Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Bickerton MMus PhD PGD AFHEA LMusTCL FTCL

Dr Daniel Bickerton

MMus PhD PGD AFHEA LMusTCL FTCL

Darllenydd mewn Cerddoriaeth | Deon Cyswllt ar gyfer Rhaglenni a Mentrau Academaidd Traws-golegol, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Email
BickertonDI@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70405
Campuses
33-37 Heol Corbett, Ystafell 0.18, 37 Corbett Rd., Cathays, Caerdydd, CF10 3EB
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd mewn Cerddoriaeth a Deon Cyswllt ar gyfer Rhaglenni a Mentrau Academaidd Traws-golegol yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Rwy'n angerddol am addysgu ac ysbrydoli myfyrwyr i feddwl yn greadigol ac yn ddadansoddol am eu creu cerddoriaeth. Rwyf wedi ymrwymo yn fy arweinyddiaeth i fireinio ein cwricwlwm cwbl ddeinamig a hyrwyddo amrywiaeth a chynwysoldeb, gan alluogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau cadarnhaol rhwng sawl maes o'r ddisgyblaeth.

Rwy'n cyfansoddi cerddoriaeth ac mae gen i ddiddordeb arbennig mewn canfyddiad o wead ataliol, defnyddio technoleg ddigidol mewn perfformiad byw, yn ogystal â cherddoriaeth y gellir ei diffinio fel rhyngdestunol. Er i mi dyfu i fyny yn astudio cerddoriaeth glasurol yn bennaf, mae gen i ddiddordeb arbennig mewn cerddoriaeth jazz a crossover. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cyfansoddi cerddoriaeth at ddibenion addysgol ac addysgeg cerddoriaeth. Yn ystod fy astudiaethau prifysgol yng Nghaerdydd a'r Drindod Laban, cefais fy nysgu gan Arlene Sierra, Stephen Montague a Judith Weir. Yn ogystal ag ysgrifennu cerddoriaeth, mae gen i ddiddordebau ymchwil mewn arweinyddiaeth greadigol a chydweithio yn y celfyddydau.

Mae fy ngherddoriaeth wedi cael ei disgrifio fel un 'soulful', ac yn 'llawn rhaeadrau sgittish' ac yn 'galw ar ymdeimlad o gyfnod a chymeriad – a dim ond ychydig o wallgofrwydd (diniwed) ' yn The Times. Ynglŷn â'm cerddoriaeth, mae'r arweinydd Paul McClure wedi ysgrifennu 'mae olion bysedd arddull y cyfansoddwr hwn yn effeithiol ac yn gyrru ostinati; mae hyblygrwydd metr yn awdurdodol ac yn gymhellol'. Perfformiwyd fy cyfansoddiadau gartref a thramor, gydag uchafbwyntiau arbennig yn cynnwys Neuadd Frenhinol Albert, Ystafell Purcell, Neuadd Dewi Sant a Neuadd Symffoni Birmingham (DU), Awditoriwm Koret, San Francisco, a Paul Creative Arts Centre, New Hampshire (UDA), La Mortella, Reduta Jazz Club, Palais de Festivités yn ogystal ag mewn amryw wyliau jazz Ewropeaidd. Mae fy ngherddoriaeth hefyd wedi cael ei chwarae ar BBC Radio Wales ac ITV Wales.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Book sections

Compositions

Conferences

Videos

Ymchwil

Rydw i ar gyfnod sabothol o'r Ysgol Cerddoriaeth tan Awst 2024.

Mae'r prosiectau presennol yn cynnwys:

 • Lleoliadau symudedd addysgu i UDA (Mawrth 2024), Brasil (Ebrill 2024) a Slofenia (Mehefin 2024);
 • Cyfansoddiad newydd ar gyfer yr Ensemble Terfysg (Ebrill 2024);
 • Datblygu 'Diwrnod Astudio' cynhwysol ar gyfer myfyrwyr TGAU ac UG/Safon Uwch (4 Ebrill, 2024), a gynhelir yn yr Ysgol Cerddoriaeth;
 • Symposiwm Rhyngwladol Addysgu ac Ysgoloriaethau Celfyddydau Rhyddfrydol AU (Gorffennaf 2024).

Mae'r prosiectau diweddar yn cynnwys:

Addysgu

Undergraduate Teaching:

 • Composition (Final Year Portfolio supervisor)
 • 20th Century Contrapuntal Practice
 • Orchestration
 • Studio Techniques (Electro-Acoustic Composition)
 • I also co-ordinate the practical musicianship modules at the School of Music (including Ensemble).

Postgraduate Teaching:

 • Music Leadership and Public Engagement
 • Ensemble
 • Studio Techniques (Electro-Acoustic Composition)
 • I have also supervised MA Composition portfolio students

CMG Directing:

 • I also direct the annual CMG 'composer celebration' workshop and concerts in the Autumn Semester. Previous concerts have included:
  • 2013: Britten Centenary Celebration (feat. The Cardon Ensemble)
  • 2014: The Triumph of Time? Responses to Birtwistle at 80
  • 2015: La Monte Young at 80
 • I will be directing the next in this series, 'Reich at 80' on November 24, 2016 at the School of Music.

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • 2014: LMusTCL in Theory and Analysis (Trinity College London)
 • 2012: PhD (Composition) Cardiff University, UK
 • 2012: AFHEA (Higher Education Academy)
 • 2011: AMusTCL with Distinction (Trinity College London)
 • 2009: LTCL: Teaching with Distinction (Trinity College London)
 • 2008: PGD with Distinction (Composition) Trinity Laban Conservatoire, UK
 • 2007: MMus with Distinction (Composition) Cardiff University, UK
 • 2006: BMus (Hons) with First Class Honours, Cardiff University, UK
 • 2004: ATCL: Recital with Distinction (Trinity College London)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • CUROP (July 2016)
 • First Campus for Outreach and Engagement (2014-16)
 • CUSU for Benjamin Britten Centenary: Celebration for Composers (2013)
 • Cardiff University Research Studentship (2008-2012)
 • Joan Greenfield Fellowship (2007-08)
 • Welsh Livery Guild (2007)
 • AHRC (2006-07)
 • Celia Thomas Bequest (2006)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cadeirydd, Pwyllgor Celfyddydau Mynegiannol - Rhwydwaith Ehangu Cyfranogiad | Datblygu Rhaglen Camu i Fyny
 • Aelod, Rhwydwaith Gweithwyr Proffesiynol Ymgysylltu â'r Cyhoedd (PEP) | Y Ganolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd
 • Aelod, Fforwm Strategaeth Addysg Genedlaethol
 • Cyfansoddwr Preswyl, Cerddorfa Genedlaethol i Bawb | Modiwlaidd (2018 - 2021)
 • Cymrodyr, Cyfansoddi Cerddoriaeth | Coleg y Drindod Llundain
 • Aelod, Rhwydwaith Ymgysylltu ac Allgymorth First Campus
 • Uwch Arholwr | AMusTCL Music Theory and Composition, Trinity College Llundain (2015 - presennol)
 • Cymrawd Cyswllt | Academi Addysg Uwch, am gydnabyddiaeth broffesiynol o Addysgu ac Ysgolheictod

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023 - presennol: Darllenydd mewn Cerddoriaeth | Prifysgol Caerdydd
 • 2023 - presennol: Deon Cyswllt ar gyfer Rhaglenni a Mentrau Traws-golegol | Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
 • 2020 - 2024: Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu | Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd (gan gynnwys Arweinydd Addysg Ddigidol)
 • 2020 - 2023: Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth | Prifysgol Caerdydd
 • 2016 - 2020: Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig | Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2016: Dirprwy Diwtor Derbyn i Israddedigion | Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2020: Darlithydd Cerddoriaeth | Prifysgol Caerdydd
 • 2013 - 2014: Darlithydd mewn Cerddoriaeth ac Ideoleg | Leeds College of Music
 • 2009 - 2014: Darlithydd Cyswllt | Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cyd-gadeirydd, Rhaglen a Phanel Sefydlog Partner | ASQC (2021 - presennol)
 • Pwyllgor Cadeirydd, Dysgu ac Addysgu | CERDDORIAETH (2020 - 2024)
 • Aelod, Bwrdd Rheoli Ysgolion | Cerddoriaeth (2019 - presennol)
 • Panel Sefydlog Aelodau, Rhaglen a Phartneriaethau | ASQC (2019 - presennol)
 • Aelod, Rhwydwaith Addysg Academaidd Coleg AHSS | CAEN (2019 - 2020)
 • Cadeirydd, Celfyddydau Mynegiannol | Y Rhwydwaith Addysg ac Allgymorth (2019 - 2020)
 • Mentor Arweiniol | CERDDORIAETH - Rhaglen Gyfnewid Guizhou (2018 - 2020)
 • Aelod, Adolygiad Modelu Llwyth Gwaith | AHSS (2018 - 2019)
 • Cadeirydd, Bwrdd Astudiaethau Israddedigion | CERDDORIAETH (2016 - 2020)
 • Cadeirydd, Arholi a Byrddau Blwyddyn | CERDDORIAETH (2016 - 2020)
 • Uwch Arholwr | Coleg y Drindod Llundain (2015 - presennol)
 • Pwyllgor Aelodau, Dysgu ac Addysgu | CERDDORIAETH (2015 - 2024)
 • Arweinydd Asesu ac Adborth | CERDDORIAETH (2015 - 2019)
 • Cynullydd Arholiadau | CERDDORIAETH (2015 - 2018)
 • Tiwtor Personol (2014 - presennol)
 • Aelod, Panel Myfyrwyr Staff | CERDDORIAETH (2014 - 2024)
 • Aelod, Bwrdd Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir | Cerddoriaeth (2014 - presennol)
 • Aelodau, Byrddau Arholiadau a Blwyddyn Ôl-raddedig a Addysgir | Cerddoriaeth (2014 - presennol)
 • Arweinydd Ehangu Cyfranogiad (Arweinydd Ehangu Mynediad gynt) | Cerddoriaeth (2013 - presennol)
 • Aelod o'r Pwyllgor TG (2013 - 2014)

Meysydd goruchwyliaeth

I am interesting in supervising PhD students in the areas of:

 • Composition (Music)
 • Music Leadership

I am currently second supervisor for Jonathan Brown - a thesis that brings together concepts from Film Musicology and Music Theory to trace the genealogy of Lydian sonorities in Hollywood film music since the 1930s.

External profiles