Ewch i’r prif gynnwys
Tom Beach

Dr Tom Beach

Lecturer - Teaching and Research

Yr Ysgol Peirianneg

Email
BeachTH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75796
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S0.12, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Dr Beach is a lecturer in Construction Informatics who holds a PhD in Computer Science and has been working in the built environment research field for over 5 years.

Dr Beach’s research focuses on innovation in the built environment field underpinned by state of the art computing technologies. This combination of a background in Computer Science, a solid grounding in the built environment field, and expertise in Building Information Modelling (BIM) and built environment semantics, makes Dr Beach ideally placed to conduct research towards creating a more intelligent, efficient and adaptable built environment.

More specifically, Dr Beach's research interests include: (a) specification and implementation of building/district/city data storage, (b) the Internet of Things(IoT) and its application to the monitoring and control of the built environment, (c) data analytics including machine learning and artificial intelligence, (d) application of cloud/distributed computing to data storage and processing for built environment applications and (e) the semantics of data within the built environment.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Contracts

Title People Sponsor Value Duration
WISDOM Water analytics and intelligent sensing for demand optimised management Rezgui Y, Kwan A, Li H, Mourshed M, Beach T European Commission (FP7) 352687 01/02/2014 - 31/01/2017
BRE Studentship Rezgui Y, Li H, Beach T BRE Trust 19846 01/04/2012 - 31/03/2015
Clouds4Coordination: Cloud Based project co-ordination in the AEC Sector Prof O Rana (COMSC), Prof Y Rezgui, Beach T TSB via BRE 76609 07/01/2013 - 31/12/2016

Supervised Students

Title Student Status Degree
MODELLING EMBODIED ENERGY OF HOUSING STOCK. ELALWANI Eman Mohamed Ali Current MPhil
Water Behaviour Modelling For Efficient ICT-Based Water Management In Urban Environments TERLET Julia Jeanne Louise Current PhD
BIM BASED COST OPTIMISATION OF GREEN BUILDINGS. MOHSIN Marwah Current PhD
BIM-Based Smart Compliance Checking to Enhance Environmental Sustainability KASIM Tala Graduate PhD

Addysgu

ACE Mobility Tutor

Currently Teaching:

 • EN1092 - Computing I
 • EN2208 - Computing II
 • EN2026 - Engineering Analysis II

Bywgraffiad

Enillais fy ngradd PhD mewn Cyfrifiadureg yn 2011. Rhwng 2011 a 2014 gweithiais ar amrywiaeth o brosiectau yn ymwneud â BIM fel cymrawd ymchwil ôl-ddoethurol. Rwyf wedi gweithio fel academydd ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2014.

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain

Cymrawd y Gymdeithas Addysg Uwch

Safleoedd academaidd blaenorol

Mae fy ngyrfa fel myfyriwr academaidd yn cynnwys:

2014->2018 - Darlithydd - Prifysgol Caerdydd

2018->2020 - Uwch Ddarlithydd -  Prifysgol Caerdydd

2020->Presennol - Darllenydd - Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Fi oedd cadeirydd y pwyllgor trefnu ar gyfer cynhadledd PRO-VE 2018 ledled Ewrop. Roedd y gynhadledd yn denu, cyhoeddwyd 80+ o academyddion ag enw da rhyngwladol a thrafodion y gynhadledd fel llyfr gan Springer. Fy rôl i oedd cydlynu'r holl drefniadau lleol ar gyfer y gynhadledd yn ogystal â chynorthwyo cadeiryddion y rhaglen i lunio'r rhaglen wyddonol a chadeirio sesiwn trac arbennig o fewn y gynhadledd.

Rwyf hefyd yn gyd-gadeirydd cynhadledd IEEE ICE 2020/2021 a gynhaliwyd yn rhithiol yn 2020 ac a fydd yn cael ei chynnal yn gorfforol yng Nghaerdydd yn 2021. Fel rhan o'r digwyddiad hwn, yn ogystal â rheoli trefniadau lleol, rwy'n gyfrifol am ddyrannu adolygiad cymheiriaid, a gwneud penderfyniadau ar lunio'r rhaglen wyddonol. Mae cynhadledd ICE yn denu 120+ o academyddion a diwydianwyr o bob rhan o Ewrop a'r byd yn rheolaidd.

Rwyf hefyd yn adolygydd ar gyfer y cylchgronau rhyngwladol canlynol:

 • Journal of Systemau Arbenigol gyda Cheisiadau
 • Journal of Civil Engineering and Management
 • Journal of Computing in Civil Engineering
 • Journal of Hydroleg
 • Journal of Future Generations of Computer Systems
 • Awtomeiddio mewn Adeiladu
 • Trafodion IEEE ar Systemau Cyfochrog a Dosbarthedig
 • Egni
 • Journal of Cloud Computing
 • Semantic Web Journal
 • Gwybodeg Peirianneg Uwch
 • Dŵr

Rwy'n aelod o gydlyniaeth adolygiad cymheiriaid EPSRC ac rwyf ar Bwyllgor Rhaglen Cynhadledd Ryngwladol IEEE/ACM Rhyngwladol ar Gyfrifiadura, Cymwysiadau a Thechnolegau Data Mawr

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n ddiddorol wrth oruchwylio PhDs sy'n cynnwys y meysydd canlynol:

 • Cymhwyso optimeiddio, dysgu peirianyddol, ac AI yn yr amgylchedd adeiledig.
 • Defnyddio achosion ar gyfer data asedau strwythuredig (BIM)
 • Awtomeiddio asesiadau rheoleiddio/cynaliadwyedd yn yr amgylchedd adeiledig
 • Cymhwyso leger dosbarthu (blockchain) ar gyfer contractio / integriti ceisiadau yn yr amgylchedd adeiledig
 • Semanteg yn yr Amgylchedd Adeiledig
 • Cymhwyso technolegau ac offer BIM o fewn amgylchedd BIM.

Hyd yn oed os nad yw'ch syniad wedi'i alinio'n flaenorol â'r meysydd hyn - cysylltwch â ni - gall fod yn rhywbeth y gallaf ei oruchwylio o hyd (neu gyd-oruchwylio gyda chydweithiwr).