Ewch i’r prif gynnwys
Carmela Bosangit

Dr Carmela Bosangit

Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
BosangitC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76915
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C18, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Carmela Bosangit yn Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Busnes Caerdydd.  Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys defnydd sy'n seiliedig ar fynediad, defnydd moesegol, arferion busnes cyfrifol, profiadau defnyddwyr/twristiaeth a naratifau defnyddwyr yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae prosiectau ymchwil yn y gorffennol yn cynnwys defnydd moesegol ac arferion busnes cyfrifol yn y diwydiant gemwaith, ardystiadau ecolabel,  defnydd moesegol hyblyg o dwristiaid yn St Ives ac ymddygiad amgylcheddol ymwybodol defnyddwyr Emiradau Arabaidd Unedig.    Mae hi'n Aelod Bwrdd Golygyddol Annals of Tourism Research ac Annals of Tourism Research Empirical Insights. Mae Carmela wedi cael ei phenodi'n Gadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol. 

Cwblhaodd ei PhD mewn Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Nottingham a'i gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth mewn Hamdden, Twristiaeth a'r Amgylchedd ym Mhrifysgol Wageningen, yr Iseldiroedd. Ariennir ei PhD gan Ysgoloriaeth Ysgol Fusnes Prifysgol Nottingham tra bod ei gradd meistr wedi'i ™noddi gan Gymrodoriaeth Academaidd NUFFIC Llywodraeth yr Iseldiroedd.  

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Defnydd moesegol
 • Defnydd sy'n seiliedig ar fynediad
 • arferion busnes cyfrifol
 • Profiadau Defnyddwyr/Twristiaeth
 • Lles cymunedol
 • marchnata twristiaeth
 • Economi gylchol

Prosiectau ymchwil, gweithgareddau ariannu ac ymgysylltu

 • Cyllid Ffrwd Ymchwil Canolfan y Gyfraith a Chymdeithas 2021 gyda Dr Sara Drake a Dr Stephanie Slater, COVID19 a'r Airlines:  Ymwybyddiaeth Defnyddwyr o hawliau cyfreithiol
 • 2020 UKRI Diwylliannau, Ymddygiadau a Hanes Amaethyddiaeth, Bwyd a Maetheg: Cryfhau gwydnwch bioddiwylliannol Maya Food Systems i ymgysylltu'n gynaliadwy â datblygu twristiaeth. £200,000, cyd-I, ar y cyd â chydweithwyr o'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.
 • Koenig-Lewis, N. & Bosangit, C. (2020), Modelau Rhent a Dyfodol Defnydd: Rhwystrau a Chymhellion, Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd, Blog Prosiect Ymchwil ar gael yn https://sway.office.com/VrmwE7Dvum0MvqkV
 • Cyd-drefnydd a Siaradwr yng Ngŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESCR 2020, Digwyddiad Cyhoeddus "Rhentu nwyddau defnyddwyr: defnydd cynaliadwy mewn byd ôl-Covid?,Prifysgol Caerdydd, 11 Tach 2020, Digwyddiad Rhithwir (gyda'n Clwb Closet a Toybox), 
 • Blog Ysgol Busnes Caerdydd 9 Tach 2020 - Defnydd sy'n seiliedig ar fynediad: y ffordd ymlaen tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy a chylchol?
 • Cyd-drefnydd a chyfres digwyddiadau blynyddol Llefarydd ar Agweddau: Adeiladu ffyniant a lles drwy arloesedd gwyddorau cymdeithasol – "Lleihau'r defnydd o adnoddau drwy rannu mynediad at nwyddau defnyddwyr: Rhwystrau a chymhellion", 22 Hydref 2020, Digwyddiad Rhithwir (gyda Llyfrgell Offerynnau Caeredin a Bwndel)
 • Cyd-drefnydd a Siaradwr yng Ngŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESCR 2019, Digwyddiad Cyhoeddus "Rhentu Nwyddau a Berchnogir ymlaen llaw: Dyfodol Bwyta?", Prifysgol Caerdydd, Little Man Coffee Ltd., 6 Tach 2019
 • Cyllid SIF Marchnata a Strategaeth CARBS 2020, COVID-19 ac adweithiau defnyddwyr y diwydiant twristiaeth i ymdoddi (gyda Dr Stephanie Slater), parhaus
 • Cyllid SIF Marchnata a Strategaeth CARBS 2019, Canfyddiadau defnyddwyr o frandiau busnes teuluol sy'n gwneud da a'r defnyddiwr moesegol, (gyda Dr Nicole Koenig Lewis), Mai-Gorffennaf 2019
 • Cyllid SIF Marchnata a Strategaeth CARBS 2019, Archwilio teipolegau adborth defnyddwyr:  Achos twristiaid a gwyliau pecyn (gyda Dr Stephanie Slater), Mai - Gorffennaf 2019
 • Grant Hwb Busnes Cyflymiad Effaith ESRC 2019, Gwerthusiad defnyddwyr o becynnau te:  Cyfathrebu'r manteision cywir i ddylanwadu ar ddewisiadau defnydd cynaliadwy, (gyda Dr Nicole Koenig-Lewis), Chwefror - Mai 2019. 
 • Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig/Grant Ymchwil Bach Leverhulme, "Lleihau'r defnydd o adnoddau trwy fynediad a rennir i nwyddau defnyddwyr – nodi rhwystrau isymwybod i newid ymddygiad gorfodol",  (gyda Dr Nicole Koenig Lewis), Gorffennaf 2018- Ionawr 2020
 • Grant Ymchwil Cyfadran Prifysgol Abu Dhabi 2018-2019 a 2018 CARDIAU Cyllid seedcorn, "Archwilio cymhellion defnyddwyr yn UAE i gymryd rhan yn yr economi rhannu", (gyda Dr. Nicole Koenig-Lewis, Dr Shilpa Iyanna [Prifysgol Abu Dhabi], Yr Athro Marylyn Carigan [Prifysgol Keele])
 • Cyllid Seedcorn CARBS 2017, "Defnydd cynaliadwy hyblyg ar draws gofod a lle: Astudiaeth o ddefnydd bwyd twristiaid yng Nghymru ac ymateb y diwydiant twristiaeth", (gyda'r Athro Marylyn Carrigan [Prifysgol Keele], Jordon Lazell [Prifysgol Coventry], Dr Solon Magrizos [Prifysgol Birmingham])

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Defnydd moesegol
 • Profiadau Defnyddwyr/Twristiaeth
 • arferion busnes cyfrifol/cynaliadwy
 • Economi gylchol
 • marchnata twristiaeth

Addysgu

Marketing Decision Making

Marketing Research 

MBA Business Plan Supervison

MBA Business Project Supervision 

MSC Marketing Project Supervision

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • Doethur mewn Athroniaeth mewn Busnes a Rheolaeth, Prifysgol Nottingham
 • Meistr Gwyddoniaeth mewn Twristiaeth, Hamdden a'r Amgylchedd, Prifysgol Wageningen, Yr Iseldiroedd
 • Diploma mewn Cynllunio Trefol a Rhanbarthol, Prifysgol Philippines
 • Baglor Gwyddoniaeth mewn Twristiaeth, Prifysgol y Philipinau (Laude)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • University of Nottingham Graduate School Travel Prize (July 2010)
 • Nottingham University Business School Scholarship (September 2007 – September 2010)
 • NUFFIC Fellowship - Academic Fellowship Program (September 2003 – March 2005)

Aelodaethau proffesiynol

Academi Marchnata

Safleoedd academaidd blaenorol

February - December 2016, Lecturer in Management Systems, School of Management, Swansea University

October 2012 - February 2016, Researcher, Coventry University 

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cadeirydd, Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgolion (2021 - presennol)
 • Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgolion (2019-2021)
 • Pwyllgor Moeseg CARBS (2017-presennol)
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Annals of Tourism Research
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Annals of Tourism Research Empirical Insights
 • Adolygydd grant ar gyfer Cymdeithas er Hyrwyddo Astudiaethau Rheoli (SAMS) a Chynllun Grant yr Academi Rheolaeth Brydeinig (BAM) a Gwobr Ymchwil Gydweithredol BAM ac Academi Rheolaeth Iwerddon) (IAM)
 • Ad-hoc Journal Reviewer ar gyfer y cyfnodolion canlynol:
  Annals of Tourism Research, Journal of Business Research, Theori Marchnata, Seicoleg a Marchnata, Journal of Marketing Management, International Journal of Management Review, Daearyddiaethau Twristiaeth, Journal of Tourism and Cultural Change, Astudiaethau Twristiaeth, Rhagfynegi Technolegol a Newid Cymdeithasol, Penderfyniad Rheoli, Journal of Social Marketing, Materion Cyfredol mewn Twristiaeth

 

Meysydd goruchwyliaeth

Tourism

Sustainable/ethical consumption

Responsible businesses

Sharing Economy

Social media

Goruchwyliaeth gyfredol

Abdulrahman Almuajel

Abdulrahman Almuajel

Myfyriwr ymchwil

Yinan Li

Yinan Li

Myfyriwr ymchwil