Ewch i’r prif gynnwys
Bethan Pell

Miss Bethan Pell

Arddangoswr Graddedig

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, yn y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyrraeth Gymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer).

Mae fy PhD yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o Blant a Phobl Ifanc i Drais a Cham-drin Rhieni (CAPVA) yng nghyd-destun Cymru. Rwy'n defnyddio dulliau cyfranogol, gyda dulliau creadigol a gweledol. 

Rwy'n teimlo'n angerddol am adeiladu a datblygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer academyddion, llunwyr polisi, comisiynwyr ac ymarferwyr ynghylch yr hyn sy'n gweithio i fynd i'r afael â a gwella canlyniadau grwpiau sydd mewn perygl o drais a chamdriniaeth.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Cynadleddau

Erthyglau