Ewch i’r prif gynnwys

Trosolwyg

Mae Maxwell Modell yn fyfyriwr PhD yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd sy'n astudio potensial newyddiadurol podlediadau newyddion.

Mae ymchwil Maxwell yn canolbwyntio ar y cydadwaith rhwng newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth, gyda ffocws penodol ar y ffordd y mae cyfryngau newyddion yn ailddychmygu ei hun mewn ymateb i dechnolegau digidol a naratifau o ddirywiad ymddiriedaeth mewn newyddiaduraeth.

Fel aelod o rwydwaith ymchwil Podcast PhDs, cyd-drefnodd Maxwell Symposiwm Rhithwir Rhyngwladol Ymchwil sy'n Dod i'r Amlwg mewn Astudiaethau Podlediad 2022. Cynhadledd ar-lein sy'n dod ag ysgolheigion ynghyd yn mynd i'r afael â'r union syniad o bodledu a'i oblygiadau i'n diwylliant a'n cymdeithas.   

Mae Maxwell yn gweithio dan oruchwyliaeth Dr Inaki Garcia-Blanco a'r Athro Stephen Cushion. Mae'n cael ei ariannu gan yr ESRC ar y llwybr Newyddiaduraeth a Democratiaeth

Ymchwil

Cyflwyniadau'r gynhadledd

Seminar Sgwrs Darlledu 2022 - "Ailddiffinio'r cyfweliad gwleidyddol: Mynd ati i osgoi gwrthwynebwyr a rheoli disgwyliadau'r gynulleidfa ar Feddwl Gwleidyddol gyda Nick Robinson"

Ymchwil sy'n dod i'r amlwg mewn Astudiaethau Podlediadau 2022 - "Epistemolegau podlediadau newyddion: Y Trafod Cyson Rhwng Ceisio Gwirionedd ac Adrodd Straeon"

Recordiadau ar gael ar gais.