Ewch i’r prif gynnwys
Padma Anagol

Dr Padma Anagol

(hi/ei)

Darllenydd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Diddordebau ymchwil

 • Asiantaeth menywod a goddrychiadau yn India drefedigaethol
 • Hindŵ Wing Movements and Women's roles
 • Theori, Hanesyddiaeth a Chyfnodoli India Fodern
 • Diwylliannau Materol, Defnydd a Dosbarthiadau Canol Indiaidd

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2017

2013

2010

2008

2007

2006

2002

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil Cyfredol

 • Gwladgarwyr Menywod Indiaidd ar Caste, Cymuned, Hil ac Economi Wleidyddol Cenedlaetholdeb
 • Argraffiad beirniadol a chyfieithiad o dair cyfrol sy'n cynnwys cyfrifon llygad dystion cyfranogwyr Kannadiga yn y mudiad cenedlaethol Indiaidd

Rhwydweithiau ymchwil

Rwy'n aelod o'r rhwydweithiau rhyngddisgyblaethol canlynol:

Addysgu

Rwy'n croesawu myfyrwyr israddedig sydd â diddordeb mewn ennill gwybodaeth fanwl am Dde Asia Fodern gan gyfeirio'n benodol at hanes Indiaidd Modern. Gellir dod o hyd i gynnwys y cyrsiau isod:

Modiwlau blwyddyn un israddedig

Modiwlau blwyddyn dau israddedig

Modiwlau blwyddyn tri israddedig

Ôl-raddedig

Rwy'n croesawu myfyrwyr ôl-raddedig i weithio gyda mi ar agweddau ar hanes imperial Prydain mewn perthynas â hil, rhywioldeb, menywod a rhyw. Mae'r cyrsiau isod yn rhoi blas ar gynnwys a sylwedd yr MA mewn Hanes Asiaidd. Gall myfyrwyr hefyd gyfuno Tsieina Modern ac India Fodern yn y llwybr penodol hwn: MA mewn Hanes Asiaidd

 • India Fodern, 1757-1947: Hanes Rhyw a Menywod - 20 credyd (HST631)
 • India Fodern, 1757-1947: Hanes Gwleidyddol a Chymdeithasol - 20 credyd (HST661)
 • Ffynonellau ar gyfer Hanesion Imperial Newydd - 10 credyd (HST819)
 • Rhywedd Indiaidd a Hanes Menywod: Ffynonellau a Dehongli - 10 credyd (HST820)
 • Astudiaeth Hanesyddiaethol I: Themâu allweddol - 10 credyd (HST698)
 • Astudiaeth Hanesyddiaethol II: Dadleuon allweddol - 10 credyd (HST699)
 • Theori Hanesyddol a Dulliau Hanesyddol - 30 credyd (HST644)
 • Sgiliau Ymchwil Allweddol - 10 credyd (HST643)

Goruchwyliaeth ôl-raddedig

Mae croeso mawr i fyfyrwyr doethurol cymwys wneud cais i astudio eu PhD gyda mi. Themâu a phynciau sy'n ymdrin â Hanes Imperial Prydain yn fras mewn perthynas ag India a hanes gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol India fodern a chyfoes. Mae gwybodaeth am ieithoedd Indiaidd yn ased ond nid yn orfodol. Rhoddir blas ar y math o bynciau a themâu o brosiectau ymchwil gorffenedig a pharhaus a rhestr o fyfyrwyr sy'n gweithio gyda mi isod.

Myfyrwyr doethurol

 • Ved Prakash BARUAH

Teitl: 'Opium-eaters and Opium Peddlers: Manifestations Cultural of Opium in Northeast India and its Echoes in a Transnational Age, 1750–1950', (Dyddiad dechrau:  Ebrill 2012). Mae gan yr ymgeisydd ysgoloriaeth SHARE studenthip.

 • Ceri-Anne FIDLER

Teitl: 'Lascars, c.1850 – 1950: bywydau morwyr Indiaidd ym Mhrydain Imperialaidd ac India', (Cwblhawyd Ionawr 2010). Roedd yr ymgeisydd yn ddeiliad Gwobr AHRC ac roedd ganddo gymrodoriaeth ôl-ddogfen o'r enw 'Cymrodoriaeth Pŵer' yn y Gymdeithas Hanes Economaidd, y DU o 2010-2011.

 • Sohini DASGUPTA

Teitl: 'Dilysrwydd Cystadlu: Cynrychioliadau o 'Arferion Hindŵ' yn Bengal Drefedigaethol diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  (Cwblhawyd Mawrth 2010, Arholwr Allanol)

 • Kieth D WHITE

Pandita Ramabai (1858-1922): Ailarfarniad o'i Bywyd a'i Gwaith. [Cwblhawyd 2003]

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

BA Hanes, Economeg a Llenyddiaeth Saesneg (Prifysgol Mysore, India)

MA Hanes Indiaidd Modern a Chyfoes (Prifysgol Jawaharlal Nehru, Delhi Newydd)

MPhil Cysylltiadau Rhyngwladol (Prifysgol Jawaharlal Nehru, Delhi Newydd)

PhD Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd, (Prifysgol Llundain, 1995)

Trosolwg gyrfa

1993-95 Darlithydd, Hanes De Asia, Prifysgol Sba Caerfaddon, Caerfaddon, UK

1995-Presennol Uwch Ddarlithydd mewn Hanes, Adran Hanes/Hanes Cymru, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobr Gwyliau Ymchwil Un Flwyddyn (2005-6) yr AHRC (DU).

Cyngor Ymchwil Gwyddorau Cymdeithas India, Delhi. Ysgoloriaeth 5 mlynedd a ddyfarnwyd yn 1987 am PhD mewn Hanes. Gwrthodais hyn o blaid Ysgoloriaeth y Gymanwlad.

Ysgoloriaeth y Gymanwlad ACU ar gyfer rhaglen PhD mewn Hanes Indiaidd Modern yn yr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd, Prifysgol Llundain ym mis Medi 1987.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (2023 - )
 • Cymdeithas Hanes Cymdeithasol, DU (2006 - )
 • Rhwydwaith Hanes y Merched, DU (1994 - )
 • Cymdeithas Astudiaethau Asiaidd America, UDA (1994 – 2000)
 • Cymdeithas Astudiaethau De Asiaidd Prydain (1991 - )
 • Llyfrgell Llundain, y DU, (2000 – 06)
 • Cymdeithas Frenhinol Asiatig, Llundain (1998 – 2009)
 • Cymdeithas Frenhinol Materion Asiaidd, Llundain (1995-2006)
 • Canolfan Nehru, Uchel Gomisiwn India, Llundain (1994 – 2008)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae croeso i fyfyrwyr doethuriaeth cymwys wneud cais i astudio eu PhD gyda mi. Mae themâu a phynciau sy'n ymdrin â Hanes Imperial Prydain yn fras mewn perthynas ag is-gyfandir India a hanes gwleidyddol, deallusol, cymdeithasol a diwylliannol India Fodern a Chyfoes yn dod o fewn fy arbenigedd. Mae gwybodaeth am ieithoedd Indiaidd yn ased ond nid yn orfodol. Rhoddir blas ar y math o bynciau a themâu o brosiectau ymchwil gorffenedig a pharhaus a rhestr o fyfyrwyr sy'n gweithio gyda mi isod.

MYFYRWYR DOETHUROL PRESENNOL

 • Sampurna Nandy (Ysgoloriaeth SWWDTP)
 • Serena Rattu
 • Thomas Keegan-Hobbs

CYN-FYFYRWYR DOETHUROL [Wedi'i gwblhau]

 • TIMOTHY MOORE, "Imperial Soldiering:  Enlistment, Recruitment and the Human Dimension of the Lives of British Other Ranks 1844-1943",  [Ysgoloriaeth SHARE] [cwblhawyd yn 2023 o dan fy noruchwyliaeth sylfaenol]
 • Dyuti CHAKRAVARTY  '" Break the Cage: Women's Body Politics of Respectability and Autonomy in India and Ireland' [Cwblhawyd o UCD, Dulyn yn 2022 ac roeddwn yn un o'r goruchwylwyr mewnol ar bwyllgor y traethawd hir]
 • VINEETA KUMARI  'Trais Rhyw a Llwybrau Diwylliannol yn Haryana Trefedigaethol a Chyfoes' [Cwblhawyd o JNU, Delhi ym mis Mawrth 2021, fi oedd yr arholwr allanol]
 • PRIYAMVADA 'Addysg Menywod mewn Taleithiau Unedig trefedigaethol ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif' [Cwblhawyd yn 2021. Fi oedd yr Arholwr Allanol]
 • Lloyd Edward PRICE [Gwobr AHRC]  'Gweithwyr, mamau, plâu: Safbwyntiau cyd-esblygiadol ar wartheg domestig yng Ngogledd India'r ugeinfed ganrif.' (Cwblhawyd Ionawr 2019 o dan fy mhrif oruchwyliaeth)
 • Ghee BOWMAN [Gwobr AHRC] ''Dim Pakis yn Dunkirk': Anghofio a Cofio Force K6 yn Ewrop, 1939-1945', [Cwblhawyd ym mis Tachwedd 2019. Cyd-oruchwylio gyda Dr Gajendra Singh, Caerwysg]
 • Arya SAKET KUMAR  'Removing the Lid: Propaganda and Cinema in Colonial India, 1910-1930.' [Cwblhaodd MPhil o JNU, Delhi ym mis Tachwedd 2018. Fi oedd yr Arholwr Allanol]
 • Ved Prakash BARUAH 'Addicts, Peddlers and Reformers: The Local, National and Transnational Politics of Opium—A Study of Colonial Assam, 1826–1947', [Cynhaliodd Ymgeisydd Efrydiaeth SHARE yn ystod cyfnod ei ddoethuriaeth a'i gwblhau o dan fy noruchwyliaeth sylfaenol yn 2016].
 • Elena BORGHI  'Feminism in Modern India: the experience of the Nehru Women (1900-1930)', [Cwblhawyd yn 2015 o EUI, Fflorens, yr Eidal. Roeddwn i ar ei phwyllgor traethawd hir fel goruchwyliwr sylfaenol].
 • Ceri-Anne FIDLER 'Lascars, c.1850 – 1950: bywydau morwyr Indiaidd ym Mhrydain Ymerodrol ac India', (Cwblhawyd Ionawr 2010). Roedd yr ymgeisydd yn ddeiliad Gwobr AHRC ac roedd ganddo gymrodoriaeth ôl-ddogfen o'r enw 'Cymrodoriaeth Pŵer' yn y Gymdeithas Hanes Economaidd, y DU o 2010-2011.
 • Sohini DASGUPTA 'Dilysrwydd Cystadlu: Cynrychioliadau o 'Arferiad Hindŵ' yn Bengal Trefedigaethol diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  (Cwblhawyd Mawrth 2010, Arholwr Allanol)
 • Keith D WHITE 'Pandita Ramabai (1858-1922): Ailarfarniad o'i bywyd a'i gwaith.' [Cwblhawyd 2003, goruchwyliwr sylfaenol ar bwyllgor traethawd hir]