Ewch i’r prif gynnwys
Deysi Ortega Roman

Deysi Ortega Roman

(hi/ei)

Arddangoswr Graddedig

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Trosolwyg

Siwmae!

Rwy'n fyfyriwr PhD yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Mae fy niddordebau yn gysylltiedig â thechnolegau Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol, Cyd-ddylunio, Iechyd Digidol a dylunio ar gyfer cymunedau bregus. 

Mae gen i gefndir mewn Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol, Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol a datblygiad FrontEnd.

Rwy'n argyhoeddedig y gall ymchwil helpu i adeiladu byd gwell.

Cyhoeddiad

2020

2017

2015

2014

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn gysylltiedig, ond nid yn unig, â thechnolegau Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol, cyd-ddylunio, iechyd digidol a dylunio ar gyfer cymunedau bregus.

Ar hyn o bryd, rwyf ym mlwyddyn gyntaf fy PhD dan oruchwyliaeth Dr. Nervo Verdezoto, Dr. Carolina Fuentes a Dr. Katarzyna Stawarz. Rwy'n gweithio i ddeall y dulliau cyd-ddylunio gyda ac ar gyfer cymunedau bregus yn y De Byd-eang.