Ewch i’r prif gynnwys
Reza Ahmadian

Yr Athro Reza Ahmadian

Athro

Yr Ysgol Peirianneg

Email
AhmadianR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74003
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S2.42, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a Senior Lecturer and the director of Post-Graduate study Taught (PGT) at Cardiff School of Engineering. I have about 15 years experience in developing and refining hydro-environmental computational models to investigate hydrodynamic, flood modelling as well as simulating water quality and sediment transport processes. I am also a member of the leadership team of the International Association for Hydro-environment engineering and Research (IAHR) UK chapter.

I graduated from Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic (Iran), with a BSc in Civil Engineering in 2001 and an MSc in Water Engineering in 2005. I also worked as a civil engineering at different levels, before I started my PhD including during my under graduate and masters studies.

My PhD research was focused on improving various 1D and 2D hydro-environmental numerical models through enhancement of boundary conditions, increasing model efficiency, linking model applications compliance with OpenMI standard, development of a user-friendly graphical user interface and incorporating numerical models into a GIS software beside refinements of models using laboratory data. Through a Halcrow (now CH2M) studentship, I was also in development of ISIS 2D and linking of the model to ISIS 1D (both are components of Flood Modeller Pro now).

I worked as research associate at Cardiff University from Feb 2010 to Sep 2013, working on two different projects simultaneously. One of the projects involved developing hydro-environmental models to predict water quality at a pilot site, namely Swansea Bay, and providing a better understanding of pollution sources, to assist with maintaining UK’s Blue Flag beaches by meeting the new EU Bathing Water Directive. The other project involved developing hydro-environmental models to simulate the hydro-environmental impacts of various marine renewable energy schemes, including tidal stream turbines and tidal range schemes, such as tidal lagoons and barrages.

My research is mainly focused on hydro-environmental modelling motivated by reducing the risk to humans’ health and sustainable use of water. Three key strands of my research are as follows:

 • Flood modelling with particular focus on modelling rapids floods, dynamic 1D-2D linking during flood events, modelling flood risk and flood hazard and implementation of Natural Flood Management.
 • Water quality and sediment transport modelling particularly faecal bacteria modelling including interaction with sediment, dynamic decay rate and monitoring approaches for both bathing water and aquaculture sites.
 • Marine renewable energy including tidal stream and tidal range schemes.

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Fenrich, E., Ahmadian, R., Bockelmann-Evans, B. N., Marks, W. and Falconer, R. A. 2011. Input-output modelling of tidal renewable energy. Presented at: 34th IAHR World Congress and 33rd Hydrology and Water Resources Symposium and 10th Conference on Hydraulics in Water Engineering, Brisbane, Australia, 26 June - 1 July 2011 Presented at Valentine, E. et al. eds.Proceedings of the 34th IAHR World Congress, 33rd Hydrology and Water Resources Symposium and 10th Conference on Hydraulics in Water Engineering. Barton, ACT, Australia: Engineers Australia pp. 1188-1193.
 • Ahmadian, R., Falconer, R. A. and Bockelmann-Evans, B. 2011. Comparison of hydro-environmental impacts for ebb-only and two-way generation for the Severn Barrage. Presented at: 34th IAHR World Congress 33rd Hydrology and Water Resources Symposium, 10th Conference on Hydraulics in Water Engineering:balance and uncertainty - water in a changing world, Brisbane, Australia, 26 June - 1 July 2011 Presented at Valentine, E. M., Apelt, C. J. and Ball, J. eds.Proceedings of the 34th IAHR World Congress 33rd Hydrology and Water Resources Symposium, 10th Conference on Hydraulics in Water Engineering : balance and uncertainty - water in a changing world. Barton, A.C.T: Engineers Australia pp. 1247-1254.
 • Ahmadian, R., Falconer, R. A. and Bockelmann-Evans, B. N. 2011. Hydro-environmental impact assessment of the significance of the shape of arrays of Tidal Stream Turbines. Presented at: World Renewable Energy Congress - Sweden, Linköping, Sweden, 8-13 May 2011.

2010

2009

2008

2006

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Contracts

Title People Sponsor Value Duration
Impacts of high spring tides on saltmarsh land in north Gower and subsequent impact on shellfish beds in the Burry inlet Ahmadian R Food Standards Agency 20000 01/06/2014 - 31/05/2015
Flood hazard indices and flood inundation extent for extreme flood events Falconer R, Ahmadian R EPSRC - Impact Acceleration Account 35906 01/03/2016 - 30/11/2016
Input and auditing UU regional costal modelling Falconer R, Ahmadian R United Utilities Group 5000 21/03/2014 - 30/09/2014
Multiscale hydro-environmental modelling of marine renewable energy devices Falconer R, Ahmadian R, Simpson R HPC Wales - Fuijitsu 57583 01/10/2012 - 30/09/2015
Audit UU Regional Coastal Model - Part B - Solway Firth Falconer RA United Utilities plc 5000 01/10/2014 - 28/02/2016
QUOTIENT, quantification, optimisation and environmental impacts of marine renewable energy Odoherty D, Odoherty T, Mason-Jones A, Pan S, Stoesser T, Bockelmann-Evans B, Ahmadian A, Grosvenor R, Prickett P, Byrne C Ser Cymru Bangor LCEE 61000 01/01/2015 - 30/06/2018
MAREN 2 Bockelmann-Evans B, Falconer R, Ahmadian R INTERREG 184888 01/03/2013 - 31/08/2014

Supervised Students

Title Student Status Degree
Optimisation of tidal range schemes Jingjing XUE Current PhD
Hydro-environmental modelling of tidal lagoons Bin GUO Current PhD
Water quality modelling in estuaries Amyrhul Bin ABU BAKAR Current PhD
Characterisation of wave energy resources Joseph David SHUTTLEWORTH Current PhD

Modelling flood inundation extent, hazard mapping and pathpogens using high performance computing

Jonathan Auryn KING Current PhD
Turbulence of flow through bridge openings Ken Vui CHUA Current PhD
Modelling hydrodynamic, solute and sediment transport processes for marine renewable energy tidal range structures Nejc COZ Current PhD
Multiscale Hydro-environmental Modelling of Marine Renewable Energy Devices, with Particular Application to the Severn Barrage Samuel BRAY Current PhD
Environmental Hydraulic Model Development for Sutainable River Restoration.  Yusri ABD JALIL Current PhD

Addysgu

Teaching discipline: Architectural, Civil & Environmental Engineering

Bywgraffiad

Trosolwg gyrfa:

 • Darllenydd yn yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd (Awst 2019- presennol)
 • Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd (Awst 2017- Gorffennaf 2019)
 • Darlithydd yn yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd (Medi 2013- Gorffennaf 2017)
 • Cydymaith Ymchwil mewn Modelu Hydro-amgylcheddol, Prifysgol Caerdydd (Chwefror 2010 – Medi 2013)
 • Cydymaith Ymchwil mewn Modelu Hydro-amgylcheddol, Prifysgol Caerdydd (Ebrill 2007- Medi 2008)
 • Beton Shargh Co, Iran (Mehefin 1998- Awst 2005)

Addysg:

 • PhD., Prifysgol Caerdydd (Llawn Amser; Hydref 2005 – Chwefror 2010)

Thesis: Modelu prosesau hydrodynamig a bacteriol trwy systemau afon, gorlifdir ac arfordirol cysylltiedig: gyda chymhwyso penodol i dyrbinau morol, morgloddiau a thorri argloddiau.

 • MSc Peirianneg Dŵr (Llawn Amser; Medi 2002- Chwefror 2005) Prifysgol Technoleg Amirkabir, Tehran, Iran.

Gosodiad: Amcangyfrif llwyth gwaddod mewn afonydd gan ddefnyddio rhwydweithiau niwral artiffisial

 • BSc mewn Peirianneg Sifil (Llawn Amser; Medi 1996 – Medi 2001)

Prifysgol Technoleg Amirkabir, Tehran, Iran.

Bywgraffiad:

Graddiais o Brifysgol Technoleg Amirkabir - Tehran Polytechnic (Iran), gyda BSc mewn Peirianneg Sifil yn 2001 ac MSc mewn Peirianneg Dŵr yn 2005. Roeddwn hefyd yn gweithio fel peirianneg sifil ar wahanol lefelau, cyn i mi ddechrau ar fy PhD gan gynnwys yn ystod fy astudiaethau israddedig a meistr.

Roedd fy ymchwil PhD yn canolbwyntio ar wella modelau rhifol hydro-amgylcheddol 1D a 2D amrywiol trwy wella amodau ffiniau, cynyddu effeithlonrwydd modelau, cysylltu cymwysiadau enghreifftiol yn cydymffurfio â safon OpenMI, datblygu rhyngwyneb defnyddiwr graffigol hawdd ei ddefnyddio ac ymgorffori modelau rhifiadol i mewn i feddalwedd GIS ochr yn ochr â mireinio modelau gan ddefnyddio data labordy. Trwy efrydiaeth Halcrow (Jacobs bellach), roeddwn hefyd yn datblygu ISIS 2D ac yn cysylltu'r model ag ISIS 1D (mae'r ddau yn gydrannau o Flood Modeller Pro nawr).

Gweithiais fel cydymaith ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd o fis Chwefror 2010 i fis Medi 2013, gan weithio ar ddau brosiect gwahanol ar yr un pryd. Roedd un o'r prosiectau yn cynnwys datblygu modelau hydro-amgylcheddol i ragweld ansawdd dŵr ar safle peilot, sef Bae Abertawe, a darparu gwell dealltwriaeth o ffynonellau llygredd, er mwyn cynorthwyo i gynnal traethau Baner Las y DU trwy gwrdd â Chyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi newydd yr UE. Roedd y prosiect arall yn cynnwys datblygu modelau hydro-amgylcheddol i efelychu effeithiau hydro-amgylcheddol amrywiol gynlluniau ynni adnewyddadwy morol, gan gynnwys tyrbinau llif llanw a chynlluniau amrediad llanw, fel morlynnoedd llanw a morgloddiau.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Nick Hanousek

Nick Hanousek

Myfyriwr ymchwil

Bikash Ranabhat

Bikash Ranabhat

Myfyriwr ymchwil

Catherine Leech

Catherine Leech

Myfyriwr ymchwil