Ewch i’r prif gynnwys
Alexander Morgan

Mr Alexander Morgan

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Ieithoedd Modern

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

 Rwy'n fyfyriwr PhD sy'n ymchwilio i ddulliau cyfieithu termau diwylliannol penodol, yn benodol o Tsieinëeg i'r Gymraeg.

 Rydw i wedi fy lleoli yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, gyda goruchwyliaeth gan Ysgol y Gymraeg. 

Mae gen i radd israddedig mewn Tsieinëeg o Brifysgol Rhydychen gyda blwyddyn dramor ym Mhrifysgol Peking ac MSc mewn Astudiaethau Cyfieithu o Gaerdydd. 

Ymchwil

Nod fy nhraethawd ymchwil yw archwilio dulliau ar gyfer cyfieithu termau cyfwerth am y tro cyntaf mewn cyfuniadau iaith nad ydynt wedi cael llawer o gyfieithiadau blaenorol, yn yr achos hwn o Tsieinëeg i'r Gymraeg. Mae'n defnyddio geiriau o dair astudiaeth achos iaith Tsieinëeg sy'n dod o wahanol genres a chyfnodau hanesyddol. Bydd fy ymchwil yn ystyried sut i wneud y penderfyniad rhwng benthyca a ffurfio geiriau, ac yna sut i gyfieithu neu ffurfio geiriau newydd ar gyfer geiriau a nodwyd yn yr astudiaethau achos.

Goruchwylwyr

Siwan Rosser

Siwan Rosser

Senior Lecturer and Director of Learning and Teaching