Ewch i’r prif gynnwys
Anna-Elyse Young Young

Anna-Elyse Young Young

Arddangoswr Graddedig

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd PhD mewn archaeoleg sy'n gweithio ar gasgliadau lithig o'r derfynfa Mesolithig i'r Neolithig cynhenid mewn arfordirol ac afonol de Cymru a de Lloegr. Mae fy niddordebau ymchwil yn cwmpasu dadansoddiad lithig, astudiaethau arteffactau ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Addysg:
- BA Archaeoleg, Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, Prifysgol Caerdydd 2012-2015
- MA Archaeoleg, Rhagoriaeth, Prifysgol Caerdydd 2016-2017
- Archaeoleg PhD, Prifysgol Caerdydd 2021 - Presennol 

Ysgoloriaethau a ddyfarnwyd:
- 2012: Ysgoloriaeth Perygl Eliahou
- 2016: Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr Prifysgol Caerdydd
- 2021: SHARE Cronfa Ysgoloriaeth Ursula Henriques

Grantiau a Ddyfernir
- 2022: Cronfa Goffa Cyril Fox
- 2023: Cronfa Goffa Cyril Fox

 

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:
- Pontio Mesolithig-Neolithig Prydain
- Technoleg offer lithig
- Cynhanes
- Archaeoleg ac ymgysylltiad cyhoeddus/cymunedol

Papurau a roddwyd: 
'Edrych drwy lens lithig: Defnyddio presenoldeb a morffoleg offer lithig fel dirprwy ar gyfer dealltwriaeth o natur Neolitheiddio de Lloegr a de Cymru.'  
(Awst 2021, Gŵyl Litheg y Gymdeithas Astudiaethau Lithig)

'Tools Tales: naratif sy'n canolbwyntio ar fflint o'r Neolithig Mesolithig a chyn-henebion yn ne Prydain'
(Chwefror 2023, Cyfres Seminar SHARE) 

Posteri a roddwyd: 
'
Edrych trwy lens lithig: Neolitheiddio Prydeinig ac Offer Fflint'
(Mai 2022, Torri Ffiniau: Cynhadledd Celfyddydau Rhyngddisgyblaethol, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer Ôl-raddedig
Ymchwilwyr)

Gosodiad

Edrych Trwy Lens Lithig: parhad technolegol a newid yn ystod trawsnewidiad Mesolithig-Neolithig de Prydain

Mae fy ymchwil PhD yn canolbwyntio ar ddefnyddio'r cofnod lithig yn ystod y trawsnewidiad Mesolithig-Neolithig fel dirprwy ar gyfer deall natur Neolitheiddio ardaloedd arfordirol de Lloegr a de Cymru, gan gwmpasu data lithig eilaidd a dadansoddiad sylfaenol o gydosodiadau lithig. Bydd y data a gynhyrchir yn helpu i ddarparu casgliadau ynghylch sut y newidiodd technolegau lithig yn ystod y trawsnewidiad Mesolithig-Neolithig Prydain. Yna bydd y casgliadau hyn yn cael eu cymharu a'u cyferbynnu â'r modelau Neolitheiddio a nodwyd eisoes. Mae fy nhraethawd ymchwil yn cael ei oruchwylio gan yr Athro Niall Sharples a Dr Steve Mills gyda chefnogaeth Ian Dennis.

Addysgu

Tiwtor Seminar
- Archaeoleg Prydain: Cynhanes i Gyflwyno 
- Taflu'r Gorffennol: Ffilm, Cyfryngau a Threftadaeth

Arddangoswr:
- Darganfod Archaeoleg (Harris Matrix)
- Dadansoddi Archaeoleg (offer Fflint)

Goruchwyliwr Ffos Gwaith Maes Israddedig:
- Caermead (2021)
- Parc Trelai (2022)
- Parc Trelai (2023) 
- Llanilltud Fawr (2023) 

Goruchwylwyr

Niall Sharples

Niall Sharples

Athro Archaeoleg

Stephen Mills

Stephen Mills

Uwch Ddarlithydd mewn Ceisiadau TG (Absenoldeb Astudio 2022/3 (Semester 2))

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Technoleg Lithig
  • Cynhanes Prydain
  • Allgymorth