Ewch i’r prif gynnwys
Paul Bowman  BA (Hons), MA, PhD

Yr Athro Paul Bowman

BA (Hons), MA, PhD

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol ac Athro Astudiaethau Diwylliannol

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
BowmanP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76797
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 1.23, Caerdydd, CF10 1FS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddirprwy Bennaeth yr Ysgol ac yn athro astudiaethau diwylliannol sydd â diddordebau ac arbenigedd penodol mewn theori ddiwylliannol a diwylliant poblogaidd. O 2021-2024, roeddwn hefyd yn Gyfarwyddwr Dros Dro ein MA mewn Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol.

Yn 2015, sefydlais y Rhwydwaith Ymchwil Astudiaethau Crefft Ymladd, gan drefnu cynadleddau rhyngwladol blynyddol a chyhoeddi ei gyfnodolyn academaidd ei hun, Astudiaethau Crefft Ymladd, trwy Wasg Prifysgol Caerdydd.

Yn 2023, ar sail twf a llwyddiant rhyngwladol y Rhwydwaith Ymchwil Astudiaethau Crefftau Ymladd, yn enwedig o ystyried yr angen am strwythur trefnu mwy ffurfiol, sefydlais Gymdeithas Astudiaethau Celfyddydau Ymladd.

Ar ddechrau cyfnod clo 2020 yn ystod y pandemig, dechreuais y Podlediad Astudiaethau Crefft Ymladd. Roedd hyn yn boblogaidd iawn, felly fe wnes i barhau ag ef. Mae ar gael trwy'r holl brif allfeydd podlediad a hefyd gyda fideo ar Sianel YouTube Astudiaethau Crefft Ymladd. Mae'r podlediad yn cyhoeddi penodau newydd bob pythefnos.

Yn 2024, rwy'n cwblhau monograff ar gyfer gwasg prifysgol, o'r enw The Sublime Object of Orientalism. Mae'r gwaith hwn yn archwilio'r apêliadau, delweddaethau, ideolegau a chredoau sy'n gysylltiedig â'r hyn rwy'n ei alw'n 'ddiwylliant corfforol cyfeiriannyddol', sy'n cynnwys arferion fel ioga, myfyrdod, ymwybyddiaeth ofalgar, ac (yn arbennig) taijiquan (tai chi) a qigong.

Ar ôl cyflwyno'r monograff hwn, rwy'n bwriadu ymchwilio i'r ideolegau a'r credoau sy'n gysylltiedig â hunanamddiffyn.

Fy monograff academaidd diweddaraf yw The Invention of Martial Arts: Popular Culture Between Asia ac America. Fe'i cyhoeddwyd gan Oxford University Press ar 17 Rhagfyr 2020, ac mae ar gael mewn fformatau clawr caled, clawr meddal ac e-lyfrau.

Fy monograff blaenorol oedd Deconstructing Martial Arts, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Mae ar gael am ddim ar-lein, yma: https://cardiffuniversitypress.org/site/books/10.18573/book1/

Mae fy addysgu, ymchwil ac ysgrifennu yn canolbwyntio ar groestoriadau 'diwylliant' a 'gwleidyddiaeth'. Mae'n cynnwys astudio ffilm, diwylliant poblogaidd, cyfarfyddiadau diwylliannol y Dwyrain a'r Gorllewin ac astudiaethau ôl-drefedigaethol. (Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau postio sgyrsiau enghreifftiol, darlithoedd, podlediadau a darlithoedd ar YouTube.)

Yn ogystal â gweithio mewn astudiaethau crefftau ymladd, rwyf wedi ymrwymo i waith rhyngddisgyblaethol mewn ffilm, cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol. Rwyf wedi cyhoeddi'n eang yn y meysydd hyn, wedi golygu nifer o gyfnodolion, ac yn olygydd sefydlol JOMEC Journal.

Rwyf wedi ymrwymo i rannu ymchwil academaidd mynediad agored. Er mwyn hyrwyddo'r mudiad hwn, yn 2012 cynigiais sefydlu gwasg mynediad agored, a dechreuais weithio gydag aelodau allweddol Prifysgol Caerdydd i sefydlu gwasg prifysgol newydd. Daeth hyn yn Wasg Prifysgol Caerdydd, a gweithredais i fel Prif Olygydd i ddechrau ac yna'n Gadeirydd. Rwy'n parhau i fod ar fwrdd Gwasg Prifysgol Caerdydd.

Rwyf ar y bwrdd golygyddol neu'r panel cynghori o nifer o gyfnodolion o astudiaethau diwylliannol, theori ddiwylliannol, diwylliant poblogaidd, astudiaethau crefftau ymladd, ac ymchwil corfforedig, ac ar hyn o bryd rwy'n addysgu modiwlau BA ar ffilm, theori ddiwylliannol, diwylliant y cyfryngau, y corff a diwylliant corfforol, ac yn goruchwylio traethodau hir MA ar astudiaethau traws-ddiwylliannol. Rwyf hefyd yn goruchwylio PhD ar amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys ffilm, rhyw, ethnigrwydd, ôl-wladychiaeth, globaleiddio, hunaniaeth ddiwylliannol a gwleidyddiaeth ddiwylliannol, yn ogystal ag agweddau ar ddiwylliant corfforol.

O fewn JOMEC, rwy'n Gyfarwyddwr Grŵp Ymchwil y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd ac yn Ddirprwy Bennaeth yr Ysgol.

Rwy'n goruchwylio prosiectau PhD sy'n cynnwys unrhyw un neu bob un o'r canlynol: theori ddiwylliannol, crefftau ymladd, diwylliant poblogaidd, diwylliant cyfryngau, diwylliant corfforol.

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2003

2001

2000

1999

1998

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

I research widely in the areas of martial arts and culture, and have published extensively in this field. I have also published widely in the fields of cultural studies, cultural theory and areas of postcolonial studies.

I am interested in supervising PhD projects that involve any or all of the following: cultural theory, deconstruction, martial arts, popular culture.

Videos of some of my lectures and conferences can be found here.

Below is brief information about some of my main publications.

Mythologies of Martial Arts (Rowman & Littlefield International, 2017)

This wide-ranging, provocative, and entertaining collection of essays should interest all thoughtful martial artists. Whether exploring the phenomenology of kicking, legends surrounding Bruce Lee, machismo and sexism in martial arts culture, or debates over “traditional” vs. “realistic” approaches to fighting, Bowman prompts us to let down our guard and to interrogate the myriad mythologies that inform the martial arts world. - Michael Molasky, Professor of Asian Cultural Studies, Waseda University, Tokyo
Addressed to academics and martial artists alike, Bowman’s Mythologies of Martial Arts offers a series of lively and accessible but incisive, surprising, and always provocative analyses of the martial arts and their cultural significance. Bowman challenges received thinking in all its guises, in a must-read book for anyone intellectually serious about the martial arts. - Luke White, Senior Lecturer in Visual Culture and Fine Art, Middlesex University, UK
Following in the spirit of Roland Barthes’ Mythologies (1957), Paul Bowman has set a new standard for the exploration of cultural, social and ideological criticism within martial arts studies. Whether investigating the intricacies of history, identity or humor, each chapter sheds much needed light on the global appeal of these fighting systems. Accessible yet profound in turns, this work is sure to be a classic. - Benjamin Judkins, Visiting Scholar, Cornell University East Asia Program and co-author of The Creation of Wing Chun: A Social History of the Southern Chinese Martial Arts

Martial Arts Studies: Disrupting Disciplinary Boundaries (Rowman & Littlefield International, 2015)

Overview: The phrase “martial arts studies” is increasingly circulating as a term to describe a new field of interest. But many academic fields including history, philosophy, anthropology, and Area studies already engage with martial arts in their own particular way. Therefore, is there really such a thing as a unique field of martial arts studies?Martial Arts Studies is the first book to engage directly with these questions. It assesses the multiplicity and heterogeneity of possible approaches to martial arts studies, exploring orientations and limitations of existing approaches. It makes a case for constructing the field of martial arts studies in terms of key coordinates from post-structuralism, cultural studies, media studies, and post-colonialism. By using these anti-disciplinary approaches to disrupt the approaches of other disciplines, Martial Arts Studies proposes a field that both emerges out of and differs from its many disciplinary locations.

Review: "What happens when a first rate scholar and long-time martial arts practitioner turns his attention to an orphan discipline? First, the field can never be considered marginal again; second, the founding fathers of martial arts studies will be challenged to step up their game to the next level; and finally, readers will get a crash course in the language and concepts of post-modern scholarship, allowing them to follow the ongoing debates in martial arts studies, where landing one good accusation of Orientalism, sexism or essentialism is like a flying roundhouse kick to the head. For those who seek a deeper knowledge of the role of martial arts in contemporary culture, and hence a deeper self-knowledge, they will find no better inspiration than Paul Bowman's Martial Arts Studies.” - Douglas Wile, Author of Lost T'ai-chi Classics from the Late Ch'ing Dynasty and T'ai Chi's Ancestors.

Review: "Following Nietzsche, Paul Bowman likes philosophising ‘with the hammer’. I think what he wields as a writer is more like a magic wand. Whisking received ideas of discipline, institution, tradition, body, nation, narration, media, theory and reality out of their usual academic slots, Bowman sends them spinning into the air to meet dreams, a visionary politics of culture and deep learning in martial arts. The result is intoxicating, a rush of energy from page to page. In Martial Arts Studies, impossible combinations take sparkling new shape and thinking is free to begin again.” - Meaghan Morris, Professor of Gender and Cultural Studies, University of Sydney.

Beyond Bruce Lee (Wallflower/Columbia University Press, 2013)

“As the title suggests, this volume takes us 'beyond' Bruce Lee to debates around postmodern and the postcolonial, martial arts philosophy, and popular culture both translated and performed. But Lee is no mere pretext for this fascinating volume - this study also reminds us how exciting and transformative his cultural emergence was and what a complex legacy he has left. Whether your interest is in Zizek or Jeet Kune Do, you'll find something here that will make you think again about this major figure.”  (Leon Hunt, Brunel University)

Beyond Bruce Lee provides nuanced, often brilliantly provocative readings of Bruce Lee as a cultural icon and event. Drawing on a variety of theoretical and methodological approaches, this ground-breaking study performs Lee's injunction to create something new and true by crossing, mixing, and remixing boundaries. In the process, it also gives the reader a fantastic crash course in cultural studies.” (Jane Park, University of Sydney)

“No one writing today has a keener eye for delineating the logic of contemporary cultural politics than Paul Bowman. In Beyond Bruce Lee he powerfully demonstrates how and why Bruce Lee matters to a whole host of fields (cinema studies, cultural studies, politics, philosophy, sociology) without ever limiting himself to writing from the narrow perspective of any one of those disciplines. Regardless of where you position yourself in or out of any of those fields - whether you think you already know Bruce Lee or think you couldn't care less about Bruce Lee - you still must read this book.” (Samuel Chambers, Johns Hopkins University)

Reading Rey Chow: Visuality, Postcoloniality, Ethnicity, Sexuality (Peter Lang, 2013)

“Paul Bowman's Reading Rey Chow is a lucid exposition and critical framing of the work of one of the key figures in contemporary cultural and postcolonial studies. This book will be required reading for anyone engaging with this body of writing that develops a sustained and critical alternative to the canon of high theory.” (John Frow, University of Sydney)

“[This book] offers a complete introduction to Chow's works, showing the originality of her scholarship for cultural studies, postcolonialism and visual studies. Reading Rey Chow focuses on the continuous relocations and excesses that Chow provokes in critical theory through the force of her incisive analyses.” (Patrizia Calefato, Universita degli studi di Bari Aldo Moro, Italy)

Culture and the Media (Palgrave, 2012)

Culture and the Media looks at the relationship between what we term 'media' and 'culture', asking the question: where does one end and the other begin? Written in a lively and accessible style, this book introduces and contextualises the range of different approaches to the study of both of these fields.

Using a lively range of examples and case studies - including moral panics in the British media around punk rock in the 1970s, critiques of consumerism in the films Fight Club and American Psycho, and the YouTube-captured 'violence' of protests against student fees – Culture and the Mediashows how theoretical and disciplinary debates over the meaning of the media and culture relate to our everyday cultural experiences.

Studi culturali: Teoria, intervento, cultura pop (Progedit, Italy, 2011)

Italian translation, selected writings: “Presentando per la prima volta al pubblico italiano il pensiero di Paul Bowman, questo volume intende rinnovare la riflessione sull'agenda etico-politica propria dei Cultural Studies, che sono nati a Birmingham nel 1964 e si sono rapidamente diffusi nel mondo anglofono e nelle comunità di studiosi.”

Theorizing Bruce Lee: Film—Fantasy—Philosophy—Fighting (Rodopi, 2010)

Theorizing Bruce Lee engages questions of culture, politics, ideology and philosophy by way of a series of engagements with the popular cultural film and martial arts icon, Bruce Lee. The book deals with the cultural and theoretical issues, themes and problematics of Bruce Lee’s emergence and success, the relations between Bruce Lee films and cultural fantasy, the relations between these fantasies and cultural practices such as martial arts, and the wider cultural, political and philosophical issues of Bruce Lee’s intervention.

Leon Hunt writes: “Bruce Lee is a complex and contradictory figure, and it's a formidable task to take on the multiple facets of his legacy – fighter, film star, philosopher, nationalist, multiculturalist, innovator.  With an approach as multidisciplinary and iconoclastic as Lee's approach to martial arts, Bowman provides an original and exhilarating account of Lee as ‘cultural event’.  No one has done a better job of explaining why the martial arts 'legend' remains such an important and provocative figure”.

Similarly, Gina Marchetti writes: “Taking on Martin Heidegger and Slavoj Žižek as well as drawing on Jacques Derrida, Michel Foucault, Guy Debord, Jacques Ranciere, Rey Chow, and Stuart Hall, among others, Bowman shows how Bruce Lee “speaks” to the philosophical debates that frame our understanding of global popular culture today.  Although Bowman may not be able to resolve the philosophical battles surrounding our ability to “know” Bruce Lee, he does a remarkable job of articulating why Bruce Lee remains an essential force within not only world cinema but global culture – both “high” and “low.”  Armoured with his philosophical nunchakus, Bowman goes to battle with anyone who may doubt Lee’s ongoing importance, and this book will undoubtedly become essential reading for everyone (from philosopher to kung fu practitioner) interested in popular culture and Asian cinema.”

Deconstructing Popular Culture (Palgrave, 2008)

"Deconstructing Popular Culture is an accessible, funny and stimulating introduction to popular culture and cultural studies. This is a book with both a passionate argument and a rare skill in making the 'fine print' of complex theoretical arguments accessible." (Richard Stamp, Senior Lecturer of Media and Cultural Studies, Bath Spa University, UK)

"Bowman writes very much as though he is speaking directly to a group of undergraduates: it engages them where they live. This book is an extraordinarily significant achievement." (John Mowitt, Professor of Cultural Studies, University of Minnesota, USA)

Post-Marxism versus Cultural Studies: Politics, Theory and Intervention (Edinburgh University Press, 2007)

“[Post-Marxism Versus Cultural Studies is] the first sustained scholarly assessment of the scandal of post-Marxism [which] traces the struggle – both intellectual and political – of academic Marxism to keep its footing on the long march through the institution. As the “versus” that hinges his title suggests, neither post-Marxism nor cultural studies remain unscathed by Bowman’s staging of this face off. Post-Marxism versus Cultural Studies rewards the serious reader concerned to come to terms with the discursive politics of the contemporary university”. John Mowitt (Professor of Cultural Studies and Comparative Literature, University of Minnesota).

“This is an ambitious book which will make a significant impact in […] an exciting field which is beginning to open up a sustained ‘thinking about’ politics from a post-structuralist perspective”. Martin McQuillan (Professor of Cultural Theory and Analysis, University of Leeds)

Addysgu

Rwyf wedi dysgu ystod eang o gyrsiau ffilm, cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol ar bob lefel prifysgol (BA, MA, PhD).

Rhwng 2010 a 2017 roeddwn yn Gyfarwyddwr ein rhaglen PhD. Rhwng 2017-2021, roeddwn yn Gadeirydd y Byrddau Arholi BA. O 2021, rwy'n Ddirprwy Bennaeth yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant. Ar hyn o bryd rwy'n gyfarwyddwr dros dro ar yr MA mewn Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol.

Ar ein rhaglenni BA, rydw i ar hyn o bryd yn addysgu modiwlau mewn Ffilm, Cyfryngau a Theori Ddiwylliannol , ac mae East Meets West mewn Ffilm a Diwylliant Poblogaidd. Rwyf hefyd yn goruchwylio traethodau hir BA.

Ar ein rhaglenni MA, rwyf ar hyn o bryd yn goruchwylio traethodau hir ym meysydd ffilm, y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol ac yn addysgu'r modiwl Theori a Dadansoddi Diwylliannol.

Ar gyfer ein rhaglen PhD, rwy'n arwain seminarau mewn theori ddiwylliannol ac yn goruchwylio PhD ar ystod eang o bynciau. Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau PhD sy'n cynnwys unrhyw un neu bob un o'r canlynol: theori ddiwylliannol, crefftau ymladd, diwylliant poblogaidd, diwylliant y cyfryngau, diwylliant corfforol.

Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau postio rhai o'm cyflwyniadau, seminarau, a darlithoedd enghreifftiol ar YouTube (yma).

 

Bywgraffiad

Cefais fy ngeni a'm magu yn Newcastle ac astudiais ym Mhrifysgol Leeds, gan ennill BA mewn Saesneg, MA mewn Astudiaethau Diwylliannol a PhD mewn theori ddiwylliannol a gwleidyddol yn y Ganolfan Astudiaethau Diwylliannol. Roedd fy PhD yn canolbwyntio ar theori gwleidyddiaeth a oedd yn sail i ddatblygiad a chyfeiriadedd astudiaethau diwylliannol. Datblygwyd a chyhoeddwyd y gwaith hwn fel fy monograff cyntaf, Post-Marxism versus Cultural Studies (Gwasg Prifysgol Caeredin, 2007).

Rhwng 2000 a 2003 roeddwn yn ddarlithydd mewn astudiaethau diwylliannol ym Mhrifysgol Bath Spa. Rhwng 2003 a 2008 roeddwn yn ddarlithydd cyntaf ac yna'n uwch-ddarlithydd mewn astudiaethau cyfryngau a diwylliannol ym Mhrifysgol Roehampton, Llundain. Deuthum i Brifysgol Caerdydd yn 2008, yn benodol i arwain modiwl BA craidd o'r enw Diwylliant Poblogaidd ac i oruchwylio PhD. Ers hynny, canolbwyntiodd fy ngwaith fwyfwy ar y rhaglen PhD, a gyfarwyddwyd gennyf rhwng 2010 a 2017. Rwy'n parhau i addysgu modiwlau mawr ar y BA - 'Ffilm, Theori Cyfryngau a Diwylliannol' a 'Dwyrain yn Cwrdd â'r Gorllewin mewn Ffilm a Diwylliant Poblogaidd'. Rwyf hefyd yn dysgu'r modiwl MA 'Theori a Dadansoddi Diwylliannol', ac yn goruchwylio traethodau hir BA ac MA, a PhD.

Rwyf hefyd yn gyfarwyddwr ein Grŵp Ymchwil y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd a Chymdeithas Astudiaethau Celfyddydau Ymladd.

Rwyf wedi ysgrifennu nifer o lyfrau gwahanol. Fy monograff academaidd cyntaf oedd Ôl-Marcsiaeth yn erbyn Astudiaethau Diwylliannol (2007), a oedd yn dadelfennu'r ddamcaniaeth ddisgwrs 'ôl-farcsaidd' a lywiodd ddatblygiad cynnar astudiaethau diwylliannol. Yna symudais i faes diwylliant poblogaidd, gyda Deconstructing Popular Culture (2008).

Fy synnwyr ers amser maith oedd bod y diddordeb Gorllewinol yn y celfyddydau ymladd Dwyrain (a ffrwydrodd o ganlyniad i ffilmiau Bruce Lee) yn rhywbeth a oedd yn haeddu sylw difrifol. Fy astudiaeth llyfr gyntaf o hyn oedd Theorizing Bruce Lee: Film-Fantasy-Fighting-Philosophy (2010). Cwblheais y prosiect hwn gyda fy ail astudiaeth academaidd o'r mater hwn, Beyond Bruce Lee: Chasing the Dragon trwy Ffilm, Athroniaeth a Diwylliant Poblogaidd (2013).

Yn ystod yr un cyfnod â'm gwaith ar Bruce Lee, cyhoeddais lyfr rhagarweiniol o'r enw Culture and the Media (2012), gweithiais gyda'r cyfieithydd a'r golygydd Floriana Bernardi i gyhoeddi casgliad o fy ysgrifau yn Eidaleg, ac ysgrifennais fywgraffiad anacademaidd o Bruce Lee.

Arweiniodd fy niddordeb ym mhroblemeg astudiaethau ôl-drefedigaethol yn gyffredinol a gwaith Rey Chow yn benodol i mi ysgrifennu Reading Rey Chow: Visuality, Postcoloniality, Ethnicity, Sexuality (2013). Roedd y monograff hwn yn adeiladu ar sawl casgliad cynharach yr oeddwn wedi'u llunio a'u golygu, megis materion arbennig y cyfnodolion Social Semiotics and Postcolonial Studies a oedd yn canolbwyntio ar waith Chow, yn ogystal â The Rey Chow Reader (2012).

Roedd fy monograffau nesaf yn cynnwys Astudiaethau Crefftau Ymladd: Tarfu ar Ffiniau Disgyblu (2015) a Mytholegau Celfyddydau Ymladd (2017).

Yn haf 2019, cyhoeddwyd fy monograff, Deconstructing Martial Arts, mynediad agored (h.y., rhad ac am ddim ar-lein) gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Mae copïau printiedig traddodiadol o'r llyfr hwn ar gael am bris cost.

Fy monograff diweddaraf yw The Invention of Martial Arts: Popular Culture Between Asia ac America. Fe'i cyhoeddwyd gan Oxford University Press yn 2020.

Roedd fy ymchwil diweddar yn canolbwyntio ar gynrychiolaethau, damcaniaethau ac arferion hunanamddiffyn. Rwyf hefyd yn cynnal ymchwil wedi'i ariannu i hanes cyfryngau taijiquan yn y DU, ac yn gweithio ar y berthynas rhwng crefftau ymladd 'Asiaidd' ac athroniaeth Ewropeaidd 'Cyfandirol'.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau PhD sy'n cynnwys theori ddiwylliannol, crefftau ymladd, diwylliant poblogaidd, diwylliant cyfryngau, diwylliant corfforol.

Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau postio darlithoedd, sgyrsiau, cyflwyniadau, cyfweliadau a phodlediadau ar YouTube (yma).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Adjunct Professor, Waikato University, 2013
 • Research Leave Fellowship Scheme Award, 2014
 • Visiting Professor, Ljubljana University, Slovenia, 2014
 • AHRC Research Network Funding: Martial Arts Studies Research Network, 2015
 • Honorary Black Belt, World Taekkyeon Headquarters, Seoul, South Korea, 2015
 • Presented with a Tewhatewha (General's Staff) by Head of the Maori King's Guard, 2016.

Aelodaethau proffesiynol

 • Director of the Martial Arts Studies Research Network

Safleoedd academaidd blaenorol

 • (2012-16) Cardiff University, Reader, Media and Cultural Studies
 • (2010) Cardiff University, Senior Lecturer, Media and Cultural Studies
 • (2008) Cardiff University, Lecturer, Media and Cultural Studies
 • (2004) Roehampton University, Senior Lecturer, Media and Cultural Studies
 • (2003) Roehampton University, Lecturer, Media and Cultural Studies
 • (2001) Bath Spa University, Lecturer, Cultural Studies
 • (1997-8) Bretton Hall College, University of Leeds, Visiting Lecturer
 • (1996-2000) University of Leeds, Research Assistant, Journal Editor, Visiting Lecturer
 • (1996) University of Leeds, School of Continuing Education, Tutor

Pwyllgorau ac adolygu

Current

 • (2015-) Director: Media, Culture and Creativity Research Group
 • (2014-) Editor in Chief: Cardiff University Press
 • (2010-17) Director of Postgraduate Research Studies (PhD Programme)
 • (2009-15) Director: Race, Representation and Cultural Politics Research Group
 • (2011-) Founder/Director: Interdisciplinary Film and Visual Culture Research Network
 • (2011-) Board Member: Cardiff University Graduate College Board
 • (2011-) Founding Editor: JOMEC Journal
 • (2010-) Member: Research Committee
 • (2010-) Member: Staffing Committee
 • (2010-) Member: School Board
 • (2008-) Member: Representing Migration and Mobility Research Network

Past

 • (2010-13) Co-Director: (Re)Constructing Multiculturalism Research Network
 • (2011-13) Member: Cardiff University Senate
 • (2010-13) Member: The President’s Research Scholarships Review Panel
 • (2014-) Steering Group: Cardiff University Press
 • (2012) Chair: School Approval Panel, MA in Journalism & Digital Media, 9th November
 • (2008-10) Chair: BA Admissions Subcommittee, Journalism, Media & Cultural Studies
 • (2010-13) Member: Researcher and Graduate School in Humanities Management Group

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd

 • Astudiaethau Diwylliannol
 • Theori Ddiwylliannol
 • Diwylliant Poblogaidd
 • Astudiaethau Celfyddydau Ymladd
 • Diwylliant y Cyfryngau
 • Diwylliant Corfforol

Rwy'n goruchwylio prosiectau PhD sy'n cynnwys y canlynol: theori ddiwylliannol, dadgreu, crefftau ymladd, diwylliant poblogaidd, diwylliant cyfryngau, diwylliant corfforol a'r corff.

Goruchwyliaeth gyfredol

Rebecca Garraway

Rebecca Garraway

Tiwtor Graddedig

Jiongyan Huang

Jiongyan Huang

Myfyriwr ymchwil

Yuge Emilly Li Li

Yuge Emilly Li Li

Myfyriwr ymchwil

Glenn Solmoe

Glenn Solmoe

Myfyriwr ymchwil

Linxin Wang

Linxin Wang

Myfyriwr ymchwil

John Tasker Tasker

John Tasker Tasker

Myfyriwr ymchwil

Feiran Song

Feiran Song

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 1. Linxin Wang, 'WeChat and the Wellbeing of Chinese Migrant Workers' [1st supervisor]
 2. Nan Hu, 'Amgueddfeydd Tsieineaidd fel Hybiau Diwylliannol' [2il oruchwyliwr]
 3. (2017-22) Gemini Anderson, 'Theatr Safle-Benodol' [2il oruchwyliwr]
 4. (2017-22) Qays Stetkevych, 'Grappling with the Icelandic Sagas' [goruchwyliwr1af ]
 5. (2018-22) Elliot Pill, 'Tonnau Pŵer: ysblander syrffio proffesiynol' [goruchwyliwr 1]
 6. (2017-21) Evelina Kazakevičiūtė, 'Dialogue in Jim Jarmusch Films' [goruchwyliwr1af ]
 7. (2016–20) Nur Izzati Azziz: 'The Construction of Malay Identity' [goruchwyliwr1af ]
 8. (2013–20) Fokiya Akhtar: 'Sinema a Gwrthdaro: Bywyd canoledig heddwch a gwrthdaro yn Kashmir trwy Sinema Prif ffrwd Indiaidd (Bollywood) ' [goruchwyliwr 1]
 9. (2015–19) Shulin Gong: 'Rhyw mewn hysbysebion Prydeinig a Tsieineaidd'[ goruchwyliwr1af]
 10. (2015–18) Kyle Barrowman: 'Astudiaethau Celfyddydau Ymladd' [1goruchwyliwr]
 11. (2012–17) James Rendell: 'Archwilio Abjection yn Arswyd Teledu 'Ansawdd' yr 21ain Ganrif a Sbectrwm Cyflawn ei Chynulleidfaoedd Cefnogwyr Ar-lein [2il oruchwyliwr]
 12. (2012–17) Alida Payson: 'Inhabiting Her: Reconfiguring Refugee Identity' [3ydd goruchwyliwr]
 13. (2017) Sylvester, Sara. A Transfictive Tale: Life of the Artist as a Self–Brand [2il oruchwyliwr]
 14. (2016) Merisa Skulsuthavong. Strategaethau Rhyw yng Nghrongronau Priodasol Thai [1st supervisor]
 15. 2016 - Rahmawati, Aulia. Ffydd, ffasiwn a ffeministiaeth: dadansoddiad gweledol a chynulleidfa o flogiau ffasiwn Mwslimaidd Indonesia [2il oruchwyliwr]
 16. (2016) Chen, Wei–Ju. Trawsnewid y byd mewn cylchgronau lleol: dadansoddiad amlfoddol o'r Rayli Tsieineaidd [2il oruchwyliwr]
 17. (2015) Paca, Dafina. Nid yma nac acw: adeiladu hunaniaeth yn ddiysgog gan Kosovo Albaniaid [goruchwyliwr1af]
 18. (2015) Papadopoulou, Maria. Defodau cerdd a rhaniadau cymdeithasol: adeiladu, perfformio a chyfreithloni'r hunan cymdeithasol [1st supervisor]
 19. (2014) Bisson, Susan. Astudio 'seicosis' mewn gwybodaeth feddygol, ffilm boblogaidd, a hunaniaethau cynulleidfaoedd: dadansoddiad disgwrs o enwi seicosis clinigol, ei gynrychioliadau ffilmig, a dehongli'r rhai sydd wedi ei brofi [2il oruchwyliwr]
 20. (2013) Carvell, Pippa. Y 'deuddegfed dyn' yn y stondinau seiber: archwilio disgwrs cefnogwyr pêl-droed ac adeiladu hunaniaeth ar fforymau ar-lein [2il oruchwyliwr]
 21. (2013) Winston, Matthew. Y testun Gonzo – newyddiaduraeth lenyddol Hunter Thompson [cyd-oruchwyliwr]
 22. (2010) Moore, Kerry. Astudiaeth ddiwylliannol o loches o dan Lafur Newydd [1 goruchwyliwr]