Ewch i’r prif gynnwys
Roger Behrend

Yr Athro Roger Behrend

Cadeirydd Personol

Yr Ysgol Mathemateg

Email
BehrendR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75543
Campuses
Abacws, Ystafell 3.70, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Rolau cyfredol

Ymchwil cyfredol

 • Combinatorics, gan gynnwys matricsau arwydd eiledol, graffiau, llwybrau dellt, parwydydd awyren a pholytopau.

Addysgu cyfredol 

 • MA1008 Algebra Llinol I
 • MA2014 Algebra I: Grwpiau

Aelodaeth broffesiynol

 • Cymdeithas Mathemategol America
 • Sefydliad Ffiseg
 • Cymdeithas Mathemategol Llundain

Cyhoeddiad

2024

2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008

2007

2004

2001

2000

1998

1997

1996

Articles

Conferences

Websites

Ymchwil

Meysydd ymchwil

 • Combinatorics, gan gynnwys matricsau arwydd eiledol, graffiau, llwybrau dellt, parwydydd awyren a pholytopau.
 • Ffiseg fathemategol, gan gynnwys theori maes cydffurfiol a modelau mecanyddol ystadegol integradwy.

Gwobr ymchwil

Cyllid ymchwil

 • Grant Prosiect Ymchwil Ymddiriedolaeth Leverhulme RPG-2019-083, Mae'r combinatorics o matricsau arwydd eiledol a rhaniadau awyren.

Cydymaith ymchwil

Goruchwylio PhD cyfredol

Goruchwylio PhD diweddar

Sgyrsiau cynhadledd dethol

 • Cydgysylltwyr Rhaglen Ymchwil Arbennig Algorithmig a Rhifol, 15 Mehefin 2018, Prifysgol Johannes Kepler Linz, Awstria.
 • Gweithdy ar Gyfryngwyr Rhifol, 13–19 Mai 2018, Sefydliad Ymchwil Mathemateg, Oberwolfach, Yr Almaen.
 • Algorithmig a Rhifiadol Cyfesurynnau Rhaglen Ymchwil Arbennig Colocwiwm , 16 Mawrth 2018, Prifysgol Fienna, Awstria.
 • Combinatorics algebraidd a rhifiadol yn Okayama, 19–23 Chwefror 2018, Prifysgol Okayama, Japan.
 • Rhaglen ar Gyfrifiadureg Algorithmig a Rhifol, 16 Hydref – 24 Tachwedd 2017, Sefydliad Rhyngwladol Mathemateg a Ffiseg Erwin Schrödinger, Fienna, Awstria.
 • Rhaglen ar Fecaneg Ystadegol, Integreiddrwydd a Chyfesurynnau, 11 Mai – 3 Gorffennaf 2015, Sefydliad Galileo Galilei ar gyfer Ffiseg Ddamcaniaethol, Fflorens, yr Eidal.
 • Rhaglen ar Gybinatoreg, Geometreg a Ffiseg, 2 Mehefin – 31 Gorffennaf 2014, Sefydliad Rhyngwladol Mathemateg a Ffiseg Erwin Schrödinger, Fienna, Awstria.
 • Gweithdy ar gyfesurynnau algebraidd sy'n gysylltiedig â diagramau ifanc a ffiseg ystadegol, 6–10 Awst 2012, Sefydliad Rhyngwladol Astudiaethau Uwch, Kyoto, Japan.
 • 68fed Séminaire Lotharingien de Combinatoire, 25–28 Mawrth 2012, Domaine Saint-Jacques, Ffrainc.
 • Cyfarfod Lloeren StatPhys24 ar Gyfrifiadureg a Ffiseg Fathemategol, 12–14 Gorffennaf 2010, Prifysgol Queensland, Brisbane, Awstralia.
 • Cyfarfod Coimbra ar 0-1 Matrics Theori a phynciau Cysylltiedig, 17–19 Mehefin 2010, Prifysgol Coimbra, Portiwgal.
 • Rhaglen ar Gyffinyddion a Ffiseg Ystadegol, 1 Chwefror – 15 Mehefin 2008, Sefydliad Rhyngwladol Mathemateg a Ffiseg Erwin Schrödinger, Fienna, Awstria.
 • Rhaglen ar Gybinatorics a Mecaneg Ystadegol, 14 Ionawr – 4 Gorffennaf 2008, Sefydliad Isaac Newton ar gyfer Gwyddorau Mathemategol, Caergrawnt, UK.
 • 6ed Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfryngwyr a Cheisiadau Llwybr Lattice, 12–14 Gorffennaf 2007, East Tennessee State University, Johnson City, UDA.
 • 5ed Cynhadledd Patrymau Cymodi, 11–15 Mehefin 2007, Prifysgol St Andrews, UK.
 • Colocwiwm Mathemateg Gregynog, 21–23 Mai 2007, Gregynog, DU.
 • Gweithdy ar Broblemau Cyfryngol a godwyd gan Mecaneg Ystadegol, 19–23 Chwefror 2007, Centre de Recherches Mathématiques, Montréal, Canada.
 • 6ed Gweithdy Bologna ar Ddamcaniaethau Maes Cydymffurfio a Modelau Integreiddio, 22–25 Medi 2004, Prifysgol Bologna, Yr Eidal.

Sgyrsiau adrannol dethol

 • Prifysgol Technoleg Chalmers a Phrifysgol Gothenburg, Sweden, Adran Gwyddorau Mathemategol, 11 Mehefin 2019.
 • Prifysgol Caerdydd, y DU, Ysgol Mathemateg, 20 Mawrth 2019.
 • Prifysgol Queensland, Awstralia, Ysgol Mathemateg a Ffiseg,  14 Awst 2018.
 • Prifysgol Dinas Llundain, y DU, Adran Mathemateg, 21 Mawrth 2017.
 • Prifysgol De Cymru, y DU, yr Ysgol Cyfrifiadureg a Mathemateg, 26 Hydref 2016 .
 • Prifysgol Melbourne, Awstralia, Adran Mathemateg ac Ystadegau, 11 Awst 2016.
 • Queen Mary Prifysgol Llundain, y DU, Ysgol Gwyddorau Mathemategol, 11 Mawrth 2016.
 • Prifysgol Glasgow, y DU, yr Ysgol Mathemateg ac Ystadegau, 18 Chwefror 2016.
 • Maxwell Sefydliad y Gwyddorau Mathemategol, y DU, 17 Chwefror 2016.
 • Royal Holloway University of London, UK, Adran Mathemateg, 2 Rhagfyr 2014.
 • Prifysgol Glasgow, y DU, yr Ysgol Mathemateg ac Ystadegau, 13 Tachwedd 2012.
 • Prifysgol Caint, y DU, yr Ysgol Mathemateg, Ystadegau a Gwyddor Actiwaraidd, 12 Mehefin 2012.
 • Prifysgol Melbourne, Awstralia, Adran Mathemateg ac Ystadegau, 16 a 17 Mai 2011.
 • Prifysgol Pierre a Marie Curie, Ffrainc, Labordy Ffiseg Ynni Damcaniaethol ac Uchel, 24 Mawrth 2011.
 • Prifysgol Abertawe, y DU, Adran Fathemateg, 6 Tachwedd 2007.
 • Prifysgol Melbourne, Awstralia, Adran Mathemateg ac Ystadegau, 6 Medi 2007.
 • Y Brifysgol Agored, y DU, Adran Fathemateg, 8 Rhagfyr 2005.
 • Prifysgol Caeredin, y DU, Ysgol Mathemateg, 8 Rhagfyr 2004.
 • Prifysgol Efrog, y DU, Adran Fathemateg, 26 Mehefin 2003.
 • Prifysgol Rhydychen, y DU, Sefydliad Mathemategol, 26 Chwefror 2002.

Ymweld â swyddi ymchwil

 • Cyfadran Mathemateg, Prifysgol Fienna, Awstria, 1 Medi 2017 – 31 Awst 2018.
 • Sefydliad Galileo Galilei ar gyfer Ffiseg Ddamcaniaethol, Fflorens, yr Eidal, 14 Mai – 6 Mehefin 2015.
 • Sefydliad Rhyngwladol Mathemateg a Ffiseg Erwin Schrödinger, Fienna, Awstria, 8–21 Mehefin 2014.
 • Sefydliad Rhyngwladol Mathemateg a Ffiseg Erwin Schrödinger, Fienna, Awstria, 8 Mai - 13 Mehefin 2008.
 • Sefydliad Isaac Newton ar gyfer Gwyddorau Mathemategol, Caergrawnt, y DU, 14 Ionawr – 25 Ebrill 2008.

Rolau sy'n gysylltiedig ag ymchwil

 • Cydlynydd yr Ysgol Mathemateg Colloquia.
 • Adolygydd ar gyfer cyfnodolion ac asiantaethau ariannu.
 • Arholwr PhD.
 • Trysorydd Grŵp Ffiseg Mathemategol a Damcaniaethol, Sefydliad Ffiseg, 2012–2016.
 • Gohebydd Sefydliad Isaac Newton, 2012–2017.

Sefydliad cynadleddau

 • Cynhadledd Ryngwladol 31ain ar Gyfres Pŵer Ffurfiol a Combinatorics Algebraidd, Prifysgol Ljubljana, Slofenia, 1-5 Gorffennaf 2019.
 • 29ain Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfres Pŵer Ffurfiol a Rhwymiadureg Algebraidd, Prifysgol Queen Mary Llundain, DU, 9–13 Gorffennaf 2017.
 • Gweithdy ar Ffiseg Gyneuol, Prifysgol Caerdydd, y DU, 17–19 Rhagfyr 2013.

Addysgu

Modiwlau a addysgir

 • Dulliau mathemategol elfennol MA0017 I
 • MA0122 Algebra I
 • MA1008 Algebra Llinol I
 • Dadansoddiad rhifiadol MA1700 I
 • MA2014 Algebra I: Grwpiau
 • Dadansoddiad rhifiadol MA2700 II
 • Mecaneg Ystadegol MA0323
 • MA3004 Combinatorics
 • MA3014 Algebra II: Modrwyau
 • Modiwl Darllen MA4901

Gwobr addysgu

 • Darlithydd y Flwyddyn, 2016–2017.

Rolau sy'n gysylltiedig ag addysgu

 • Dysgwr Blwyddyn 4.
 • Siaradwr Diwrnod Agored Israddedig
 • Cadeirydd Bwrdd Arholi Blwyddyn 2.
 • Aelod o'r Panel Amgylchiadau Esgusodol.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • BSc, Prifysgol Melbourne, Awstralia
 • MSc, Coleg Imperial Llundain, UK
 • PhD, Prifysgol Melbourne, Awstralia

Swyddi blaenorol

 • Cymrawd Ymchwil, Sefydliad Ffiseg, Prifysgol Bonn, Yr Almaen
 • Cymrawd Ymchwil, C. N. Yang Sefydliad Ffiseg Ddamcaniaethol, Prifysgol Stony Brook, UDA