Ewch i’r prif gynnwys
Rahat Jahangir Rony Rony

Mr Rahat Jahangir Rony Rony

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
RonyR@caerdydd.ac.uk
Campuses
Abacws, Ystafell 2.36, HCC Lab, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

I am Rahat Jahangir Rony, Ph.D. Student and Researcher in Computer Science and Informatics at Cardiff University under the supervision of Dr. Katarzyna, Dr. Nervo, and Dr. Valerie.

I am also an affiliated researcher (external) in Design Inclusion and Access Lab (DIAL) at North South University. I worked as a Research Assistant of Dr. Nova Ahmed, Professor, ECE Dept., NSU, Bangladesh, and still working with her. Also, I worked as a RA at BRAC University. I have nearly five years of research experience in HCI. I have worked as a Researcher on funded research projects by Gates Foundation, Google, UKRI & GCRF. I have completed my Bachelor's in Electrical Engineering from North South University, Bangladesh. I also have a small research firm, "Methopoth Ltd.: Reaching to the People," based in Bangladesh. 

Treasurer: Dhaka ACM SIGCHI Chapter (September 1, 2019 - August 30, 2023)

Organizer:

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

 • Sarkar, D. P., Farden, M. F., Islam, M. A., Rony, R. J. and Motahar, T. 2019. A low-cost healthcare bot for elderly people. Presented at: 2019 Joint 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2019 3rd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR), Spokane, WA, 30 May - 02 June 2019Proceedings of the 2019 Joint 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2019 3rd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR). IEEE pp. 18-23., (10.1109/ICIEV.2019.8858567)
 • Rony, R. J. and Ahmed, N. 2019. Understanding drivers wellbeing: quantitative study analysis and wearable experiment.. Presented at: 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp), London, United Kingdom, 09 -13 September, 2019 Presented at Harle, R., Farrahi, K. and Lane, N. eds.Adjunct Proceedings of the 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2019 ACM International Symposium on Wearable Computers. New York, NY: Association for Computing Machinery pp. 1170-1173., (10.1145/3341162.3344830)
 • Rony, R. J. and Ahmed, N. 2019. Monitoring driving stress using HRV. Presented at: 2019 11th International Conference on Communication Systems & Networks (COMSNETS), Bengaluru, India, 07-11 January 2019Proceedings of the 2019 11th International Conference on Communication Systems & Networks (COMSNETS). IEEE pp. 417-419., (10.1109/COMSNETS.2019.8711411)
 • Ahmed, N. et al. Mahmood, Z. ed. 2019. Ambient intelligence in systems to support wellbeing of drivers. Computer Communications and Networks. Springer Nature. (10.1007/978-3-030-04173-1_10)

2018

 • Rony, R. J. 2018. How well our drivers on road?: Discomfort is obvious in drivers daily life. Presented at: UbiComp 18: 2018 ACM International Joint Conference and 2018 International Symposium on Pervasive and Ubiquitous Computing and Wearable Computers, Singapore, Singapore, 8 - 12 October 2018UbiComp '18: Proceedings of the 2018 ACM International Joint Conference and 2018 International Symposium on Pervasive and Ubiquitous Computing and Wearable Computers. New York, NY: Association for Computing Machinery pp. 1754-1756., (10.1145/3267305.3277809)
 • Motahar, T., Farden, M. F., Islam, M. A., Rony, R. J. and Sarkar, D. P. 2018. Mini nurse-bot: a healthcare assistance for elderly people. Presented at: UbiComp 18: 2018 ACM International Joint Conference and 2018 International Symposium on Pervasive and Ubiquitous Computing and Wearable Computers, Singapore, Singapore, 8 - 12 October 2018UbiComp '18: Proceedings of the 2018 ACM International Joint Conference and 2018 International Symposium on Pervasive and Ubiquitous Computing and Wearable Computers. New York, NY, US: Association for Computing Machinery pp. 170-173., (10.1145/3267305.3267662)

2016

 • Nabila, P., Mahmud, S., Mirza, N., Rony, R., Mushfique, M., Ahmed, N. and Azmeen-ur-Rahman, S. 2016. ProtibaadiNext: A low cost wearable system to deal with sexual harassment in Bangladesh. Presented at: MOBICASE 2016, Cambridge, UK, 30 November - 01 December 2016 Presented at Kawsar, F. and Zhang, P. eds.The 8th EAI International Conference on Mobile Computing, Applications and Services. ACM pp. 138-139., (10.4108/eai.30-11-2016.2267059)
 • Ahmed, N., Rahman, S. A. U., Rony, R. J., Mushfique, T. and Mehta, V. 2016. Protibadi next. Presented at: UbiComp '16: The 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, Heidelberg, Germany, 12 - 16 September 2016 Presented at Lukowicz, P. and Kruger, A. eds.UbiComp '16: Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. UbiComp Conference Proceedings New York, NY: Association for Computing Machinery pp. 918-921., (10.1145/2968219.2979133)

Articles

Books

Conferences

Ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil yn cynnwys rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron TGCh

 

 • Pontio Rhyw a Thechnoleg ym Mangladesh (Sefydliad Gates: 2020-2022)

  • Nod y prosiect ymchwil yw deall croestoriad y defnydd o dechnoleg a chynhwysiant ariannol trwy ddealltwriaeth ddyfnach o rwystrau a chyfleoedd ar gyfer hyrwyddo cynhwysiant ariannol menywod, gan gynnwys profiadau a chanfyddiadau menywod incwm isel o wahanol ranbarthau a galwedigaethau. 

   Manylion y Prosiect: https://sites.google.com/view/alorakash/home 

 • Datblygu Gwisgoedd Fforddiadwy ar gyfer Adsefydlu Swyddogaeth Uchel yn Bangladesh (GCRF-UKRI: 2021-2022)

  • Prosiect a ariennir gan GCRF gan Brifysgol Gogledd De a Phrifysgol Caerdydd. Goruchwylir y prosiect gan Dr. Katarzyna Stawarz, Dr. Nervo Dias, a Dr. Valerie Sparkes. Yn aml, mae gan gleifion strôc neu gleifion sydd ag anaf i'r ymennydd (ABI) gymhlethdodau iechyd difrifol. Weithiau, mae aelodau uchaf yn cael eu heffeithio, gan achosi gwendid a nam ar y swyddogaeth gan arwain at anhawster i gyflawni tasgau bob dydd. Gall cyfundrefnau adsefydlu helpu'r cleifion hyn i adennill swyddogaeth aelodau uchaf. Fodd bynnag, mewn gwledydd fel Bangladesh, gall mynediad adsefydlu fod yn gyfyngedig ac yn gostus, gan beri i gleifion droi cefn ar adsefydlu. Mae hyn yn achosi i gleifion golli'r cyfle i gael yr adferiad gorau posibl. Yn y prosiect hwn, ein nod yw datblygu gwisgadwy cost isel i gynorthwyo'r broses ailsefydlu aelodau uchaf trwy dechnoleg. Yn ddelfrydol, byddai prototeip terfynol y gwisgadwy yn gallu adnabod ymarferion ar gyfer adsefydlu a rhoi adborth i'r defnyddiwr. Rydym yn adeiladu prototeip yn bennaf, gan dybio y byddai'n cydnabod symudiadau llaw. Wedi hynny, trwy gyfweliadau gydag arbenigwyr Ffisiotherapi yn y DU a Bangladesh, roeddem yn deall natur adsefydlu aelodau uchaf, gofyniad adsefydlu, ac ymarferion sylfaenol. O fewnwelediadau'r arbenigwr, rydym yn uwchraddio dyluniad y prototeip i fodloni'r gofynion a'r anghenion. Byddwn yn cyfweld â chleifion ac o bosibl eu rhoddwyr gofal ac yn ceisio deall eu safbwyntiau a'u gofynion. O'r fan honno, byddwn yn cychwyn gwelliant dylunio ailadroddol arall. Trwy'r prosiect hwn, gallwn helpu cleifion a'u rhoddwyr gofal a chynorthwyo mewn gofal iechyd gan ddefnyddio technoleg. 
 • Mapio RMG Digidol ym Mangladesh (2020)

  • Ym Mangladesh, mae tua 4 miliwn o weithwyr dilledyn yn gweithio mewn mwy na phum mil o ffatrïoedd dilledyn ledled y wlad. Mae'r rhan fwyaf o'r ffatrïoedd wedi'u lleoli yn adrannau Dhaka a Chittagong ym Mangladesh, ynghyd ag aelodaeth BGMEA a BKMEA. Mae'r astudiaeth hon yn archwilio'n fyr ffordd o fyw gweithwyr dilledyn trwy gyfweliadau ansoddol â gweithwyr dilledyn n = 55 (roedd 32 o weithwyr yn fenywod a 23 yn ddynion) o 40 o ddillad mewn 6 grŵp gwahanol. Rydym yn datgelu sawl maes o fywydau gweithwyr, gan gynrychioli senarios pob gweithiwr dilledyn. Fe wnaethom nodi heriau a rhinweddau bywydau beunyddiol gweithwyr a dyfeisio offeryn posibl i wneud eu bywydau'n haws ac yn well.

 • Asesiad o'r Ymddygiad Gyrru a Straen mewn Diwylliant Ffyrdd Aml-foddol mewn Gwledydd sy'n Datblygu (2016-2018)

  • Mae gan Bangladesh ddiwylliant ffordd aml-foddol lle mae'r holl gerbydau posibl (Buses, Trucks, Rickshaws, Cars, Lorries, Ambiwlansys, Faniau, a cherbydau cyhoeddus eraill) yn rhedeg ar yr un ffordd. Nid oes unrhyw reolau traffig union a chynnal a chadw lôn, yn bennaf yn ardal y ddinas. Ffordd arall nad yw'r wlad hon wedi cynllunio ffyrdd adeiledig o'r gorffennol eto. Mae wedi torri ffyrdd am y diffyg cynnal a chadw priodol, sy'n achosi gormod o tagfeydd traffig ledled y ddinas y dyddiau hyn, ac rydym yn ei fynegi fel "Bap Re Baap" yn Bengali. Mae ffactorau ar ochr y ffordd yn pwysleisio iechyd gyrwyr ac yn achosi ymddygiad gyrru lousy a damweiniau ffordd. 

   Yn bennaf, gwelsom y problemau trwy astudio (Astudiaeth ansoddol) y nifer o yrwyr (bron pob math) o fyw, cynlluniau, ymddygiad gyrru, lles, straen, ac ati. Ynghyd â'r astudiaeth hon, roeddem yn bwriadu pennu eu hiechyd cardiofasgwlaidd wrth yrru ar y cam nesaf. Gwnaethom ddatblygu dyfais cost isel i fesur curiad calon amser real ac o bosibl cysoni â lleoliad GPS, data gyrometr 3-echel, ac amser. Gellir dadansoddi'r data hwn ar yr un pryd ar unrhyw ddyfais cyfathrebu Bluetooth. Rydym eisoes wedi datblygu'r ddyfais sawl gwaith. Mae data cardio yn ein helpu i ddod o hyd i'w lefel o straen.  

   Cawsom lawer o bwyntiau ymyrraeth trwy ddadansoddi'r astudiaethau cardio, ansoddol a meintiol. Nid yw eu sefyllfa iechyd yn ddigon da; Nid oes ganddynt lefel isel o les ac maent yn byw bywyd llawn straen. Mae eu bywyd yn llawn poen a hefyd yn boenus. Ni allant gynnal ymddygiad gyrru da ar y ffordd ar gyfer eu ffordd o fyw a materion cymdeithasol eraill. Felly, mae pobl yn wynebu ymddygiad gyrru gwael.

   Rydym wedi parhau â'r prosiect hwn hyd yn hyn i ddod o hyd i ateb gwell.

 • Datblygiad y Diogelwch Gwisgadwy i Fenywod yn Erbyn Aflonyddu Rhywiol (2016-2018)

  • Mewn gwledydd sy'n datblygu, nid yw menywod yn ddiogel ar y strydoedd, mewn mannau tawel, ac yn yr awyr agored yn y nos. Maent yn agored i aflonyddu rhywiol, nos-rhwygo, herwgipio ac ati. Pan wynebir yr amgylchiadau hyn, mae menywod yn gofyn am help gan wylwyr, aelodau o'r teulu ac adrannau achub. Fodd bynnag, nid yw gofyn am help gan eraill bob amser yn bosibl. Mae technoleg bresennol yn gymhwysiad ffôn symudol sy'n gofyn i berson mewn trafferth i gael mynediad i'r ffôn symudol yn ystod argyfwng. Unwaith eto, mae rhai atebion masnachol gwisgadwy, fel VIGILANT a REVOLAR, yn ddrud o ystyried gwlad sy'n datblygu fel Bangladesh.

   Felly rydym wedi datblygu system ddiogelwch anhyblyg rhad sy'n gallu anfon y neges allan gyda lleoliad GPS y dioddefwr i leoedd dymunol a swyddi Llinell Amser Facebook fel "Rydw i mewn PERYGL!! Helpwch os gwelwch yn dda!! ". Gellir defnyddio'r ddyfais fel affeithiwr gwisgadwy (Breichled neu Headset gwisgadwy) neu ei gario mewn bag llaw. Fe wnaethon ni enwi'r system Protibaadi, sy'n golygu "Diffynnydd" yn Bengali. 

   Mae'r system hon (PROTIBAADI) yn cyfuno caledwedd miniaturized ag amlochredd cymhwysiad ffôn clyfar. Mae pensaernïaeth y system yn cael ei ddarparu gyda segmentau caledwedd a chymhwyso. Rydym yn cynhyrchu cyfuniad ASCII yn y ddyfais, ac mae modiwl cyfathrebu yn anfon y signal hwnnw i ap ffôn clyfar. Yn olaf, mae'r app smartphone yn anfon negeseuon rhybuddio am help.

 • Google Gender and Technology Research in Bangladesh (Google: 2017)

  • Ymchwil Rhyw a Thechnoleg Google ym Mangladesh yw'r Prosiect Ymchwil HCI gan Google, UDA, a Phrifysgol Gogledd y De, Dhaka, Bangladesh, am yr Heriau o Ddefnyddio Technoleg Menywod mewn Gwledydd sy'n Datblygu. Mae'r ymchwil hon yn digwydd mewn llawer o wledydd ar wahanol gyfandiroedd, megis De America, Affrica ac Asia. 

   Gwahoddodd fy Ymchwilydd Arweiniol (Dr. Nova Ahmed) a gofyn i mi ymuno; Cefais ei fod yn brosiect anodd i ni. Oherwydd nad yw technoleg mor gyfeillgar i'n merched, mae cael eu hateb i'r cwestiwn "PAM?" yn anodd iawn yma. Mae ein cymdeithas yn geidwadol iawn, nid yw Patriarchaidd a menywod eisiau rhannu eu pethau gyda phawb arall. Rydym wedi ceisio eu drilio (cyfranogwyr) ar gyfer atebion perthnasol. I ddelio â'r holl ddadansoddiad, rydym yn sylweddoli bod menywod yn ddiymadferth iawn yma ac yn teimlo nad ydynt yn ddigon annibynnol i fynegi eu hunain a'u creu i gael eu rheoli gan eraill. Ffocws mwyaf arwyddocaol y prosiect hwn yw'r her o ddefnyddio technoleg ac aflonyddu. Mae'r byd wedi datblygu llawer o apiau a dyfeisiau ar gyfer diogelwch, ond trwy wneud y prosiect hwn, rydym yn deall y mater sylfaenol o aflonyddu. Mae dynion yn gwneud pob menyw yn aflonyddu, ond nid ydym byth yn siarad amdano, a rywsut nid ydym byth yn meddwl amdano. Felly gall yr ateb gwell ddod gan y dynion, ac mae'n digwydd dim ond oherwydd ein meddylfryd. 

   Rydym yn estyn allan at sawl cymuned o fenywod mewn tri rhanbarth gwahanol ym Mangladeh, gan gynnwys priod, di-briod, myfyrwyr, glanhawyr, gweithwyr dilledyn, menywod wedi ymddeol, ac ati, ac mewn cymdeithasau uwch a dosbarth is. Fe wnaethom gyfweld â phob un ohonynt, ac roedd pob cyfweliad yn fwy na dwy awr. Rydym hefyd yn recordio fideo a sain pob sgwrs. Rydym yn cael straeon di-ri am eu gwahanol gyfnodau bywyd, breuddwydion a'u cymdeithasau cyfagos. 

   Cyhoeddwyd sawl papur am y prosiect hwn a dyfarnwyd Gwobr Papur Gorau yn SOUPS 2018 a CHI 2019. Cefais fy nghydnabod yn y papurau hyn fel ymchwilydd ifanc.

 • Seiberddiogelwch, pryderon preifatrwydd, a thorri data (2018-2019)

Gosodiad

Exploring the Opportunities of Low-cost wearable for Upper-Limb Rehabilitation for the Low income Communities in Bangladesh and Wales in the UK

Bywgraffiad

Rahat Jahangir Rony

 • Ph.D. Myfyriwr mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Gwyddonydd a Chydlynydd Ymchwil, DIAL, Prifysgol Gogledd y De, Bangladesh. 
 • Rheolwr Gyfarwyddwr, Methopoth Limited
 • BSc mewn EEE, Prifysgol Gogledd y De, Dhaka, Bangladesh
 • HSC mewn Gwyddoniaeth, Coleg Cyhoeddus Birshreshtha Munshi Abdur Rouf, Dhaka, Bangladesh
 • SSC mewn Gwyddoniaeth, Ysgol Uwchradd Llywodraeth Mohammadpur, Dhaka, Bangladesh

Anrhydeddau a dyfarniadau

2022

 • Ysgoloriaeth PhD a Ariennir yn Llawn: Ysgol COMSC, Prifysgol Caerdydd, wedi dyfarnu hyn am dair blynedd.  

 • Ysgoloriaeth Gary Marsden: Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI US $ 3400 i fynychu ACM COMPASS 2022 

 • Cronfa Datblygu SIGCHI: USD 10000 ar gyfer trefnu Gweithdy ACM ym Mangladesh 2022. 

2021

 • Cronfa Datblygu SIGCHI:  Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI US $ 130 i hepgor Cofrestriad ACM CHI 2021

2020

 • Ysgoloriaeth Gary Marsden: Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI US $ 2800 i fynychu ACM CHI 2020 

2019

 • Ysgoloriaeth Teithio Myfyrwyr SIGCHI (2019): Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI US $ 650 i Fynychu ACM CSCW Ysgol Aeaf yn Japan.

 • Ysgoloriaeth Teithio Myfyrwyr SIGCHI (2019): Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI Ysgoloriaeth Teithio i Fynychu'r Ysgol Haf yn Delhi Newydd.  

 • Ysgoloriaeth Teithio Myfyrwyr SIGCHI (2019): Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI US $ 1,800 i fynychu CHI 2019, Glasgow, yr Alban, y DU.  

 • Gwobr Poster Gorau COMSNETS 2019

 • Ysgoloriaeth Teithio COMSNETS 2019 (2019): Gwobr Pwyllgor COMSNETS hyd at US $ 500 i fynychu COMSNETS 2019.

2018

 • Waiver (2018): UbiComp 2018 Cofrestru Myfyrwyr (US $ 450) yn cael ei hepgor yn llwyr ar gyfer cyfraniadau ymchwil israddedig.

 • Ysgoloriaeth Teithio Myfyrwyr SIGCHI (2018): Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI US $ 280 i fynychu Ysgol Haf HCI Ymchwil yn IIT, Mumbai, India 

 • Ysgoloriaeth Teithio Myfyrwyr SIGCHI (2018): Cyhoeddodd Pwyllgor SIGCHI US $ 350 i fynychu COMSNETS ac ASSET 2018 yn Bangalore, India 

2005-2012

 • 2il yng nghategori Cemeg yn Ffair Wyddoniaeth Intra Coleg (2012).   

 • Ysgoloriaeth Ysgol Gynradd (2005 - 2008): Llywodraeth Bangladesh

Aelodaethau proffesiynol

ACM ac Aelod Proffesiynol SIGCHI

Pwyllgorau ac adolygu

 • HCI SYMUDOL 2023
 • RHYNGWEITHIO 2023
 • CHI LBW 2022, 2023
 • atl. CHI 2021
 • AsianCHI 2021, 2022
 • Journal of Traffic and Transport Engineering, Elsevier.
 • CHI 2020 LBW
 • IndiaHCI 2020

Goruchwylwyr