Ewch i’r prif gynnwys
Natalie Simon   PhD, BSc (Hons)

Natalie Simon

(Mae hi'n)

PhD, BSc (Hons)

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwroseirion Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Seicolegydd Clinigol dan Hyfforddiant gyda Rhaglen Ddoethurol De Cymru, ac mae gen i swydd Cymrodoriaeth Ymchwil er Anrhydedd gyda'r Ysgol Meddygaeth.

Fy maes diddordeb yw PTSD a PTSD cymhleth ac wrth ddatblygu a phrofi traethodau yn seiliedig ar dystiolaeth mewn ffordd gydgynhyrchiol.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2014

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Rwyf wedi ymrwymo i gydgynhyrchu o fewn ymchwil ac ymarfer clinigol ac mae gen i brofiad o arwain y gwaith o ddatblygu rhwydwaith ledled Cymru i weithredu hyn.  Datblygais y diddordeb hwn mewn rolau sy'n cefnogi ymchwil er enghraifft yn Ymddiriedolaeth Wellcome, a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Rwyf wedi bod yn ffodus i weithio gyda'r Athro Jonathan Bisson a Neil Roberts a chydweithwyr eraill yn y Grŵp Ymchwil Straen Trawmatig ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hyn wedi cynnwys gwerthuso ymyriadau i drin PTSD, gan gynnwys CBT Ffocws ar Drawma Hunangymorth Tywysedig ar y we ar gyfer PTSD ysgafn i gymedrol. Roedd fy PhD yn ymwneud â derbynioldeb y driniaeth hon i gleifion ac i therapyddion.    

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn cymorth cymdeithasol fel ffactor amddiffynnol ym maes iechyd meddwl, gan gynnwys anhwylderau sy'n gysylltiedig â thrawma, ac rwyf wedi cyhoeddi yn yr ardal. Yn fy rôl fel Seicolegydd Clinigol dan Hyfforddai, rwy'n cynnal ymchwil bellach sy'n archwilio a yw cymorth cymdeithasol canfyddedig yn ffactor amddiffynnol mewn iechyd meddwl amenedigol.