac.uk
Campuses
Optometreg a Gwyddorau'r Golwg , Llawr 2, Ystafell 2.11, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Myfyriwr PhD sy'n ymchwilio i oroesiad ac adfywio niwronau Retinol.

Cyhoeddiad

2024

Articles

Ymchwil

Mae fy mhrosiect yn canolbwyntio ar ddefnyddio Llysiau Allgellog (EV) fel triniaeth newydd ar gyfer glawcoma, clefyd cyffredin o'r llygad lle mae'r Celloedd Ganglion Retinaidd (RGCs) sy'n gyfrifol am gysylltu'r llygad â'r ymennydd yn marw'n araf. Mae EVs yn ronynnau lipid bach a gynhyrchir gan bob cell yn y corff. Maent yn eu helpu i gyfathrebu â'i gilydd trwy gyflwyno moleciwlau bach sy'n newid sut mae'r gell derbynnydd yn ymddwyn. Mae gwahanol gelloedd yn cynhyrchu gwahanol EVs a gall rhai atal RGCs rhag marw neu gallant hyd yn oed wneud iddynt adfywio'r cysylltiad sydd wedi'i ddifrodi rhwng y llygad a'r ymennydd. Fy nod yw dod o hyd i EVs sydd â galluoedd amddiffynnol o'r fath a'u defnyddio fel triniaeth a fyddai'n atal pobl sy'n dioddef o glawcoma rhag colli eu golwg.

Gosodiad

Exosomes fel Therapi ar gyfer Glaucoma

Glaucoma yw prif achos dallineb anghildroadwy ledled y byd gyda nifer y bobl yr effeithir arnynt ar gynnydd. Mae ei bathogenesis yn cynnwys marwolaeth araf a blaengar celloedd ganglion retinol (RGC), y mae eu axons yn gweithio i'r ymennydd sy'n ffurfio'r nerf optig, gan arwain at golli golwg yn raddol. Hyd heddiw, nid oes gwellhad pendant yn bodoli ar gyfer y clefyd, gyda'r triniaethau sydd ar gael yn canolbwyntio'n bennaf ar arafu ei gynnydd. Mae Vesicles Allgellog (EV) yn ronynnau lipid bach sy'n cael eu rhyddhau o bob cell o'r corff sy'n cymryd rhan mewn cyfathrebu celloedd i gell trwy gyflwyno proteinau, asidau niwclëig, a sylweddau eraill, gydag union gyfansoddiad cargo wedi'i ddylanwadu gan y gell wreiddiol ac ysgogiadau allanol. Yn ddiweddar, mae diddordeb yn y nanoronynnau hyn wedi bod ar gynnydd, gan berchnogi i'w potensial i gadw RGCs sy'n marw. Mae'r prosiect a drafodir yma yn canolbwyntio ar ymchwilio i'r posibilrwydd o ddefnyddio is-gategori o EVs o'r enw Exosomes, eu hynysu o wahanol fathau o gelloedd a gwerthuso eu heffeithiolrwydd wrth gadw bywiogrwydd RGC ac adfywio eu axons coll. Yn y pen draw, efallai y bydd gan yr ymchwil hwn y potensial i greu sylfaen ar gyfer datblygu math newydd o therapiwtig ar gyfer trin glawcoma.

Ffynhonnell ariannu

Glaucoma UK

Bywgraffiad

  • Myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Caerdydd (cyfredol)
  • Meistr Integredig mewn Biocemeg ym Mhrifysgol Surrey
  • Interniaethau haf yn Academi Gwyddorau Naturiol Hwngari, Grŵp Ymchwil Bioffiseg ac Enzymatoleg Hwngari

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • Gradd Meistr Integredig mewn Biocemeg (Dosbarth 1af) - Prifysgol Surrey

Goruchwylwyr

Benjamin Mead

Benjamin Mead

Uwch Ddarlithydd (Athro Cyswllt)

Marcela Votruba

Marcela Votruba

Athro ac Anrhydeddus Ymgynghorydd mewn Offthalmoleg

Arbenigeddau

  • Biocemeg