Ewch i’r prif gynnwys
Nicholas Bailey

Dr Nicholas Bailey

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

Rwy'n uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae fy ndoethuriaeth mewn Athroniaeth ac mae gen i dystysgrif Meistr Mariner hefyd. Mae fy ymchwil ac addysgu yn adlewyrchu'r ddau ddiddordeb hyn mewn Athroniaeth a Morwriaeth.

Deuthum i'r Ysgol Gwyddorau fel darlithydd o swydd yng Nghanolfan Ymchwil Ryngwladol Morwyr (SIRC), lle roeddwn yn Brif Ymchwilydd a Chyfarwyddwr Cynorthwyol. Cyn gweithio yn SIRC, roeddwn i'n swyddog llong sy'n mynd ar y môr.

Gyda fy nghefndir morwrol, mae fy ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar y sector morwrol a materion iechyd, risg a diogelwch cysylltiedig â gwaith yng nghyd-destun prosesau cymdeithasol ac economaidd byd-eang. Yn fwy diweddar, rwyf wedi bod yn ymchwilio i delerau ac amodau cyflogaeth morwyr a sut mae morwyr yn deall triniaeth wahaniaethol. Mae'r ymchwil hon wedi arwain at sawl papur yn damcaniaethu cyfiawnder cymdeithasol mewn cyd-destunau trawswladol.

Rwy'n addysgu israddedigion ac ôl-raddedigion. Fy mhrif addysgu yw fel a ganlyn

 • Dulliau a Dylunio Ymchwil (MSc a Doethuriaeth Broffesiynol)
 • Globaleiddio (israddedigion blwyddyn 1af)
 • Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol mewn Byd Byd-eang (3ydd israddedig yr ysgol)

Rwyf hefyd yn goruchwylio traethodau hir israddedig, MSc, a Ph.D.

Rwyf wedi archwilio a chadeirio nifer o draethodau hir PhD

Cyhoeddiad

2023

2018

2013

2012

2011

 • Bailey, N. J., Ellis, N. and Sampson, H. 2011. Living and working conditions aboard large yachts. Presented at: SIRC Symposium 2011, Cardiff, UK, 6-7 July 2011 Presented at Sampson, H. ed.Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2011). Cardiff, UK: Cardiff University pp. 21-32.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Bailey, N. J. 2005. Training, technology and AIS: looking beyond the box. Presented at: SIRC Symposium 2005, Cardiff, UK, 6-7 July 2005 Presented at Sampson, H. ed.4th International Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2005). Cardiff: Seafarers International Research Centre (SIRC) pp. 108-128.

2003

Articles

Books

Conferences

 • Sampson, H., Ellis, N. and Bailey, N. J. 2013. 'Walking the talk': How companies succeed in managing risk at sea. Presented at: SIRC Symposium 2013, Cardiff, UK, 3-4 July 2013Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2013). Cardiff: Seafarers International Research Centre (SIRC) pp. 25-37.
 • Winchester, N. J. and Bailey, N. J. 2012. The return of cultural dopes? Cultural explanations and the problem of agency. Presented at: BAM 2012: British Academy of Management Annual Conference - "Management Research Revisited: Prospects for Theory and Practice", Cardiff University, Cardiff, UK, 11-13 September 2012.
 • Bailey, N. J., Ellis, N. and Sampson, H. 2011. Living and working conditions aboard large yachts. Presented at: SIRC Symposium 2011, Cardiff, UK, 6-7 July 2011 Presented at Sampson, H. ed.Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2011). Cardiff, UK: Cardiff University pp. 21-32.
 • Bailey, N. J. and Winchester, N. J. 2010. Making sense of ‘global’ social justice. Presented at: The British Sociological Association Annual Conference, Glasgow, UK, 7 - 9 April 2010.
 • Bailey, N. J. 2009. Making sense of differences in perceptions of risk. Presented at: SIRC Symposium 2009, Cardiff, UK, 8-9 July 2009 Presented at Sampson, H. ed.Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2009). Cardiff: Seafarers International Research Centre (SIRC) pp. 9-24.
 • Bailey, N. J. 2008. Why stay at sea?. Presented at: Shenzhen International Maritime Forum: Seafarers and Development., Shenzhen, China, 17 - 18 April 2008.
 • Bailey, N. J. 2008. Re-imagining the allocation of shipboard work. Presented at: 2nd International Scientific Maritime Conference: Human Resources in the Shipping Industry: New Trends and Challenges in the 21st Century, Limasso, Cyprus, 21 - 22 November 2008.
 • Bailey, N. J. 2007. Maritime incidents: ways of seeing. Presented at: SIRC Symposium 2007, Cardiff, UK, 4-5 July 2007 Presented at Sampson, H. ed.Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2007). Cardiff: Seafarers International Research Centre (SIRC) pp. 112-137.
 • Bailey, N. J. 2005. Training, technology and AIS: looking beyond the box. Presented at: SIRC Symposium 2005, Cardiff, UK, 6-7 July 2005 Presented at Sampson, H. ed.4th International Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2005). Cardiff: Seafarers International Research Centre (SIRC) pp. 108-128.

Monographs

Ymchwil

 • Globalisation , Work,  Health and Safety
 • Work, Family life and Identity
 • Practical Reasoning
 • Ethics

Bywgraffiad

 • 2007 -                          Assistant Public Relations Director (SIRC)
 • 2006 -                        RCUK Academic Research Fellow
 • 2004 - 2006       Research Associate (LRETRU)
 • 2002 - 2004       Seafarer Researcher (SIRC)
 • 1989 - 1994       Dean St Peter$acirc; s College, Oxford  
 • 1989 - 1994        Tutorial supervisor (philosophy), Oxford