Ewch i’r prif gynnwys
Tiago Alves

Yr Athro Tiago Alves

Athro

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
AlvesT@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76754
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 1.57A, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau

 • Geowyddoniaeth Gynaliadwy
 • Daeareg Forol a Geoffiseg
 • CCS, GeoEnergy a Daeareg Petroliwm
 • Astudiaethau amgylcheddol o silffoedd a llethrau cyfandirol
 • stratigraffeg dilyniant ac esblygiad strwythurol basnau gwaddodol
 • Dadansoddiad Basn a Palaeoceanography

Arbenigedd sy'n gysylltiedig â Nodau Cynaliadwy 7 y Cenhedloedd Unedig (Ynni Fforddiadwy a Glân), 8 (Gwaith Gweddus a Thwf Economaidd) a 9 (Diwydiant, Arloesi a Seilwaith), 13 (Gweithredu Hinsawdd) a 14 (Bywyd o dan y Dŵr).

Rydw i'n Ddaearegwr Morol a Petroliwm ac yn Aelod Oes o'r Gymdeithas Geoffisegwyr Archwilio (SEG), ar ôl casglu profiad helaeth o faes ac ar y môr trwy gydol fy ngyrfa. Cwblheais radd israddedig 5 mlynedd gyntaf mewn Daeareg Peirianneg ym 1997 cyn fy PhD mewn Dadansoddi Basn ym Mhrifysgol Manceinion (2002).

Drwy gyfuno agweddau damcaniaethol a chymhwysol yn fy ymchwil, trwy brosiectau cydweithredol cadarn, rwyf wedi cael fy ystyried fel yr awdur mwyaf toreithiog yn y byd, rhwng 2001 a 2020, ar bwnc tirlithriadau tanfor a geoberyglon cysylltiedighttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2023.982482/full

Mae ffyrdd cynaliadwy o gynhyrchu Geo-ynni sy'n cynnwys dal carbon, hydrogen ac atebion geothermol, agweddau amgylcheddol ar ardaloedd arfordirol a morol, a dad-beryglu rhagolygon E & P petrolewm, yn themâu allweddol yn fy ymchwil. Rwy'n aelod gweithgar o'r Sefydliad Ymchwil Prifysgol Systemau Ynni (ESURI) yng Nghaerdydd: http://www.cardiff.ac.uk/energy-systems-research-institute.

Rwy'n arwain y Labordy Seismig 3D, lle defnyddir ystod o setiau data i ddeall sut mae basnau gwaddodol yn esblygu o rwygo cynnar i'w cyfnodau 'goddefol' ac 'is-sugno'. Rwy'n ymgymryd â gwaith prosiect ac ymgynghori , gan gynnwys astudiaethau amgylcheddol ynghylch rhanbarthau a meysydd sy'n dwyn hydrocarbon a berir ar gyfer datrysiadau GeoEnergy, rhai ohonynt yn arwain at oruchwylio prosiectau PhD a noddir gan gynghorau ymchwil a diwydiant ledled y byd. Mae meysydd astudio allweddol yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): Canada, New Jersey, SE Brasil, Brasil Cyhydeddol, yr Ariannin, Uruguay, Periw, Affrica, Gwlff Mecsico, Môr De Tsieina, Gorllewin Iberia, Ffrainc, E Môr y Canoldir, Môr y Gogledd, Gorllewin Shetland ac Iwerddon, Norwy, Môr Barents, Pacistan, Japan, Awstralia a Seland Newydd.

Cwblheais a chyflwynais astudiaeth achos REF2021 ar effaith amgylcheddol archwilio hydrocarbon ar ymylon cyfandirol: 'Mynd i'r afael ag effaith amgylcheddol echdynnu hydrocarbon ar ymylon cyfandirol '. Mae fy erthyglau hefyd ymhlith y 27% uchaf o'r gwaith a ddyfynnir fwyaf ledled y byd (#53,736; blwyddyn sengl) yn seiliedig ar Ioannidis et al. (2022) Diweddarwyd Standardised Citation Citation Writer Database Wedi ei anodi ar gyfer Maes Gwyddonol - https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.4

Yn ddiweddar, dyfarnwyd Gwobr Golygydd Rhagorol 2022 i mi mewn Daeareg Forol a Petrolewm (https://www.sciencedirect.com/journal/marine-and-petroleum-geology/about/news#2022-outstanding-editor-awards)

Adran Golygydd mewn Daeareg Strwythurol/Tectoneg mewn Daeareg Forol a Petroliwm (Elsevier). Golygydd Cyswllt yn Marine Geology (Elsevier)

Arholwr Allanol ym Mhrifysgol Manceinion (Geowyddoniaeth ar gyfer Ynni Cynaliadwy MSc) - 2021-2025. Arholwr Allanol yn UiB (Prifysgol Bergen, Norwy) - 2018-2021. Athro Gwahoddedig yn Adran Gwyddorau Daear - Universidade Nova de Lisboa: https://www.dct.fct.unl.pt/en

goruchwyliwr cyntaf 16 prosiect PhD (2008-23), 17 traethawd ymchwil MESci (2008-2023) a dau draethawd hir MSc (2018 a 2023) i'w cwblhau. Ar hyn o bryd mae'n goruchwylio 6 phrosiect PhD.

Golygwyd Cyfrol Arbennig Ymchwil Basn ar 'Deep Water Continental Margins' yn 2014 - Basn Research 26(1), tt. 3-9. (10.1111/bre.12053). Golygwyd y rhifyn arbennig 'Continental Margins Unleashed' in Marine and Petroleum Geology.

Golygydd y gyfrol arbennig newydd '(D)Rifting into the future: the relevance of rifts and divergent margins in the 21st century' in Solid Earth. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar ddiwedd 2023.

Cymryd rhan yn IODP Alldaith 333 i SE Japan (Nankai Trough)

Teithiau ymchwil (cruises)

1999 - TTR9; Contourites llosgfynyddoedd ar y môr Portiwgal a mwd yng Ngwlff Cadiz (Moroco)

2002 - TTR12; Basins gwaddodol ar y môr yr Azores, Atlantis Seamounts a Chefnen Canolbarth yr Iwerydd (Portiwgal)

2003 - R / V Pelagia mordaith i'r Nazaré Canyon a Safle Prestige (Portiwgal a Sbaen)

2004 - R / V Charles Darwin yn teithio i'r Setúbal, Cascais a Nazaré Canyons (Portiwgal)

2004 - Mordaith R/V Aegeao i Gwlff Corinth (Gwlad Groeg)

2004 - R / V Aegeao / HERMES cruise to the South Crete Canyons (Gwlad Groeg)

2005 - R/V Aegeao/HERMES i fasnau trawsgludo De Creta (Gwlad Groeg)

2005 - R / V Urania/HERMES mordaith i'r Môr Ïonaidd, Crete De a Rhodes riffiau cwrel (yr Eidal a Gwlad Groeg)

2006 - R / V Pelagia P336 mordaith; Tirlithriadau yng Ngogledd Creta (Gwlad Groeg)

2010/11 - IODP Exp 333 i Nankai Trough; Tirlithriadau ar ymylon tectonaidd weithredol (Japan)

2016 - R/V L'Atalante-GRACO cruise; Systemau dyddodol Gwlff Cadiz (Sbaen)

2023 - mordaith R/V Aegeao-ERODOTO; Deinameg EROsive y CanyOn llong danfor Squillace (Yr Eidal) 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Rwy'n arwain y Labordy Seismig 3D ym Mhrifysgol Caerdydd, yn goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig ac yn rheoli prosiectau ymchwil gyda diwydiant, y byd academaidd a sefydliadau llywodraethol. Yng Nghaerdydd, rwy'n ymwneud yn agos â goruchwylio myfyrwyr PhD a MESci, gan gydweithio'n weithredol â Diwydiant. Mae cydweithwyr yn y gorffennol a'r presennol yn cynnwys Total, Statoil, Petrobras (Brasil), Husky Energy, Repsol a Partex Oil and Gas, sydd wedi cefnogi sawl prosiect o dan thema gyffredinol ymylon cyfandirol a dadansoddi basn. Rwyf hefyd yn cydweithio â'r IODP – Rhaglen Drilio'r Cefnfor Integredig mewn nifer o brosiectau, sef yn Japan, Brasil ac yn ymyl gogledd-ddwyrain UDA. Ymhlith yr ardaloedd daearyddol allweddol sy'n cael eu hastudio yn y labordy ar hyn o bryd mae Dwyrain Canada (Newfoundland, Labrador ac W Greenland), Môr Dwyrain y Canoldir (Basn Creta a Levantine), Gorllewin Iberia (Portiwgal, Sbaen), NW Affrica (Moroco, De Sahara ac Ynysoedd Dedwydd), y DU a Norwy, Môr De Tsieina (Tsieina), Ceará, Pernambuco, Santos ac Espírito Santo Basins (SE Brasil), Amazon Fan a Brasil Cyhydeddol (De America), cafn Nankai (SE Japan), Pacistan, Seland Newydd, Awstralia, Gorllewin Affrica (Angola, Nigeria, Namibia), Gwlff Mecsico ac Alaska (UDA).

Goruchwylio Ôl-raddedig (traethodau ymchwil PhD wedi'u cwblhau)

1. Davide Gamboa, PhD (2012) - Gwobr Gwyddonydd Ifanc 2012 (Geol Soc. Llundain) - BGS-Cymru, Nawr yn IPMA, Lisbon.

2. Ricardo Pereira, PhD (2013) - PDO Oman, Uwch Ddaearegwr yn Partex Olew a Nwy, Lisbon. Mae PDRA bellach yn IDL, Lisbon.

3. Duarte Soares, PhD (2014) - CGG yn Llandudno, sydd bellach yn ITOPF yn Llundain yn gweithio ar liniaru gollyngiadau olew.

4. Kamal'deen Omosanya, PhD (2014) - NTNU-Trondheim (Norwy). Nawr yn ymgynghorydd ar gyfer diwydiant.

5. Aldina Piedade, PhD (2016) - Nawr ym Mhrifysgol Coimbra ac ISCIA (Portiwgal).

6. Qin Yongpeng, PhD (2017) - Ymchwilydd yn Sefydliad Gwyddoniaeth a Pheirianneg Môr Dwfn, Sanya (Tsieina).

7. Wei Li, PhD (2017, dan oruchwyliaeth yn Uni Kiel, yr Almaen) - Bellach yn Athro yn Sefydliad Eigioneg Môr De Tsieina, Guangzhou (Tsieina).

8. Nathalia Mattos, PhD (2017) - Adweithiad fai a thectoneg halen - Cyn PDRA yn y labordy seismig 3D. Nawr yn Sefydliad Petroliwm UNICAMP.

9. Nicholas Ward, PhD (2018) - Cywasgu gwahaniaethol mewn basnau gwaddodol - Nawr yn Amazon, Llundain.

10. Tao Ze, PhD (2018) - Adweithiad nam Crestal ar diapirs halen cynyddol - Bellach yn PDRA ym Mhrifysgol Geowyddorau Wuhan Tsieina.

11. James Van Tuyl, MESci (2019) - Esblygiad silffoedd carbonad yn NW Awstralia - a gyflogwyd gyntaf yn CGG (Gogledd Cymru). Nawr yn CCS UK ym Manceinion.

12. Chantelle Roelofse (2020) - Llif hylif mewn basnau gwaddodol - Nawr yn Shell-London.

13. Abubakar Maude - Anffurfiad cywasgedig mewn basnau gwaddodol - Llwyddiannus a archwiliwyd ym mis Rhagfyr 2021 - Bellach yn uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Technoleg Modibbo Adama Yola (Nigeria).

14. Jing Song - rheolaethau strwythurol ar ansefydlogrwydd llethr tanfor - Llwyddiannus a archwiliwyd ar 14 Rhag 2021 - Nawr yn Sefydliad Eigioneg Môr De Tsieina (SCSIO), Academi Gwyddorau Tsieineaidd.

15. Roberto Espejel - Rheolaethau strwythurol ar dwf platfform carbonad - Adolygwyd yn llwyddiannus ar 26 Ion 2022 - sydd bellach yn gymrawd addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd.

16. Olivia Walker - Pyrth cefnfor Jwrasig Gogledd yr Iwerydd - Viva'd ym mis Rhagfyr 2022. Ar hyn o bryd yn Investin yn Llundain.

17. Qiang Zhang - Llwybrau llif hylif o amgylch diapirs halen - Cyflwynwyd ym mis Medi 2023! Yn disgwyl am ei viva.

18. Marco Azevedo - Esblygiad strwythurol prism cronedig Nankai - Ysgrifennu! Cyflwynwch yn gynnar yn 2024.

Ail oruchwyliwr:

Daniel Carruthers (PhD ar deuluoedd fai ar ochrau diapirs) - Nawr yn CGG - Gogledd Cymru.

Bledyn Jones (ysgoloriaeth PhD KESS ar ddal CO2) - Nawr Geolegydd Prosiect yn Reynolds International Ltd.

Chris Kirkham (llosgfynyddoedd mwd yn Delta Nile) - sydd bellach yn PDRA ym Mhrifysgol Rhydychen.

MESci traethodau ymchwil

1. Adam Curtis, MESci (2008) - Geometreg dyddodion sianel-lenwi

2. Sean Bale, MEsci (2012) - 3ydd safle yng Ngwobrau Model Ddaear NEFTEX (2012) - Dosbarthiad hydrad nwy yn SE Japan

3. Phalene Gowling, MESci (2013) - Cydnabod nodweddion llif hylif yn SE Brasil

4. Katherine Jawed, MESci (2013) - tectoneg halen ym Môr y Gogledd Iseldiroedd

5. James Van Tuyl, MESci (2014) - ddiffygiol arferol yn y prism accretionary Nankai (SE Japan)

6. Ben Thomas, MESci (2014) - Diffygion cribog o diapirs halen ym Môr y Gogledd

7. Claire Elliott, MESci (2014) - Dilyniant breakup Iwerydd ym Môr y Gogledd

8. Sarah Newnes, MESci (2014) - Rhaniad strwythurol strata Rotliegend (Permian)

9. Victoria Howarth (2015) - Llif hylif trwy silffoedd carbonad

10. Bethany Cowling (2016) - Fault compartisation of Posidonia Shales in the Southern North Sea

11. Luciana Ferreira (2017) - Efelychu Cyprus alltraeth arllwys olew damcaniaethol gan ddefnyddio MEDSLIK a chymharu â SE Brasil

12. Charles Reynolds (2017) - Ymyriadau igneaidd mewn basnau llawn halen

13. Nasser Al-Ismaili (2018; MSc Traethawd Hir) - Risg tsunami yn ymylon Makran a SE Japan

14. Thomas Francis-Hughes (2021) - Systemau ffawtio polygonaidd ym Môr y Gogledd Deheuol: Effeithiau ar ragolygon nwy, olew a storio carbon

15. Edyta Lapinska (2021) - Datrysiadau GeoEnergy Cynaliadwy ar ymyl folcanig Seland Newydd

16. Leah Longley (2021) - Tirlithriadau tanfor ac erydiad canyon ar ymyl SE Brasil

17. Shania Hughes (2022; MSc Traethawd Hir) - Llygredd morol ym Môr Iwerddon

18. Finlay Mullens (2022) - Potensial geothermol basn gwaddodol ym Môr y Gogledd

Goruchwylio prosiect BSC:

Rhaglen CUROP 2012 - Kate Feetham (EARTH); Contourites ar ymylon cyfandirol

Rhaglen CUROP 2018 - Sinead Goodall (CHEMY); DosbarthiadCO2 Naturiol mewn basnau gwaddodol

Jonathan Mattchet (2019) - Safleoedd CCS yng Ngogledd Norwy

Megan Rayner (2019) - Dadansoddiad o Fai ym Môr y Gogledd yr Iseldiroedd

CUROP / CUSEIP (2023) - Amy Foster (EARTH); Ffynonellau sbwriel ar Aber Afon Hafren a De Cymru

Goruchwylio PhD cyfredol:

Marco Azevedo - Esblygiad strwythurol prism cyflymu Nankai

Cerys Biancardi - Ansefydlogrwydd llethr mewn basnau llawn halen

Qiang Zhang - Llwybrau llif hylif o amgylch diapirs halen

Ahmed Albrkawy - esblygiad tectono-stratigraffig Gorllewin yr Aifft

Chanin Maetmueang - Systemau nam ym Môr y Gogledd a'u heffaith ar ddal carbon (gan ddechrau ym mis Ionawr 2024)

Mahmoud Hanafy - Dysgu peirianyddol wedi'i gymhwyso i ddehongliad strwythurol basnau gwaddodol (gan ddechrau ym mis Hydref 2023)

Peryclys Andrade - esblygiad syn-rhwyg o ymyl cyfandirol SE Brasil (gan ddechrau ym mis Hydref 2023)

Addysgu

 • Petroleum Geology and Basin Analysis (3rd year) - Module leader
 • Advanced Stratigraphy and Sedimentology (3rd year) - Module leader
 • Engineering Geology (3rd year, teaching Reservoir Engineering)
 • Structural Techniques field trip (2nd year): N Spain
 • MESci field trip to SE Spain
 • Completed Modules 1, 2 and 3 of Cardiff's PCUTL - Postgraduate Certificate in University  Teaching and Learning in 2009.

Bywgraffiad

 • Senior Lecturer in Earth Sciences - School of Earth & Ocean Sciences, Cardiff University, UK (2015 – present)
 • Lecturer in Earth Sciences – School of Earth & Ocean Sciences, Cardiff University, UK (2007 – 2015)
 • Research Fellow - at the Hellenic Centre of Marine Research, Athens (2006)
 • Postdoctoral Associate – EUROpean Deep-water Margins (EURODOM) project (EU), 2004-2006 (based at the Hellenic Centre of Marine Research, Athens)·          
 • Postdoctoral Associate – Geological and Mining Institute (Lisbon, Portugal), Marine Geology Department (2002-2003) 
 • PhD – Basin Analysis and Petroleum Geology, University of Manchester, UK (2002)
 • BSc – Engineering Geology (5 years), Universidade Nova de Lisboa (1992-1997)

Anrhydeddau a dyfarniadau

Aelodaethau proffesiynol

 • Geological Society of London
 • American Association of Petroleum Geologists
 • Geological Association of Canada

Pwyllgorau ac adolygu

 • Deputy Leader for International Recruitment and Impact - School of Earth and Ocean Sciences (2017-)
 • Deputy Research Leader at the School of Earth and Ocean Sciences (2016-17)
 • Member of the Awards Committee - Geological Society of London
 • PhD examiner - Manchester (x2), Leeds (x2), Keele, UCL, Plymouth, University of Western Australia, Aberdeen and Royal Holloway-University of London. MSc Examiner (Bergen)
 • Proposal reviewer for the NSF (USA), NERC (UK), DFG (Germany), Irish Research Council (Ireland), Environment and Conservation Fund (Hong Kong).

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Cerys Biancardi

Cerys Biancardi

Myfyriwr ymchwil

Marco Azevedo

Marco Azevedo

Myfyriwr ymchwil

Qiang Zhang

Qiang Zhang

Arddangoswr Graddedig

Ahmed Albrkawy

Ahmed Albrkawy

Arddangoswr Graddedig

Ardrawiad

Impact to Industry

My research impact is based on the analysis of a wide range of data on continental margins around the world to highlight the economic benefits of drilling specific stratigraphic sequences and structures. My work has led to improved planning models developed by the industry, helping their decision-making process, staff training, and allowing a sustainable management of proven and potential resources.

Work at Cardiff’s 3D Seismic Laboratory develops key studies of multiple areas in the world, allowing the delivery of technical reports, presentations, and field training courses to Industry. The insights provided by Cardiff have led to widespread changes in exploration strategies for the companies sponsoring the 3D Seismic Laboratory, building upon the successful REF2014 CAPROCKS case study.

To date, my research undertaken has resulted in economic benefits of several millions of pounds for companies operating in multiple parts of the world.

Environmental and societal impacts

Environmental studies concerning hydrocarbon-bearing regions, and areas posed for GeoEnergy solutions, are another facet of my work. In the past eight years I have been involved in projects investigating the impact of oil spills in the Eastern Mediterranean (NEREIDs) and a broader analyses of marine polution, including plastic and floating debris, in coastal and marine areas of Europe (Sea4All). The deliverables resulting from Sea4All are now being implemented in classrooms across Europe.

In terms of my contribution to research and the society as a whole, I am a Section Editor in Structural Geology/Tectonics for Marine and Petroleum Geology and have been given the accolade of Oustanding Reviewer and Sustained Reviewer for Marine Geology in four consecutive years (2014/15 to 2018/19). I am also an assiduous reviewer for more than 20 international scientific journals, including Geology, Earth Science-Reviews and Nature Publication Group journals.

Sample publication list

Alves, T.M. et al. 2020. A tectono-stratigraphic review of continental breakup on intraplate continental margins and its impact on resultant hydrocarbon systems. Marine and Petroleum Geology 117, article number: 104341.(10.1016/j.marpetgeo.2020.104341)

Roelofse, C. et al. 2019. An integrated geological and GIS-based method to assess caprock risk in mature basins proposed for Carbon Capture and Storage. International Journal of Greenhouse Gas Control 80, pp. 103-122. (10.1016/j.ijggc.2018.11.007)

Van Tuyl, J. et al. 2019. Geomorphological evidence of carbonate build-up demise on equatorial margins: A case study from offshore northwest Australia. Marine and Petroleum Geology 104, pp. 125-149. (10.1016/j.marpetgeo.2019.03.006)

Alves, T.M. and Abreu Cunha, T. 2018. A phase of transient subsidence, sediment bypass and deposition of regressive-transgressive cycles during the breakup of Iberia and Newfoundland. Earth and Planetary Science Letters 484, pp. 168-183. (10.1016/j.epsl.2017.11.054)

Alves, T.M.et al. 2016. Multidisciplinary oil spill modeling to protect coastal communities and the environment of the Eastern Mediterranean Sea. Scientific Reports 6, article number: 36882. (10.1038/srep36882)

Ward, N., Alves, T. M. and Blenkinsop, T.G. 2016. Reservoir leakage along concentric faults in the Southern North Sea: implications for the deployment of CCS and EOR techniques. Tectonophysics 690(A), pp. 97-116. (10.1016/j.tecto.2016.07.027)

Alves, T.M. 2015. Submarine slide blocks and associated soft-sediment deformation in deep-water basins: A review. Marine and Petroleum Geology 67, pp. 262-285. (10.1016/j.marpetgeo.2015.05.010)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Gwyddoniaeth dal a storio carbon
 • Geowyddoniaeth forol
 • Peirianneg petroliwm a chronfeydd dŵr
 • Stratigraffeg
 • Daeareg strwythurol a thectoneg