Ewch i’r prif gynnwys
Jonathan Ablitt

Dr Jonathan Ablitt

(e/fe)

Cydymaith Ymchwil, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
AblittJ@caerdydd.ac.uk
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE). Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar dreial gwerthuso a pheilot a ariennir gan y Gronfa Gwaddol Ieuenctid sy'n archwilio ymgysylltiad yr heddlu mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru a Lloegr.

Cyn hynny, gweithiais ar werthusiad annibynnol o Action for Children's Serious Organised Crime Early Intervention Service a'r broses o werthuso Peilot Incwm Sylfaenol Cymru. Yn flaenorol, gweithiais ar brosiect a ariannwyd gan Ymchwil Gofal Iechyd Cymru ar y cyd i gyd-gynhyrchu pecyn cymorth ar gyfer ymateb gwasanaeth effeithiol i wella canlyniadau pobl ifanc sydd mewn perygl o gamfanteisio troseddol ar blant (CCE).

Roedd fy ymchwil PhD (a gwblhawyd yn 2021) yn archwilio cynhyrchu parciau trefol fel mannau dinesig cyffredin ar y cyd a oedd yn canolbwyntio ar ryngweithio rhwng Ceidwaid y Parc ac aelodau'r cyhoedd yng Nghaerdydd. Ariannwyd y gwaith hwn gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Rwy'n aelod gweithgar o Grŵp Ymchwil Ethnomethodoleg, Ethnomethodoleg, Ethnograffig, Rhyngweithio a Siarad (CEEIT) Caerdydd , Grŵp Ethnograffeg Caerdydd, a'r Grŵp Datblygu Ymchwil Ieuenctid, Cymdeithas a Risg yn CASCADE.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

Research interests

  • Working in public space
  • Service interactions
  • Ethnographic research methods
  • Language and category-use in action

Bywgraffiad

Education

PhD Sociology, Cardiff University (2021)

MSc Social Science Research Methods, Distinction, Cardiff University (2016)

BScEcon Sociology and History, 2:1, Cardiff University (2015)

Anrhydeddau a dyfarniadau

Nominated for 'Graduate Tutor Award', Enriching Student Life Awards, Cardiff University Students Union (2018)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Ablitt, J. Dahl, P. (2023). 'Cyfeiria at y peiriant ymchwil: Y cyfweliad ymchwil fel cyflawniad rhyngweithiol'. Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Astudio Rhyngweithio Symbolaidd, Caerdydd, y DU. 7 Gorffennaf 2023.

Ablitt, J. (2023). 'Gweithwyr proffesiynol ymddiriedol: Nodiadau ar ymyriadau dibynnol mewn gwasanaeth gwyro troseddau cyfundrefnol difrifol'. Cynhadledd Flynyddol Canolfan Troseddu a Chyfiawnder Cymdeithasol, Neuadd Gregynog, Y Drenewydd, y DU. 24 Ebrill 2023.

Ablitt, J. (2023). 'Tu hwnt i'r ffurf: Nodiadau ar ymgysylltiad moesegol ystyrlon o astudiaeth ethnograffig'. Grŵp Ymchwil a Datblygu Ieuenctid, Cymdeithas a Risg, Caerdydd, y DU.  7 Chwefror 2023.

Maxwell, N ac Ablitt, J. (2022). 'Camfanteisio'n droseddol ar blant: Gweithio gyda rhieni yn hytrach nag yn eu herbyn'. Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Troseddegol Ewrop, Malaga, Sbaen.  28 Medi 2022.

Ablitt, J. a Maxwell, N (2022). 'Cerdded y Daith: Mentora cymheiriaid mewn gwasanaeth gwyro ieuenctid'. Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Troseddegol Ewrop, Malaga, Sbaen.  27 Medi 2022.

Ablitt, J., Smith, R.J., Hall, T. (2022). 'Cwestiynu argyhoeddiad: Cyfarfyddiadau symudol a gwelededd mannau cyhoeddus'. Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, Newcastle upon TyneUK.  31 Awst 2022.

Ablitt, J. (2019). 'Dod dros y ffens: Gwireddu ffiniau parciau dinesig drwy weithredu ymarferol Urban Park Rangers'. Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Gymdeithasegol America, Efrog Newydd, Efrog Newydd, UDA.  12 Awst 2019.

Ablitt, J. (2019). 'Pŵer amwysedd: categoreiddio moesol mynegeiol mewn trafodaethau tiriogaethol trefol'. Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ar gyfer Astudio Rhyngweithio Symbolaidd, Efrog Newydd, Efrog NewyddUDA.  10 Awst 2019.

Ablitt, J. (2018). 'Delio ag anghysur a'i oruchwylio: Cyflawniad rhyngweithiad gofod parc trefol'. Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, Caerdyddy DU.  30 Awst 2018.

Ablitt, J. (2018). 'Adennill y ddinas a dorrwyd yn lân: Archwilio, estheteg, a chyflawni'r drefn foesol trwy arferion cynnal a chadw trefol'. Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Daearyddwyr America, New Orleans, LAUDA.  12 Ebrill 2018.

Ablitt, J. (2017). 'Arferion ymylol mewn cynnal a chadw trefol: tactegau lefel stryd i gadw dinasoedd yn lân'. Grŵp Ymchwil Ethnograffeg ac Ansoddol Caerdydd, Caerdyddy DU.  6 Rhagfyr 2017.

Ablitt, J. Smith R. J. (2017). Aphorism 'Gweithio allan Douglas': Eitemau wedi'u taflu, arferion categoreiddio, ac ymholiadau moesol. Down the Pan: New Directions in the Sociology of Dirt (The Sociological Review), GlasgowUK.  12 Hydref 2017.

Arbenigeddau

  • ethnograffeg
  • ethnomethodology
  • Dadansoddiad categoreiddio aelodaeth