Ewch i’r prif gynnwys
David Beard  BA (Hons) Dunelm, MMus (theory and analysis) KCL, DPhil Oxon

Dr David Beard

BA (Hons) Dunelm, MMus (theory and analysis) KCL, DPhil Oxon

Darllenydd mewn Cerddoleg a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Email
BeardD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74388
Campuses
33-37 Heol Corbett, Ystafell 0.21, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB

Trosolwyg

Rwy'n arbenigo mewn cerddoriaeth gyfoes yn enwedig ar gyfansoddwyr ôl-1945 Prydeinig gan gynnwys Judith Weir, Harrison Birtwistle, Michael Finnissy, Peter Maxwell Davies a Simon Holt. Yn fwy cyffredinol, mae gen i ddiddordeb mewn creadigrwydd cerddorol, cerddoriaeth avant-garde, theatr gerdd arbrofol ac opera, Steve Reich, a cherddoriaeth boblogaidd.

Mae fy llyfr Musicology: The Key Concepts (Routledge, 2005; diwygiwyd ac ehangwyd 2016), a gyd-ysgrifennwyd gennyf gyda Kenneth Gloag, yn adlewyrchu'r amgylchedd dysgu yng Nghaerdydd, yn enwedig y cwrs MA cyfredol mewn Astudiaethau Cerddoriaeth a'i ragflaenwyr mewn Cerddoleg, ac mewn Cerddoriaeth, Diwylliant a Gwleidyddiaeth.

Rwyf wedi bod yn siaradwr gwadd mewn digwyddiadau cyhoeddus ledled Ewrop, y DU ac UDA, ac wedi cyfrannu nodiadau rhaglen, traethodau, erthyglau a sgyrsiau cyn cyngherddau ar gyfer Sinfonietta Llundain, Proms y BBC, Music Theatre Wales, y Tŷ Opera Brenhinol Covent Garden, Grand Théâtre Genève, London Southbank, Opera Cenedlaethol Cymru a nifer o wyliau cerddorol rhyngwladol, Yn cynnwys Aldeburgh, Bregenz, Cheltenham, Salzburg, ac Opera Wexford.

Rwy'n Gyd-olygydd y gyfres monograff 'Music Since 1900' (Gwasg Prifysgol Caergrawnt), yn Ymddiriedolwr ac yn Aelod o'r Bwrdd Golygyddol Cerdd a Llythyrau (Gwasg Prifysgol Rhydychen), yn aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer 'Elfennau mewn Cerddoriaeth ers 1945' (Gwasg Prifysgol Caergrawnt), ac yn aelod o'r Bwrdd Cynghori ar gyfer y gyfres lyfrau 'Theori a Dadansoddi Cerddoriaeth Ers 1900' (Routledge).

Cyhoeddiad

2024

2021

  • Beard, D. 2021. Musicology's crises of identity. In: Radovanovic, B. et al. eds. Shaping the Present through the Future: Musicology, Ethnomusicology, and Contemporaneity. Institute of Musicology SASA, pp. 13-36.

2019

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2001

1993

Adrannau llyfrau

Arall

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar groestoriadau rhwng safbwyntiau archifol, dadansoddol, creadigol a beirniadol-ddamcaniaethol ar gerddoriaeth gyngerdd ôl-1945, theatr gerdd arbrofol ac opera. Rwyf wedi cyhoeddi'n eang ar gerddoriaeth ac opera gyfoes yng nghyngerdd Prydain, ac ar hyn o bryd rwy'n ysgrifennu'r llyfr cyntaf ar gerddoriaeth Judith Weir CBE a Master of the Queen's Music, ar gyfer Gwasg Prifysgol Caergrawnt.

Rhwng 2021-23 cynhaliais Gymrodoriaeth Ymchwil Leverhulme a chyn hynny roeddwn yn Gyfarwyddwr Ymchwil yn goruchwylio cyflwyniad REF2021'r Ysgol (2017-2021). 

Addysgu

Mae fy addysg israddedig yn canolbwyntio ar gerddoriaeth ers c. 1890 i'r presennol ac mae'n cynnwys amrywiaeth o safbwyntiau hanesyddol, diwylliannol, gwleidyddol a dadansoddol cerddoriaeth ar ganolfannau diwylliannol Ewrop (Geni Moderniaeth), a thopograffi amrywiol cerddoriaeth Brydeinig ers 1900 (Pynciau mewn Cerddoleg 2B). Dyfeisiais fodiwl ar gerddoriaeth Amgylchynol (Sounded Out) a goruchwylio traethodau hir ar ystod o bynciau, gan gynnwys cerddoriaeth boblogaidd, rhaglennu cyngherddau, a cherddoriaeth gelf gyfoes arbrofol.

Mae fy nysgu Meistr wedi cynnwys seminarau ar gerddoriaeth a hil, ethnigrwydd a hunaniaeth, darllen ac ysgrifennu academaidd, astudiaethau braslunio, moderniaeth gynnar, ac ecoleg.

Ymhlith y pynciau PhD yr wyf wedi'u goruchwylio mae ymddangosiad yr avant-garde yng Ngorllewin yr Almaen yn y 1940au, bandiau rhithwir a lleisiau, a cherddoriaeth Pavel Haas.

Rwyf wedi bod yn Arholwr Allanol ar gyfer graddau BA (Anrh) mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgolion Bryste (2017-21), Caergrawnt (2020-3), Keele (2020-3), a Rhydychen (2017-20).

Bywgraffiad

I studied music at Durham University (1990-93) before completing an MMus in music theory and analysis at King's College London (1993-4), and a DPhil at the University of Oxford on the early instrumental music of Harrison Birtwistle (2000).

Halcyon summer breaks during my first degree were spent working in London at the National Sound Archive, and for The Musical Times. I was later employed by Macmillan Publishers as an assistant editor on the New Grove Dictionary of Music and Musicians (1994-5). I held a scholarship at the Paul Sacher Foundation, Basel, in 1999, and was appointed Lecturer in Music at Cardiff University in 2000.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2021   Cymrodoriaeth Ymchwil Ymddiriedolaeth Leverhulme (18 mis)

2020    Gwobr Ruth Solie am 'yr erthygl fwyaf rhagorol ar bwnc mewn cerddoriaeth Prydain' a gyhoeddwyd yn 2018 a 2019, a ddyfarnwyd gan Gymdeithas Astudiaethau Cerddoriaeth Prydain Gogledd America (NABMSA)

2016    Cymrodoriaeth Absenoldeb Ymchwil (blwyddyn academaidd lawn), Prifysgol Caerdydd

Gwobr y Gronfa Datblygu Dadansoddi Cerddoriaeth 2014    , Cymdeithas Dadansoddi Cerddoriaeth

2013    Cymrodoriaeth Absenoldeb Ymchwil (semester yr Hydref), Prifysgol Caerdydd

Gwobr Diana McVeagh 2013    am y Llyfr Gorau ar Gerddoriaeth Prydain, NABMSA

Gwobr Cydweithio Rhyngwladol 2010    , Prifysgol Caerdydd

Gwobr Gwyliau Ymchwil AHRC 2008    

Gwobr Cerddoriaeth a Llythyrau 2006    , i gyflwyno papur mewn cynhadledd yn UDA

2005     Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Astudiaethau Cerddoriaeth Prydain Gogledd America

Safleoedd academaidd blaenorol

Tiwtor ar gyfer Eglwys Crist, Coleg yr Iesu, Neuadd Sant Edmund a Sant Pedr, Prifysgol Rhydychen.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

'""Elective affinities": Gwrthrychau a ganfuwyd, ail-bwrpasu cerddorol ac ystyron cudd mewn cerddoriaeth gan Judith Weir', Seminar John Bird, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, 11 Hydref 2023

Ford Gron ar The Black Spider gyda'r cyfansoddwr Judith Weir a'r Cyfarwyddwr Rhian Hutchings, Opera Ieuenctid WNO, Canolfan Gelfyddydau'r Mileniwm, Caerdydd, 28 Mai 2022.

'"Cyfanrwydd absoliwt a heintus": Tebygrwydd rhwng Peter Maxwell Davies a Judith Weir', Diwrnod Astudio 'Datgelu Max', Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd, 7 Mai 2022.

Gwahoddodd 'Argyfyngau Hunaniaeth Musicology', y cyweirnod yn 'Llunio'r Presennol gan y Dyfodol: Ethno/musicology and Contemporaneity', Sefydliad Cerddoleg Academi Gwyddorau a Chelfyddydau Serbia, Belgrade, Serbia, 24–6 Medi 2020.

'Music, Untangled: Judith Weir's Endless Melodies', Cymdeithas Astudiaethau Cerddoriaeth Prydain Gogledd America Cynhadledd Wythfed Flynedd, Utah State University, Logan, Utah, UDA, 1 Awst 2018; Cyflwynwyd fersiwn hirach fel seminar a wahoddwyd ym Mhrifysgol Surrey, Adran Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, 9 Mai 2018.

'Between Ourselves: Judith Weir's Dialogues with Modernism', Symposiwm Diwrnod Coffa Kenneth Gloag, 2 Rhagfyr 2017, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd.

'Out of the Air: Judith Weir's Emergence in 1970s Britain', papur ar gyfer panel thema i goffáu pen-blwydd Michael Finnissy'n 70oed , Gŵyl Gerdd Gyfoes Huddersfield, Tachwedd 2016.

Cyfweliad cyhoeddus gyda Harrison Birtwistle yng ngŵyl gerddoriaeth gyfoes 'Open Circuit', Prifysgol Lerpwl, 5 Mawrth 2016.

Gwahoddwyd cadeirydd panel thematig 'Socialist State Politics – Music Performance Policies' yn 'Musical Legacies of State Socialism: Revisiting Narratives about Post-World II Europe' cynhadledd yn Academi Gwyddorau a Chelfyddydau Serbia, Belgrade, 24–26 Medi 2015.

'Out of the Air': Judith Weir's Emergence in 1970s Britain', rhan o'r sesiwn thematig: 'When Was British Musical Modernism? Safbwyntiau ar ôl y rhyfel, 1945-1980', 51ain cynhadledd flynyddol RMA, Adran Gerdd Prifysgol Birmingham, 9 Medi 2015. Cyflwynwyd hefyd fel seminar awr yn Academi Gwyddorau a Chelfyddydau Serbia, Belgrade, 28 Medi 2015.

Gwahoddiad i gadeirydd panel thema 'Clociau a Chymhlethdod' yng nghynhadledd 'The State We Are In: Directions in Researching Post-1900 British Music', Prifysgol Surrey, 17 Ebrill 2015.

David Beard mewn sgwrs â Judith Weir (Meistr Cerddoriaeth y Frenhines), Cyfres Colocwiwm Adran Gerdd Prifysgol Nottingham, 24 Mawrth 2015.

 'Dirgelwch y Cyfansoddwr Kiosk': Esboniad Prosesau Creadigol Harrison Birtwistle', a wahoddwyd i siarad am 'Birtwistle at 80', Diwrnod Astudio a gynhelir ar y cyd gan y Sefydliad Ymchwil Gerddorol a'r BBC, Canolfan Barbican, Llundain, 25 Mai 2014.

'"Stand Back and Light the Fuse": Harrison Birtwistle and the Redistribution of Authorial Subjectivity', gwahoddiad i sgwrs ym Mhrifysgol Lerpwl, Adran Cerddoriaeth, 18 Chwefror 2014.

Gwahoddodd 'Ymyriadau Greddfol: Birtwistle yn y Theatr Genedlaethol a Thu Hwnt', sgwrs yn 'Barddoniaeth, Cerddoriaeth, Drama: Creu Opera Gyfoes', cynhadledd undydd ar opera gyfoes, a drefnwyd gan y Sefydliad Ymchwil Gerddorol a'r Sefydliad Astudiaethau Saesneg yn Ysgol Astudiaethau Uwch Prifysgol Llundain, Seneddate House, 16 Ionawr 2013.

'Opera Wagneraidd Transformed: Birtwistle's Io Passion', papur a draddodwyd yng nghynhadledd opera 'Love to Death', Canolfan Mileniwm Cymru, 31 Mai 2012, a chadeirydd 'Beyond Opera', 1 Mehefin 2012.

Cyfweliad cyn-gyngerdd gyda Judith Weir, Ysgol Cerddoriaeth, cyntedd neuadd gyngerdd, 14 Rhagfyr 2011.

Gwahoddiad i sgwrs i ddathlu 30 mlynedd ers cynhyrchiad Peter Hall o'r Oresteia yn 1981, a drefnwyd gan yr Archif ar gyfer Perfformio Drama Roegaidd a Rhufeinig, Cyfadran y Clasuron, Prifysgol Rhydychen, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Ashmolean (roedd y siaradwyr eraill yn cynnwys Tony Harrison ac Oliver Taplin), 19 Tachwedd 2011.

Gwahodd sgyrsiau academaidd a chyhoeddus a chymryd rhan mewn gweithdai ar gyfathrebu emosiwn mewn cerddoriaeth, gyda phwyslais ar y swyddogaethau lleisiol sy'n sail i gynhyrchu pyliau effaith a prosodi lleferydd, ar y cyd â chantorion ac offerynwyr yn perfformio cynhyrchiad arobryn Daniel Kramer o Punch and Judy Birtwistle. Canolfan y Swistir ar gyfer Gwyddorau Affeithiol, Prifysgol Geneva, a'r Grand Théâtre de Genève, 4–5 Ebrill 2011.

'When Actors Meet Musicians: The Music for Peter Hall's Oresteia and "the Agamemnon Experiments"', darlith a seminar, Prifysgol Aberdeen, 19 Mawrth 2010.

Cadeirydd sesiwn 'Cyfansoddwyr Prydeinig yr ugeinfed Ganrif' yng Nghynhadledd Dadansoddi Cerddoriaeth Caerdydd (CarMAC), 5 Medi 2008.

Cerddoriaeth 'achlysurol'? Gosodiadau Trasiedi Groeg gan Judith Weir a Harrison Birtwistle', darlith wahoddedig, Cyfadran y Clasuron ac Archif Perfformiadau Drama Groeg a Rhufeinig, Canolfan Astudiaethau Clasurol a Bysantaidd Ioannou, Prifysgol Rhydychen, 27 Hydref 2008.

'From Heroische Bogenstriche to Waldeinsamkeit: Gender and Genre in Music gan Judith Weir', papur gwahoddedig, 'Dichotonies: a Workshop on Gender and Music', Prifysgol Cologne (rhan o Ŵyl Klang.Körper ar gyfer Cerddoriaeth a Rhywedd Gyfoes), 15 Mehefin 2008. 

Gwahoddodd 'Opera a Thestun sgwrs ar gyfer staff academaidd yn Niwrnod Ymchwil y Dyniaethau Prifysgol Caerdydd, Ystafell y Pwyllgor, Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd, 14 Mai 2007. 

Cadeirydd cyfweliad ôl-gyngerdd gyda Michael Finnissy, Ysgol Cerddoriaeth, Cyntedd Neuadd Gyngerdd, 5 Rhagfyr 2007.

'Gweithio gyda Brasluniau Cerddorol yr ugeinfed Ganrif: Gwrthsefyll y Fetish', gwahoddiad i sgwrs yn Diwrnod Hyfforddiant Ymchwil Sgiliau Archifol Cerddoriaeth a ariennir gan AHRC ar gyfer ôl-raddedigion cerddoriaeth, Prifysgol Huddersfield, 21 Hydref 2006. 

'Dianc o'r Labyrinth: Datgysylltu'r "gymhareb asiant olygfa" yn Harrison Birtwistle a Yan Tan Tethera gan Tony Harrison, Ail gynhadledd ddwyflwydd Cymdeithas Astudiaethau Cerddoriaeth Prydain Gogledd America, Coleg Mihangel Sant, Colchester VT, 4 Awst 2006; hefyd yn ddarlith a wahoddwyd ym Mhrifysgol Bryste, 2 Mai 2006 a Phrifysgol Caergrawnt, 29 Mawrth 2006.

'A Theatre of Sculptural Sound: Birtwistle's Concept of a Secret Drama in Gawain', darlith wahoddedig, Centre for Research in Opera and Music Theatre, Prifysgol Sussex, 24 Tachwedd 2004.

Gwahoddodd 'The Music of the Second Mrs Kong', sgwrs a thrafodaeth bwrdd crwn gyda'r cyfansoddwr a'r libretydd, BBC SO, Royal Festival Hall, Llundain, 6 Tachwedd 2004.

'Meta-Naratifau ac Opera Aml-Ddimensiwn: The Mask of Orpheus gan Harrison Birtwistle', papur gwahoddedig, Cynhadledd Cerddoriaeth a Rhwydweithio, Prifysgol Belgrade, 14-17 Ebrill 2004.

'Subject Position, Style and Genre in Contemporary Electronica and Dance Music', darlith wahoddedig, Prifysgol Surrey, Tachwedd 2003; Cyflwynwyd hefyd fel darlith wahoddedig ym Mhrifysgol Durham, Hydref 2003, ac yn y Drydedd Gynhadledd Ddwyflwydd ar Gerddoriaeth yr ugeinfed Ganrif, Prifysgol Nottingham, Mehefin 2003.

Gwahoddodd 'Ystum a Genre yng Ngwaith Theatr Cerddoriaeth Prydain o'r 1970au', bapur a chyfrannwr i drafodaeth bord gron, 'Beyond Opera', Cynhadledd Ryngwladol ar 'Music and Gesture', University of East Anglia, Norwich, Awst 2003.

Gwahoddodd 'Rock Bottom: British Pop yng nghanol y 1970au a Llais Robert Wyatt', seminar yn y Gyfadran Cerddoriaeth Colloquium, Prifysgol Rhydychen, Mai 2002.

Cadeirydd sesiwn 'Dadansoddi Cerddoriaeth a Cherddoriaeth Boblogaidd' yn niwrnod astudio a noddir gan y Gymdeithas Dadansoddi Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd, 17 Tachwedd 2001.

'Tirwedd a Hunaniaeth mewn Cerddoriaeth Siambr Brydeinig Diweddar', a wahoddwyd i siarad yng nghyfarfod Cymdeithas Gerdd Cheltenham, Neuadd Francis Bacon, Ysgol Dean Close, Mehefin 2001. 

'Re-incribing Opera: The Mask of Orpheus gan Birtwistle', cynhadledd 'Opera yn y Mileniwm', Prifysgol Hofstra, Efrog Newydd, UDA, Tachwedd 2000; cyflwynwyd fersiwn estynedig wedi hynny ar gyfer seminar gwadd John Bird, yr Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd, Rhagfyr 2000 .

'O'r mecanyddol i'r hudolus': cynllun cyn-gyfansoddiadol ar gyfer C.A.M.P. Birtwistle.', gwahoddiad i siarad ar gyfer y Seminar Ymchwil yn y Paul Sacher Stiftung, Basel, Y Swistir, Rhagfyr 1999. 

'Sounded Schemes: Compositional Processes and the Listener in Birtwistle's Music', papur yn y 3yddCynhadledd Triennial British Musicological Societies', Prifysgol Surrey, Gorffennaf 1999.

'Birtwistle and Serialism: Three Sonatas for Nine Instruments', papur cynhadledd yn y Diwrnod Astudio Theori a Dadansoddi i Raddedigion, Prifysgol Rhydychen, Mai 1998. 

'Birtwistle's Verses for Ensembles ', a wahoddwyd i siarad ar gyfer Colocwiwm y Gyfadran Gerdd, Prifysgol Rhydychen, Mehefin 1997. 

'Birtwistle's Secret Theatre', Diwrnod Ymchwil Ôl-raddedig Cerddoriaeth Gyfoes, Prifysgol Caerdydd, Mawrth 1996.

Pwyllgorau ac adolygu

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (2024)

Cyfarwyddwr Ymchwil (2017-2021)

Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig (2014-16)

Arweinydd Pwnc (Cerddoriaeth) ar gyfer Prifysgol Caerdydd ar Banel Ymarfer Creadigol a Beirniadol consortiwm Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol De, Gorllewin a Chymru a ariennir gan AHRC (2014–16)

Cyfarwyddwr y rhaglen MA mewn Cerddoleg (2009–13)

Cyfarwyddwr Derbyn Israddedigion (2003–8, Ionawr–Mai 2011, a Gorffennaf 2012)

Cynnull Cyfres Darlithoedd John Bird, Ysgol Cerddoriaeth (2000–08)