Ewch i’r prif gynnwys
Sarah Bridges

Mrs Sarah Bridges

Rheolwr Treial

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
BridgesSE@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Fi yw'r Rheolwr Treial ar gyfer treial SCOPE2, astudiaeth aml-ganolfan ar hap Cam II/III o uwchgyfeirio dosau radiotherapi mewn cleifion â chanser oesoffagaidd a gaiff ei drin â chemoradiotherapi diffiniol (gydag astudiaeth Cyfnod II wedi'i hymgorffori o sgan PET ychwanegol sy'n llywio trefn cemotherapi mewn cleifion ag ymateb cynnar gwael). Mae SCOPE2 yn agored ac yn recriwtio ar hyn o bryd.

Rwyf hefyd yn rheoli treial FOLFERA, astudiaeth ar hap Cam II gaeedig o ychwanegu antagonist derbynnydd endothelin i'r regimen cemotherapi FOLFIRI mewn cleifion â chanser colorectal metastatig ar ôl methiant regimen sy'n cynnwys oxaliplatin.

Yn hydref 2020 roeddwn yn Rheolwr Treial ar gyfer astudiaeth brechlyn Covid-19 Novavax yn ei gyfleuster yng Ngogledd Cymru mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rwyf hefyd yn ymwneud â datblygu astudiaeth canser yr ymennydd ochr yn ochr â chydweithwyr yn Imperial, ac rwy'n gyd-Brif Ymchwilydd Talking Trials, prosiect Prawf o Gysyniad Ymgysylltu â'r Cyhoedd Ymddiriedolaeth Wellcome sy'n archwilio canfyddiadau o dreialon clinigol ymhlith y rhai o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig sy'n byw yng Nglanyrafon, Caerdydd. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2015

2013

2010

Erthyglau