Ewch i’r prif gynnwys
Carys Bradley-Roberts

Carys Bradley-Roberts

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Carys yw Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu Caerdydd Creadigol. Mae'n gweithredu'r Strategaeth Gyfathrebu ac yn gweithio gyda'r tîm i rannu ac ehangu eu gwaith. Mae Carys yn canolbwyntio ar rannu stori greadigol y ddinas gyda’r rhwydwaith a thu hwnt, yn ogystal â sicrhau bod Caerdydd Creadigol yn cysylltu a chefnogi cymuned greadigol Caerdydd drwy cyfathrebu a digwyddiadau.

Bywgraffiad

Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, symudodd Carys i Gaerdydd yn 2017 ar ôl iddi raddio o Brifysgol Bangor gyda gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg. Yn 2017-18, astudiodd Carys ar yr MA Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC). Wrth astudio, bu’n gweithio’n rhan-amser yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyn mynd i weithio’n llawn amser yn CBCDC fel Cynorthwyydd Rhaglennu a Marchnata Creadigol. Mae hi hefyd wedi gweithio mewn rolau llawrydd a gwirfoddol gyda Gŵyl y Gelli, Bafta Cymru, Gŵyl Sŵn, BBC Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Cyn dechrau gyda Chaerdydd Creadigol, bu’n gweithio fel Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn yr Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd.

External profiles