Ewch i’r prif gynnwys
Rhian Barrance

Dr Rhian Barrance

Darlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
BarranceR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88723
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n Gyfarwyddwr Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD ac yn Ddarlithydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, lle rwy'n addysgu ar fodiwlau addysg a chymdeithaseg.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys hawliau, asesu a thegwch plant mewn addysg. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn mudiadau cymdeithasol plant a gweithredu amgylcheddol. Yn ddiweddar, roeddwn yn gynghorydd ar Gwricwlwm Dysgu'r Dyfodol ar gyfer Newid Hinsawdd: adolygiad o newidiadau trac o'r  cwricwlwm cenedlaethol i Loegr. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect ar weithgarwch plant a phobl ifanc yng Nghymru gyda chydweithwyr yng Nghaerdydd. 

Yn ystod fy nghyfnod yng Nghaerdydd rwyf wedi cwblhau dau brosiect ar gyfer Comisiynydd Plant Cymru, gan gynnwys  adolygiad tystiolaeth ar hawliau dynol plant yng Nghymru.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, cwblheais fy PhD mewn Addysg yn y Ganolfan Hawliau Plant, Prifysgol Queen's Belfast. Roedd hwn yn brosiect dulliau cymysg a ddefnyddiodd ddull hawliau plant i nodi barn a phrofiadau myfyrwyr o TGAU a'u diwygio yng Ngogledd Iwerddon a Chymru. Wrth gwblhau fy ndoethuriaeth gweithiais fel Cymrawd Ymchwil ar brosiect ym Mhrifysgol Rhydychen a Phrifysgol Queen's Belfast yn ymchwilio i ragweladwyedd arholiadau Tystysgrif Gadael yng Ngweriniaeth Iwerddon. 

Rolau cynghori ychwanegol:

  • Ymgynghorydd ar gyfer Tîm PISA 2025 y DU
  • Ymgynghorydd ar gyfer Cwricwlwm Dysgu'r Dyfodol ar gyfer Newid Hinsawdd: adolygiad o newidiadau trac o'r cwricwlwm cenedlaethol i Loegr
  • Cynrychiolydd Prifysgol Caerdydd ar y Rhwydwaith Ymchwil Cydweithredol Ecwiti a Chynhwysiant a sefydlwyd i gefnogi Strategaeth Genedlaethol Cymru ar gyfer Ymchwil ac Ymchwiliad Addysgol.
  • Aelod o fwrdd golygyddol Gwyddoniadur Gwyddorau Cymdeithasol Cymru (Esboniadur Gwyddorau Cymdeithasol). 
  • Ymddiriedolwr Chwarae Cymru

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

2018

2017

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gwefannau

Monograffau

Bywgraffiad

Education and qualifications

2012-2016: PhD Addysg, Canolfan Hawliau Plant, Prifysgol Queen's Belfast

2010-2011: PGCE Saesneg Eilradd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

2008-2009: MA Astudiaethau Canoloesol Prydeinig, Prifysgol Caerdydd

2005-2008: BA Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Rhydychen

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Darius Klibavicius

Darius Klibavicius

Myfyriwr ymchwil