Ewch i’r prif gynnwys
Brunella Balzano

Miss Brunella Balzano

Darlithydd mewn Peirianneg Sifil Smart

Yr Ysgol Peirianneg

Email
BalzanoB@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74597
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Dwyrain, Ystafell Ystafell W 2.34, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

 Amdanaf

Rwy'n Ddarlithydd mewn Peirianneg  Sifil Clyfar ym Mhrifysgol Caerdydd ers mis Gorffennaf 2020. Ar hyn o bryd rwy'n Gyd-ymchwilydd Grant Rhaglen Deunyddiau Gwydn 4 Bywyd https://rm4l.com/ UKRI-EPSRC: cyfle cyffrous a heriol i astudio a datblygu deunyddiau hunaniachau manyleb uchel yn y diwydiant adeiladu. Rwy'n Beiriannydd Siartredig gyda'r Sefydliad Peirianneg Sifil (CEng MICE).

Mae fy mhrif weithgarwch ymchwil yn gysylltiedig â Grŵp Ymchwil Strwythurau Adnewyddadwy a Deunyddiau COnstruction (RESCOM). Mae fy ngweithgareddau ymchwil yn canolbwyntio ar ailddefnyddio elfennau strwythurol o Adeiladau Diwedd Oes fel ateb i leihau gwastraff materol. Mae fy ymchwil hefyd yn cynnwys datblygu technolegau craff a system awtomataidd ar gyfer hunan-atgyweirio strwythurau concrit.  Prif weledigaeth yr ymchwil yw dylunio elfennau strwythurol craff sy'n gallu canfod, cydnabod a gwella difrod crac. Y nod yw lleihau allyriadau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu ac adeiladu adeiladau cynaliadwy. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn datblygu offer digidol ar gyfer dylunio strwythurau deallus sy'n seiliedig ar wybodaeth.  Mae gen i brofiad mewn dadansoddi strwythurol o strwythurau concrit a dur wedi'u hatgyfnerthu.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2014

2012

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil:

 • Ailddefnyddio elfennau strwythurol RC o adeiladau Diwedd Oes
 • Dylunio Strwythurol
 • Technolegau cau crac clyfar
 • Argraffu 3D Concrit
 • Optimeiddio Siâp Strwythurol
 • Concrid Hunan-Iachau
 • Siâp polymerau cof
 • Profion anfewnwthiol ar gyfer elfennau strwythurol
 • Monitro strwythurol

Prosiectau cyfredol

Teitl Pobl Cyllidwr Gwerth Hyd
Deunyddiau Gwydn 4 Bywyd (RM4L) AD Jefferson, DR Gardner, M Harbottle, IC Mihai, RE Davies, A Paul, R Maddalena, B Balzano UKRI-EPSRC £4,837,625 04/2017 - 04/2022
Tuag at seilweithiau'r genhedlaeth nesaf: Tendonau Hybrid Smart ar gyfer Hunan-wella Concrit B Balzano, J Sweeney IAA-EPSRC £19,925 06/2021 - 05/2022

Interniaethau

Teitl Myfyriwr Cyllidwr Gwerth Hyd
Strwythurau Concrit Smart Yuk Lam Jasper Chiu Interniaeth ar y Campws (Dyfodol) £1,000 06/2021 - 08/2021

Addysgu

Strwythurau - Dynameg (Blwyddyn 1)

Ceisiadau AB (Blwyddyn 3)

Dichonoldeb Dylunio (Blwyddyn 4)

Bywgraffiad

Addysg:

 • 2013-2018: PhD Strudent, Prifysgol Strathclyde, Glasgow
 • 2010- 2013: MEng, Peirianneg Strwythurol a Geotechnegol, Prifysgol Federico II, Napoli
  Gradd: 110/110 cum Laude equiv. Anrhydedd Dosbarth Cyntaf
 • 2007-2010: BEng, Peirianneg Amgylchedd, Prifysgol Federico II, Napoli
  Gradd: 110/110 cum Laude equiv. Anrhydedd Dosbarth Cyntaf

Profiad Gwaith:

 • 2020 - presennol: Darlithydd mewn Peirianneg Sifil Clyfar ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 2018 - 2020: Cyswllt Ymchwil , Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, Caerdydd,  UK
 • 2017 - 2018: Peiriannydd Dylunio, Grŵp Spencer, DU
 • 2016: Ymweld Ymchwilydd, Prifysgol Brasil, Brasil
 • 2015: Ymweld Ymchwilydd, Pessl Offerynnau, Awstria

Anrhydeddau a dyfarniadau

2019, Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Marie Curie. Grant Teithio Micro i gymryd rhan fel siaradwr gwadd yn y Gynhadledd "Failed and Bored," Awstria.

2019, Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Gwobr Peiriannydd sy'n Dod i'r Amlwg, Cymru.

2019 - Athena Swan. Grant Teithio ar gyfer y Gweithdy Cydraddoldeb Rhyw yn Newcastle.

2018, CA 15202 SARCOS COST GWEITHREDU. Grant teithio i fynychu 2il Ysgol Hyfforddi SARCOS yn FRY Macedonia.

2016, GREAT (Ymatebion Geotechnegol a daearegol i newid yn yr hinsawdd: Cyfnewid Dulliau a Thechnolegau ar raddfa fyd-eang). Grant Teithio ar gyfer secondiad i Brifysgol Brasilia.

2015, Llwybrau Diwydiant-Academia Marie Curie. Grant teithio ar gyfer Secondiad i Pessl Instruments, Awstria.

Aelodaethau proffesiynol

 • 2020: Aelod Siartredig (CEng MICE) Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE)
 • 2013: Ingegnere Civile ed Ambientale (Cyfwerth â Peiriannydd Sifil Siartredig, Cyngor Peirianneg yr Eidal)

Safleoedd academaidd blaenorol

2020- Yn bresennol: Darlithydd mewn Peirianneg Sifil Smart, Prifysgol Caerdydd

2018-2020: Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol ar gyfer Prosiect RM4L, Ysgol Peirianneg, Caerdydd

2016-2016: Ymweld ymchwilydd, Prifysgol Brasilia

2015-2015: Ymweld Ymchwilydd, Pessl Offerynnau, Weiz, Awstria

2015-2015: Asiantaeth yr Amgylchedd, Beverley, Ymchwilydd Ymweld

Meysydd goruchwyliaeth

Areas of Interest

I am available to supervise PhD, MPhil students, project students (undergraduate and postgraduate), interns and visiting students on the following topics:

 • Retrofitting of existing strucutures (concrete or masorny)
 • Parametric Structural Design 
 • Self-healing concrete
 • Water transport in porous media
 • Structural damage and assessment
 • ...I am also open to other topics. 

Note: Prospective research students (PhD, EngD, MPhil, MRes) should investigate potential funding and/or scholarships before getting in touch. The UK Government has made available the Doctoral Student Loans (up to £26,000 for UK and EU students).