Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Burrows

Dr Daniel Burrows

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
BurrowsDR1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75501
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.01, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ar ôl gweithio fel gweithiwr cymdeithasol cymwys am saith mlynedd, symudais draw i addysg uwch yn 2014, a chefais fy mhenodi'n Ddarlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol yn 2018. Treuliwyd y rhan fwyaf o'm hamser yn ymarfer yn Ysbyty Plant Cymru. Cwblheais fy Doethuriaeth Broffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol yn 2018, a oedd yn seiliedig ar astudiaeth ethnograffig o dîm gwaith cymdeithasol ysbyty, y canolbwyntiodd ei waith ar gynllunio rhyddhau pobl hŷn. Roedd y gwaith hwn yn sail i fy llyfr cyntaf, Critical Hospital Social Work Practice, a gyhoeddwyd gan Routledge yn 2020. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys gwaith cymdeithasol gyda phobl hŷn, ymarfer seiliedig ar hawliau a chynllunio gofal. Rwy'n addysgu'n bennaf ar yr MASW, ac yn aelod o'r Uwch Dîm Tiwtor Personol, sy'n cefnogi rhaglen tiwtora personol yr ysgol ac yn darparu gwell cefnogaeth fugeiliol i fyfyrwyr.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2018

Articles

Books

Monographs

Thesis

Ymchwil

My main research interests are:

Social work with older people

Inter-professional work

Care planning in adult social care

Rights-based practice

Addysgu

I teach primarily on the MA Social Work, but also provide some input to the MSc Social Science Research Methods (SSRM) Social Work/Care Pathway and professional doctorate programmes in the school.

On the MASW I convene the following modules:

Social Work with Adults (Levels 1 & 2)

Understanding Evidence for Social Work Practice (Levels 1 & 2)

Working with Individuals, Families, Groups and Communities (Level 3)

Bywgraffiad

Cymhwyster Academaidd a Enillwyd

2002   MA(Oxon) Classics, Prifysgol Rhydychen

2006   MA  Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

2016   Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu mewn Addysg Uwch, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

2018   Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Profiad Proffesiynol

Bûm yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol cymwys am saith mlynedd, a threuliwyd y rhan fwyaf ohonynt yn Ysbyty Plant Cymru, Caerdydd.

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Safleoedd academaidd blaenorol

2014 - 2018: Darlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

  • Care planning in adult social care
  • Social work with older people
  • Rights-based practice
  • Inter-professional work