Ewch i’r prif gynnwys
Richard Adams  B.Med.Sci, BM BS, MRCP, FRCR, MD

Yr Athro Richard Adams

B.Med.Sci, BM BS, MRCP, FRCR, MD

Clinical Reader

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
AdamsRA3@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Richard Adams is Professor and Honorary Consultant Clinical Oncologist at Cardiff University and Velindre Cancer Centre. He is Director of Cancer Trials for the Centre for Trials Research and Director of the Wales Cancer Bank. His clinical practice and research is focused on lower gastrointestinal cancers. He is chair of the National Cancer Research Institute anorectal cancer and CTRad WS2 (UK radiotherapy research) subgroups. He is active in national and international research organisations including IRCI the International Rare Cancer Initiative (for anal cancer) and ARCAD.

Richard chairs the biomarker development group for the UK phase III FOCUS4 trial in metastatic colorectal cancer and is Chief investigator for the FOCUS4 D and F trials. He leads on the radiotherapy quality assurance programme for the UK ARISTOTLE and SAILOR trials. He has a role within Wales to engage researchers in translational research and leads work package 3 of the Wales Cancer Research Centre. He oversees collaborative translational research in numerous phase II/ III colorectal cancer trials. He was a founder member of and now chairs the South Wales Sierra Leone Cancer Care link..

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1993

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Datblygu a chyflwyno treialon clinigol canser, gyda'r bwriad o ddefnyddio'r wyddoniaeth orau trwy waith tîm cydweithredol i ateb cwestiynau a newid ymarfer sy'n berthnasol i gleifion, diagnosis o ganser

Addysgu

Rwyf wedi bod yn addysgwr tymor hir ar lefelau israddedig, ôl-raddedig a chydweithwyr. 

Gellid dadlau fy mod yn traddodi darlithoedd mewn cyfarfodydd cenedlaethol a rhyngwladol

Bywgraffiad

Mae Richard Adams yn Athro ac Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd a Chanolfan Ganser Felindre. Mae'n Gyfarwyddwr Treialon Canser ar gyfer y Ganolfan Ymchwil Treialon a Chyfarwyddwr clinigol Banc Canser Cymru. Mae ei ymarfer clinigol a'i ymchwil yn canolbwyntio ar ganserau gastroberfeddol is. Mae'n gadeirydd is-grŵp CTRad WS2 (ymchwil radiotherapi yn y DU) Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol a Phanel Adolygu Arbenigol Clinigol CRUK. Mae'n weithgar mewn sefydliadau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys IRCI y Fenter Canser Prin Ryngwladol (ar gyfer canser rhefrol) ac ARCAD (ar gyfer canser y colorectal metastatig).

Mae Richard yn cadeirio'r grŵp datblygu biomarciwr ar gyfer treial cam III III FOCUS4 y DU mewn canser colorectal metastatig ac mae'n Brif ymchwilydd ar gyfer treialon FOCUS4D ac N. Mae'n arwain ar y rhaglen sicrhau ansawdd radiotherapi ar gyfer treialon canser rectal y DU. Mae ganddo rôl yng Nghymru i ennyn diddordeb ymchwilwyr mewn ymchwil glinigol canser. Mae'n goruchwylio ymchwil drosiadol gydweithredol mewn nifer o dreialon canser colorectal cam II / III. Roedd yn aelod sefydlol o gyswllt Gofal Canser Sierra Leone De Cymru ac mae bellach yn gadeirydd.

Aelodaethau proffesiynol

  • Chair Ano-rectal subgroup of the National Cancer Research Institute clinical study group (CSG) 2012 – onwards
  • International Executive board member ARCAD Advanced Colorectal cancer database international research group and UK member 2011-present
  • International Rare Cancer Initiative Anal Cancer Group member 2011-present
  • Lead for radiotherapy Quality Assurance for ARISTOTLE/COPERNICUS and TREC trials 2011-present
  • NCRI Colorectal cancer Clinical Studies Group (CSG) member 2010-present
  • National Cancer Research Institute CTRad CSG phase I/II subgroup chair 2014-presetn
  • ESMO scientific committee lower gastrointestinal cancers 2014- present
  • ASCO - member

Safleoedd academaidd blaenorol

2017-present:   Professor in Cancer Clinical trials Cardiff University

2013-2017:       Reader in Clinical Oncology Cardiff University

2007-2013:       Senior Lecturer in Clinical Oncology Cardiff University

2007-present:   Honorary Consultant in Clinical Oncology Velindre NHS Trust

2007-present:   Honorary Consultant in Clinical Oncology Cardiff and Vale University Health Board