Ewch i’r prif gynnwys
Timothy Bowen

Yr Athro Timothy Bowen

Cadeirydd, Ysgol Meddygaeth

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Crynodeb Personol

Fy rôl i yw Athro Matrix a Bioleg Foleciwlaidd yn Uned Ymchwil Aren Cymru yn yr Is-adran Heintiau ac  Imiwnedd.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar nodi ffactorau sy'n rheoli mynegiant genynnau mewn anhwylderau'r arennau, a throsi canfyddiadau arbrofol yn ddulliau arloesol ar gyfer diagnosis a thriniaeth.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Articles

Ymchwil

Regulation of gene expression in kidney disease

The central theme of my research group’s work is the regulation of gene expression in kidney disease. This involves understanding how specific deoxyribonucleic acid (DNA) sequences in the human genome, called genes, give rise to functional ribonucleic acid (RNA) and protein products. We translate this knowledge to inform novel approaches to diagnosis, prognosis and treatment of human kidney disease.

Gene products have potential utility as kidney disease biomarkers i.e. sentinels of disease occurrence and/or progression, and may represent targets for therapeutic intervention. In this context, we are interested in functional RNAs including protein coding RNAs, microRNAs and long noncoding RNAs, as well as proteins and the functional molecules that they synthesise e.g. hyaluronan, a glycosaminoglycan of the extracellular matrix.

Current areas of research interest include:

  • Analysis of urinary microRNAs as candidate kidney disease biomarkers, and investigation of the functional roles of these microRNAs in renal disease pathology
  • Transcriptional regulation of expression of genes encoding products associated with renal disease including selected microRNAs, the human hyaluronan synthases (HASs) and the long noncoding RNA HAS2-AS1, a natural antisense RNA to HAS2
  • Post-transcriptional regulation of kidney disease-associated genes by microRNAs and by long noncoding RNAs such as HAS2-AS1

Bywgraffiad

Cyflogaeth

2023-presennol:   Athro Matrix a Bioleg Foleciwlaidd, Uned Ymchwil Aren Cymru (WKRU),

                           Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (CUSM)

2020-2023:      Darllenydd mewn Matrics a Bioleg Moleciwlaidd, WKRU, CUSM

2011-2020:      Uwch Ddarlithydd mewn Matrics a Bioleg Moleciwlaidd, WKRU, CUSM

2001-2011:      Darlithydd mewn Matrics a Bioleg Moleciwlaidd, Sefydliad Neffraleg, CUSM

2000-2001:      Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol (PDRA), Sefydliad Neffraleg, CUSM

1994-2000:      PDRA, Adran Meddygaeth Seicolegol, CUSM

1993-1994:      PDRA, Adran Geneteg, Prifysgol Caerlŷr

1991-1992:      PDRA, Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt

Addysg

1990:              PhD mewn Microbioleg Moleciwlaidd, Prifysgol Dwyrain Llundain (PEL gynt) ac ICI Agrochemicals

1987:              BSc mewn Bioleg Gymhwysol, Anrhydedd Dosbarth Cyntaf (CNAA), Polytechnig Dwyrain Llundain (PEL)

Pwyllgorau Allanol

Ysgrifennydd, Cymdeithas Ryngwladol Gwyddorau Hyaluronan, 2022 -

Cadeirydd, Pwyllgor Ymchwil Gwyddonwyr Labordy Cymdeithas Arenau'r DU, 2020 -

Pwyllgor Grantiau Ymchwil Arennau y DU, 2019 -

Pwyllgor Llywio Ansawdd mewn Rhoi Organau (QUOD), 2016 -

Pwyllgor Llywodraethu Banc Meinweoedd Ymchwil Aren Cymru, 2013 -

Cynrychiolydd Lleol Cymdeithas Geneteg ar gyfer Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, 2003 -

Gwyddonydd Arennol Etholedig, Cyngor Cymdeithas Arennol, 2016 - 2020

VP ar gyfer Ymchwil Sylfaenol ac Ymddiriedolwr Dros Dro, Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Gwyddorau Hyaluronan,  2016 - 2020

Gweithgor Gwyddonwyr Arennol Cymdeithas Arennol, 2013 - 2020

Aelodaeth Proffesiynol

Grŵp Astudiaeth Nephropathi Diabetig Ewropeaidd, 2014 -

Cymdeithas Ryngwladol Gwyddorau Hyaluronan, 2006 -

Cymdeithas Biocemegol, 2000 -

Cymdeithas Bioleg Matrics Prydain, 2000 -

Cymdeithas Arennol, 2000 -

Cymdeithas Geneteg, 1992 -

Cymdeithas Ryngwladol Geneteg Seiciatrig, 1998-2001

Cymdeithas Microbioleg Gyffredinol 1987-1992

Aelod o Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd